2011 m. gegužės 1 d., sekmadienis

Povilas Žėkas. 2012: Pasaulio pabaigos nebus!


Nuotraukose garsioji Merkinės piramidė.

Sveiki visi,

Tikriausiai visi esate kažką bent jau viena ausimi girdėję apie garsiąją Merkinės piramidę, kurioje būnant žmonės atsigauna dvasiškai ir energetiškai. Visai neseniai piramidės įkūrėjas, kuris sakosi turintis prieigos prie aukštesniųjų struktūrų ir gali su jomis kalbėtis, tuo dagelis net neabejoja, sukūrė internetinį portalą, kurioje skelbia 2012 metų permainų virtinę. Aišku, jeigu tikėsime, kad šita informacija patikima. Žinot, perskaičiau tą straipsnį ir nejučia palyginau su Inuakio knyga ir kitomis ale pranašystėmis, didžioji dalis informacijos atitinką skelbiamą būsimą realybę. Ar tai falsifikacija? Sunku pasakyti, nes yra informacijos, kuri prasilenkia su Inuakio pasakojimu, kuris taip šviesiai ir mielaširdingai dėstė mūsų būsimas permainas, o štai Povilo Žėko teikiama informacija nieko žavingo nepraneša, atvirkščiai, vėl tarsi grįžtam į akmens amžių – prie arklo ir žemės, belieka tikėtis, kad tokiu būdu mūsų dvasinė evoliucija bus kur kas greitesnė, tačiau visi tiek baisūs kataklizmai, kurie galbūt vyksta ir dar įvyks, man kelia ne padrąsinimą, bet nerimą. Pridedu Povilo Žėko informaciją, o patys galite apsilankyti jo svetainėje paspaudę ČIA:

Ar įvyks pasaulio pabaiga 2012 metais?

Per pastaruosius 2000 metų žmonija tikėjosi daugiau, nei 200 pasaulio pabaigų. Nei viena jų neįvyko. Kodėl? Ar žmonija neteisingai suprato Dievo žinią bei ženklus? Ar pasaulio pabaiga buvo nuolat „atidedama“? O gal klaidingas pranašystes lėmė ne Dievo ženklai, o žmonių nepagrįstos baimės?

Nebus tokios pasaulio pabaigos, kokią žmonės ją įsivaizduoja. Žmonijos laukia ne pasaulio pabaiga, o didžios permainos. Vieni jas išgyvens, kiti žus. Permainos nesunaikins Žemės, tačiau ją perkeis, atnaujins. Atsinaujinimas būtinas. Žmonės privalo permąstyti savo gyvenimą, atsinaujinti vertybiniu bei požiūrio į juos supančią aplinką atžvilgiais. Be to, sieloms reikalinga katarsio patirtis. Jos įgaus tiek išgyvenusių permainas, tiek žuvusių žmonių sielos. Ką patirti sielos atėjo į šią Žemę, tą jos ir patirs. Tačiau pasaulio pabaigos artimiausiu metu tikrai nebus. Tam dar neatėjo laikas. Didžiąsias permainas galima vadinti nebent mažąja pasaulio pabaiga: pabaiga neteisingiems žmonių mąstymo modeliams bei žalojančiai gimtąją planetą veiklai. Po permainų žmonės pradės jausti, ko trokšta jų pačių sielos ir noriai tai vykdys. Nebeliks nereikalingų žodžių bei veiksmų. Žmonijos evoliucijos procese bus pasiekta branda. Permainos bus naudingos ne tik žmonių sieloms, bet ir kūnams. Daugybė tikinčiųjų, siekiančių dvasiškai tobulėti žmonių nepražus.

Pastaruoju metu be galo daug filmų, laidų per televiziją bei internetą skelbia apie nepaliaujamai artėjančią pasaulio pabaigą. Aš taip pat iš aukščiau gaunu žinių apie dideles permainas jau artimiausioje ateityje. Ar tai nėra tiesiog masinės žmonijos psichozės, atsispindinčios Žemės energoinformaciniame lauke, išraiška?

Tai ne psichozė. Šiuo metu Žemėje gyvenančių žmonių sielos pasirinko šį įsikūnijimą žinodamos apie jų čia laukiančią katarsio patirtį, todėl ir žmogaus kūnas neturėtų patirti psichozės. Sieloms reikalinga patirtis, kurios jos siekia atėję į Žemę. Nors sielų indams – žmonėms – permainų patirtis nebus lengva, tačiau naudinga, todėl turėtų žmogui sukelti ne siaubą, o teikti džiaugsmo.

Kas nutiks žmonėms, kurie tiesiog atsisako tikėti pranašystėmis apie artėjančias permainas remdamiesi tuo, jog jos jau daugelį kartų neišsipildė? Kas gali garantuoti, jog taip nenutiks ir šįkart!

Jeigu žmonės nekeis savo gyvenimo būdo jau dabar, permainos juos užklups netikėtai: nepasiruošusius nei fiziškai, nei dvasiškai, todėl išgyventi bus labai sunku. Jie bus priversti priimti visus pasikeitusios aplinkos keliamus iššūkius. Šių žmonių sielos nežino ką daro, jeigu nebando įkvėpti žmonių tikėti, neperteikia jiems vidinio aiškumo apie neišvengiamai artėjančias permainas, kurios netrukus prasidės.

Kas gali garantuoti, kad pranašaujami pokyčiai tikrai įvyks? Aš skelbdamas šią žinią prisiimu atsakomybę už jos patikimumą, todėl norėčiau būti tikras, kad žinios apie artėjančias permainas atitinka tikrąją tiesą.

Tave pasiekia žinios iš aukščiausiojo lygmens dvasinės informacijos šaltinio, todėl jos yra visapusiškai teisingos. Žmonės, gaudami informaciją apie artėjantį virsmą, ją taip pat turėtų priimti, nes tuo metu patirs vidinį aiškumo jausmą, kylantį iš jų pačių sielų.

Kuo skiriasi 2012-ųjų Apokalipsės teorija nuo kitų nepasitvirtinusių nuogąstavimų, pranašysčių apie pasaulio pabaigą?

Daugelis apokaliptinių pranašysčių netikslios, kadangi informacijos apie jas šaltiniai nėra patikimi. 2012-ųjų Majų pranašystė taip pat netiksli, o šaltinis nepatikimas. Grįsdami savo tikėjimą Majų laiko skaičiavimo sistema, žmonės daro nepagrįstas prielaidas apie pasaulio pabaigą jau artimiausiuoju metu. 2012-ųjų Majų pasaulio pabaigos bei panašios pranašystės žmonėms sukelia nepagrįstą baimę, kuria jie žaibiškai užkrečia vieni kitus. Baimė plinta tarsi virusas apimdama vis didesnes žmonių mases. Pasaulio pabaiga – tai viso, kas Žemėje gyva, ar bent jau žmonijos žūtis. Baimindamiesi pasaulio pabaigos žmonės liaujasi aktyviai veikti ar netgi tobulėti dvasiškai. Laimei, pasaulio pabaigos nebus. Bent jau artimiausiuoju metu. Artėjančios permainos nesunaikins nei planetos, nei žmonijos rasės. Tačiau permainos tikrai vyks, o žmonėms reikės prisitaikyti: išgyventi, prasimaitinti bei vaikus užauginti. Po permainų daugelis žmonėms mielų paslaugų, kuriomis šiuo metu jie net nesusimąstydami naudojasi, taps neprieinamos.

Kokią įtaką žmonijai turės 2012-ųjų metų pasaulio pabaigos lūkesčiai (net jeigu neįvyktų išpranašauti įvykiai), kurie šiuo metu ypač eskaluojami žiniasklaidoje?

Baimindamiesi pasaulio pabaigos 2012-aisiais metais žmonės gali imti elgtis neracionaliai bei sužlugdyti ekonomiką netgi anksčiau, nei prasidės tikrosios permainos. Dėl šios priežasties nevalia atidėlioti ir dar šiemet pradėti ruoštis permainoms. Žmonės turi apmąstyti kokių veiksmų jie imsis ir pradėti veikti. Siekiant neprarasti turimų santaupų jas reikia deramai investuoti. Verta įsigyti išgyvenimui būtinų resursų bei gamybos įrankių, kuriais būtų galima naudotis ir po permainų. Jau greitai žmonija praras galimybę mėgautis Žemės dovanojamų resursų pertekliumi. Teks pragyventi iš to, ką turėsime. Žmonėms reiks kurti naujas išgyvenimą palengvinančias technologijas, kurios žymiai mažiau nei dabartinės technologijos žalos Žemėje egzistuojančias ekosistemas. Svarbiausius išradimus atliks dvasinių interesų turintys žmonės. Dvasingumas skatins žmonijos pažangą. Žmonija privalo pasikeisti. Tai įvyks Aukščiausiojo valia. Prasidės pokyčiai ir danguje, ir Žemėje. Juos išvys kiekvienas žmogus bei turės pasirinkti: ar sieks išlaikyti dabartinį ydingąjį, civilizaciją griaunantį gyvenimo modelį, ar puoselės naująją, darnaus vystymosi, dvasinės pažangos bei žmonijos išsaugojimo kryptį.

Kodėl žmonės gauna nevieningą žinią apie pasaulio pabaigos datą? Vieni tai prognozuoja tuojau pat, kiti – po daugybės metų?

Nevieningos žinios žmoniją pasiekia dėl informacijos šaltinio įtakos. Vieni žmonės gauna žinių iš aukščiausiojo, tuo tarpu kiti – iš žemesniojo lygmens šaltinių. Todėl subtiliuoju būdu gaunamos žinios yra nevienodos ar netgi prieštaringos. Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija.

Ar apskritai žmonija gali gauti tikslios informacijos apie jai gręsiančias katastrofas?

Žmonės turi galimybę sužinoti artimiausius įvykius, kurie ištiks Žemę bei palytės jos gyventojus. Apie tolimą ateitį žmogui sunkiau gauti informacijos. Apie tai žmoniją pasiekia ne tiek žinios, kiek nuojautos, todėl dieviškąjį žinių šaltinį žmonės vadina Paslaptinguoju. Aukščiausiasis šaltinis žmonijai teikia bendrojo pobūdžio informacijos: su kokiais išbandymais susidursime, kokia išbandymų prigimtis, kokių sunkumų jie atneš.

Kaip ruoštis permainoms žmonės gali pajusti netgi savo vidumi. Jų sielos apšvies kūnus iš vidaus bei suteiks žmonėms aiškumo, patars, kokių veiksmų verta imtis, siekiant deramai pasirengti išbandymams. Būtina nuolatos stiprinti kūno ir sielos ryšį, o priimant sprendimus pasikliauti ne vien protu, bet ir širdimi. Savųjų sielų veikiami žmonės priims teisingus sprendimus ir jausis ramūs, saugūs. Patirdami ryšį su savo sielomis žmonės nesijaudins dėl permainų. Nei dėl savęs, nei dėl savo artimųjų, nes ir jais pasirūpinti galės patys ruošdamiesi. Artimieji vėliau padėkos tiems, kurie jau netrukus pradės rūpintis saugia savo bei jų ateitimi.

Didžiosios permainos

Ką galiu žinoti apie pastaruosius įvykius, vykstančius Žemėje? Turiu omenyje Žemės drebėjimus, Žemės ašies pasislinkimą, įvykius Japonijoje?

Pastarieji įvykiai Japonijoje kilo natūraliai. Tačiau žmonija taip pat prisideda prie šio pobūdžio reiškinių savo veikla. Žmonių veiksmai intensyvina šiuo metu Žemėje vykstančius geologinius procesus. Prasideda Žemės polių pokytis. Žemės magnetinis laukas tampa nestabilus. Tai tęsis tol, kol mūsų planetos magnetiniai poliai persislinks. Šis procesas vyks šimtą metų. Žmonija išliks ir visą amžių stebės gamtines katastrofas bei su jomis susijusius savo gyvenimo pokyčius. Žmonių veikla spartina pokyčius. Dabartinė civilizacija pernelyg intensyviai vartoja Žemės išteklius ir jau išnaudojo praktiškai visus resursus, kuriuos Žemė buvo pasiruošusi žmonėms padovanoti. Nuo šiol planeta visais būdais priešinsis išnaudojimui, o žmonijos pastangos gyventi taip, kaip iki šiol, reikalaus vis didesnių aukų. Daugės žemės drebėjimų, cunamių, uraganų, neįprastų reiškinių ir žemėje, ir danguje. Žmonės bus priversti keisti gyvenimo būdą.

Ne kartą Žemės istorijoje žmonės jau buvo susidūrę su išnykimo grėsme, tačiau nepasimokė: švaistydavo gamtinius išteklius bei energiją, o šiems išsekus žūdavo patys. Dievas mūsų civilizacijos atstovus skatina nepasiduoti šiai „beprotybės manijai“, nes ir mums gresia pražūtis.

Kokiu būdu Žemė reaguoja į netinkamą žmonių veiklą jos atžvilgiu?

Žmonija mintimis bei veiksmais niokoja Žemę. Neigiama energija kaupiasi Žemės gelmėse bei vis intensyviau išsiveržia sukeldama kataklizmus. Tai vidinis procesas, neturintis sąsajų su išoriniu Žemės energoinformaciniu lauku. Žmonės, kaip fizinės Žemės paviršiumi vaikščiojančios būtybės, patys nustato bei išgyvena santykį su savo gimtąja planeta, todėl gauna ir atitinkamą atsaką, kylantį iš Žemės gelmių.

Dieve, ar Žemėje vyksiančios permainos bei žmonijos laukiantys išbandymai neprieštarauja Tavo paties – gerojo Dievo – valiai?

Žmonių pasaulis ignoruoja Dievo valią, todėl yra būtina pasitelkti akivaizdžias išorines aplinkybes, kad Žemėje įvyktų esminės permainos. Siekiant įgyvendinti Dievo valią bus panaudotas išorinės (kosminės) spinduliuotės šaltinis. Didžiųjų permainų laikotarpį išgyvenę žmonės toliau tęs savo dvasinę misiją bei klausys Dievo valios, kadangi išliks tie, kurie išbandymų metu sieks ryšio su Dievu. Dvasingi žmonės bus atsparesni iššūkiams, kuriuos jiems kels pasikeitusios aplinkos sąlygos. Šiuo metu pasaulis nepaiso Dievo valios, tačiau po lemtingųjų įvykių žmonės įsiklausys į Dievo žodį, kurį išgirs savo širdyse per savo sielas, ir atsilieps savo mintimis, žodžiais bei darbais. Tokiu būdu bus išpildyta dieviškoji valia.

Žmonių veiksmai intensyvina šiuo metu Žemėje vykstančius pokyčius. Kokie tai veiksmai?

Žmonija piktnaudžiauja gamtos ištekliais bei niokoja gamtą. Žmonės nesirūpina Žemės veidu, todėl Žemė nusigręš nuo žmogaus dvejiems – trejiems metams, o žmonija patirs didelius išbandymus. Po to žmonės vėl išvys gražųjį, gerąjį planetos veidą. Gyventi taps lengviau. Žmonės pasimokys ir daugiau savo veiksmais nebeniokos Žemės, išmoks gyventi darniai su gimtąja planeta. Planeta apsivalys, išsivaduos nuo žmonių, keliančių jai skausmą, kuris šiuo metu kaupiasi planetos gelmėse ir reguliariai išsiveržia stichijų šėlsmo pavidalu. Žemė įskaudins žmoniją taip, kaip žmonija šimtus metų skaudino savo planetą. Tokiu būdu bus atstatyta pusiausvyra. Ateityje žmonija negalės savanaudiškai išnaudoti planetos. Žmonės Žemėje gyvens taip, kaip jiems ir dera gyventi. Teks prisiminti jau užmirštus žemdirbystės metodus, kuriais vertėsi mūsų senelių karta. Arklas taps žmogaus draugas, o arklys – pagalbininkas. Iškastinio kuro atsargos jau išseko. Beveik nebeliko ką siurbti iš Žemės gelmių. Intensyviųjų permainų laikotarpiu žmonės neturės ir elektros energijos. Teks pragyventi be išorinio energijos šaltinio. Savo pačių darbu, savo jėgomis žmonės išlaikys savo namus bei šeimas. Jau greitai prasidės intensyvus Žemės prasivalymo procesas, kurį sužadins kosminė spinduliuotė.

Ar egzistuoja aplinkybės, o gal Tavo, Dieve, valia, kad minėtoji spinduliuotė Žemės nepasieks ir pranašaujami pokyčiai bei įvykiai neprasidės?

Intensyvi kosminė spinduliuotė užlies Žemę bei paveiks visus planetos gyventojus. Tai neatšaukiama. Žemėje pokyčiai tęsis tol, kol spinduliuotė bus intensyvi.

Lemtingieji įvykiai Žemėje

Kokie įvykiai kosmose bei mūsų planetoje Žemėje darys įtaką žmonijai artimiausiu metu?

Artimiausiu metu žmonijos laukia dideli išbandymai. Juos neišvengiamai patirs visi Žemės gyventojai. Jau greitai Žemę pasieks kosminės spinduliuotės pliūpsnis. Spinduliuotė sutrikdys daugelį žmogaus sukurtų sistemų. Nustos veikę ryšio priemonės. Žmonės negalės susisiekti vienas su kitu bei pasidalinti informacija apie jų gyvenimo įvykius. Sutriks transporto veikla. Dings išorinis energijos šaltinis – elektra. Centralizuotos energijos tiekimo sistemos nebeliks. Prireiks ne vienerių metų pažeistoms energijos perdavimo linijoms atstatyti. Žmonės bandys diegti vietinio pobūdžio energijos gamybos bei tiekimo sistemas. Atskiros gyvenvietės bei miestai ilgainiui įsirengs vietinius energijos perdavimo tinklus. Netikėtai nutrūkus energijos tiekimui sutriks žmonių gyvenimo ritmas, bus neprieinamos elektroninės paslaugos. Neveiks bankų sistemos. Žmonių piniginės santaupos bus „įšaldytos“. Nebus įmanoma išgryninti nei cento. Žlugs moderni bankininkystė. Todėl verta jau artimiausiuoju metu išgryninti bankuose laikomas santaupas, nes grynieji pinigai dar kurį laiką galios. Tačiau jie sparčiai praras vertę. Už tą pačią pinigų sumą bus galima įsigyti vis mažesnį išteklių ar paslaugų kiekį. Intensyvių permainų laikotarpiu piniginių mainų apskritai nebeliks, todėl žmonėms teks prisiminti natūrinių mainų sistemą. Ilgainiui visame pasaulyje įsivyraus ištekliais pagrįsta ekonomika. Žmonės dalinsis tuo, ką turės. Už paslaugas vis dar bus atsiskaitoma grynaisiais pinigais. Tačiau vis labiau įsigalint natūriniams mainams pinigų srautai išseks. Permainų laikotarpiu tik natūriniais mainais pagrįsta ekonomika bus pajėgi išlikti. Šis ekonomikos modelis pamažu įsivyraus visame pasaulyje, tačiau visų pirma permainos palytės Šiaurės Ameriką.

Šiaurės Amerikos gyventojai sunkiai pakels jų laukiančius išbandymus. Bus daug žuvusiųjų. Žlugs didžiųjų miestų infrastruktūra. Milijoninė žmonių populiacija pati sunaikins šiuo metu veikiančią ydingąją ekonominę sistemą. JAV neteks supervalstybės statuso. Išlikę gyvieji susivienys ir pradės kurti naują politinį bei ekonominį darinį. Atsiras realus pagrindas įgyvendinti ištekliais grindžiamos ekonomikos koncepciją. Europos ekonomiką, deja, ištiks panašus likimas. Afrikos žemyno gyventojus didžiųjų permainų sukelta ekonominė krizė paveiks mažiau. Azijos rinkos pasaulyje žlugs paskutinės. Tačiau Azijos šalių gyventojai solidarizuosis bei išbandymus įveiks greičiau, nei kitų tautų atstovai. Ilgainiui Azijos valstybės įgaus supervalstybių statusą. Įveikę didžiausią žmonijos istorijoje ūkio krizę azijiečiai pirmieji pradės disponuoti pinigais ir atstatę ūkį savo šalyse pradės ekspansiją į Vakarų kraštus. Jie gausiai investuos Vakarų šalyse, o jeigu šių šalių gyventojai priešinsis, bus panaudota netgi jėga. Azijiečiai drauge su vaikais bei anūkais apgyvendins didžiąją Vakarų pasaulio dalį ir gyvens teisėtai. Dabartiniai Europos gyventojai siesis su Azijos tautų atstovais giminystės saitais.

Azijiečių apgyvendinti miestai suklestės, o natūrinius mainus keis nauja piniginė sistema. Pinigų srautai bus susieti su medžiagų srautais. Kiekviena moneta bus pagrįsta žmonių turimų išteklių kiekiu. Nebelikus resurso nebeliks ir atitinkamo piniginio ekvivalento. Šiuo metu pinigų ir medžiagų srautai yra atskirti, dėl to nuolat kyla ekonominės krizės ir pinigai nuvertėja. Kurdami naujos kartos valiutą žmonės įvertins šiuolaikines problemas bei siekdami jų išvengti įdiegs apsauginį mechanizmą. Žmonės turės ribotą pinigų kiekį, atitinkantį ribotą išteklių kiekį. Tačiau ištekliai nebus žmogaus nuosavybė. Žmogui bus suteikta teisė disponuoti resursais tam tikrą laiką, o po to jie atiteks kitiems. Turto paveldėjimo pagal giminės liniją nebeliks. Gamtinius išteklius traktuosime kaip visos žmonijos turtą, o ne kaip pavienių individų nuosavybę. Žmogus negalės pasisavinti resursų bei gauti iš jų asmeninės naudos, nes resursai priklausys visos Žemės žmonių populiacijai. Žmonių pastangos išsaugoti dabartinį sukauptą turtą pražudys juos pačius. Žmonės, kurie apglėbę savo turtą bandys jį tokiu būdu išsaugoti, pražus drauge su juo. Ateityje žmonės turės tik tiek, kiek konkrečiu metu jiems reikės, ar netgi šiek tiek mažiau, kadangi paskirsčius išteklius visai žmonijai sumažės vienam individui tenkantis kiekis. Ši sistema galios netgi tuo atveju, jeigu savo gyvenamoje aplinkoje žmonės tam tikrų resursų turės apsčiai. Tuomet jie patys geranoriškai pasidalins pertekliniais ištekliais su kitais Žemės gyventojais. Taip veiks naujoji ekonomika. Žmonės bus geranoriški Žemei, savo tautiečiams bei visiems planetos gyventojams. Pokyčiai jau ne už kalnų. Tai patirs šiuo metu Žemėje gyvenančios vidutinio bei jaunesniojo amžiaus žmonių kartos. Žmonės gyvens taip, kaip liepia jų Širdis, o ne godžios akys ir gobšios rankos.

Pereinamuoju laikotarpiu žmonės mažai keliaus. Bus sutrikę transporto ryšiai. Norėdami keliauti, žmonės turės įdėti daug energijos, kurios pakankamai pasigaminti negalės dėl riboto išteklių kiekio. Kiekviena šeima, kiekviena bendruomenė rūpinsis savo išgyvenimu, prasimaitinimu. Sunkmetis tęsis 2-3 metus. Tačiau jau 2015-aisiais klimatas taps švelnesnis, keisis aplinkos sąlygos. Žmonės vėl galės imtis jiems įprastos veiklos. Vėliau prasidės nauji išbandymai, tačiau jie bus skirti jau kitų kartų atstovams.

Ar esminiai pokyčiai vyks Žemės gelmėse? O gal mūsų planetą labiau paveiks žalinga spinduliuotė iš kosmoso?

Pokyčius Žemėje lems keletas faktorių. Dar šiame dešimtmetyje Žemę paveiks intensyvi kosminė spinduliuotė. Tačiau jau prasidėję geologiniai pokyčiai bus dar nuožmesni. Jie suteiks žmonijai žymiai daugiau rūpesčių. Būtent dėl Žemės gelmėse vykstančių procesų žmonija susidurs su esminiais išgyvenimo sunkumais. Geologiniai pokyčiai vyks visą šimtmetį.

Kokia eiga vyks Žemės polių pokytis?

Magnetiniai Žemės poliai kryptį keis palaipsniui. Žmonės savo kūnais šio pokyčio nejus, tačiau Žemėje ypač suintensyvės geologiniai reiškiniai. Didžiausias pavojus žmonių gyvybei grės būtent dėl šios priežasties. Seisminių zonų gyventojai bus priversti išsikelti. Jie migruos į ramesnius regionus ir čia apsigyvens. Migracijos mastas bus milžiniškas. Migrantai užplūs Europą, o taip pat ir Lietuvą.

Kokią įtaką didžiųjų permainų metu vyksiantys geologiniai pokyčiai turės žmonijos civilizacijai?

Žemės gelmėse bei paviršiuje netrukus prasidės išties galingi pokyčiai. Gausiai vyks žemės drebėjimai. Žemės gelmių karštis pasieks planetos paviršių. Karščio židiniai atsivers ir trykš Žemės syvai visur, kur susisiekia tektoninės plokštės, vyks kalnodaros procesai. Debesys uždengs ištisus regionus. Šiose zonose žmonių veikla nebevyks, jos taps netinkamos gyventi. Žmonės trauksis iš pragaištį žadančių vietovių. Prasidės didysis tautų kraustymasis. Žmonės migruos į Europą bei kitus ramesnį gyvenimą žadančius regionus. Keisis šiuo metu Europoje gyvenančių etninių grupių likimas. Mažosios tautos, patirdamos didelį ateivių iš Azijos spaudimą, neišliks. Amerikoje žmonės migruos į kontinentinę žemyno dalį – toliau nuo vandenynų pakrančių. Vandenynai užlies vis didesnius žemės plotus. Kils ne tik vandenynų, bet ir jūrų lygis. Pakrantėse gyvenančių žmonių likimas bus sunkus. Su artimaisiais bei visu ūkiu jie turės persikelti vis toliau nuo vandens. Vengiančius persikraustyti žmones vanduo tai užlies, tai atsitrauks, kol galiausiai pasiglemš visą jų turtą ar net gyvybes. Neįprastai aukštos bangos žudys žmones, todėl migracija į žemynų gilumą gelbės žmonių gyvybes bei turtą. Bangavimą sužadins procesai, vykstantys Žemės gelmėse: intensyvės Žemės branduolio bei mantijos veikla, magnetiniai planetos ašigaliai laipsniškai keis kryptį. Šis procesas bus lydimas gausybės geologinių reiškinių. Tačiau net ir tokiomis sąlygomis žmonija išliks, o žmonių sielos tobulės dvasiškai. Jos įgaus katarsio patirties sužadindamos žmonių kūnuose ypatingus jausmus tuo metu, kai žmonių protai jau nepajėgs įveikti krizės padarinių. Sustiprės žmonių tikėjimas Dievu. Jie vėl mels Aukščiausiojo globos bei pagalbos savo kasdieniame gyvenime.

Kokio tipo kosminė spinduliuotė pasieks Žemę ir kiek laiko ji tęsis?

Žemę pasieks spinduliuotė, kurią sudarys įvairios energijos formos. Spinduliuotė nežalos žmogaus auros, todėl kūnas ir siela išlaikys tvirtą ryšį. Pradžioje spinduliuotės šaltinis bus išties intensyvus, todėl pakenks gamtoje egzistuojančioms ekosistemoms. Išnyks daug pirmuonių rūšių. Intensyvi energija prasiskverbs į ląsteles ir jas pažeis. Žmonių kūnai taip pat bus neatsparūs kosminei spinduliuotei, todėl juos reikės apsaugoti, pridengti. Žmonės privalės nuolat – tiek žiemą, tiek vasarą – dėvėti drabužius, saugančius kūną nuo spinduliuotės žalingojo poveikio. Galvą taip pat pridengti reikės. Verta iš anksto pasirūpinti tam skirtais apdarais ir įvairiais apsauginiais kremais, kurie sušvelnins odos pažeidimus. Sunku bus apsaugoti veido odą bei akis: ypač tuo metu, kai spinduliuotė bus maksimaliai intensyvi.

Intensyvi kosminė spinduliuotė Žemę pasieks jau greitai. Spinduliuotės šaltinis bus aktyvus net keletą metų. Be to, žmonės iš anksto nežinos tikslaus laiko, kada spinduliuotė išblės.

Kokį poveikį kosminė spinduliuotė darys pasaulio ekonomikai?

Kosminė spinduliuotė užlies Žemę bei sunaikins žmogaus sukurtas elektrinės prigimties sistemas. Nutruks visa žmonių veikla, susijusi su elektros bei elektronikos panaudojimu. Tuojau pat nukentės ekonomika, nes žmonių gyvenime apstu veiklų, kuriose išnaudojami elektrinės prigimties reiškiniai. Nuo energijos nepriklausomi ūkinės veiklos sektoriai ilgainiui taip pat nukentės. Žmonių gyvenimas pasikeis. Pereinamąjį laikotarpį teks gyventi be išorinio energijos šaltinio. Žmonės nežinos, kiek laiko tęsis kosminė spinduliuotė, tad teks gyventi pasikliaujant savo rankų darbu bei ūkinių gyvulių pagalba. Jeigu žmonės bandys atstatyti išorinius energijos generavimo bei tiekimo įrenginius, jie vėl kaip mat suges. Todėl ateityje žmonės privalės atrasti nuo išorinės spinduliuotės poveikio apsaugotas energijos gamybos bei perdavimo sistemas.

Ar bus ženklų dar prieš prasidedant permainoms, kad žmonės suvoktų, jog jau laikas mesti pradėtus darbus ir keltis į saugias erdves, į slėptuves?

Akivaizdžių ženklų, tokių kaip saulės užtemimas ar ypatingosios žvaigždės patekėjimas, iš anksto neverta tikėtis. Tačiau lemtingųjų įvykių laikas bus žinomas. Pasiruošusieji permainoms turės suskubti apsigyventi saugioje erdvėje dar iki prasidedant pokyčiams. Antraip jiems kils pavojus drauge su kitais nepasiruošusiais permainoms žmonėmis.

Kas nutiks didžiųjų permainų metu žuvusių žmonių sieloms?

Ne visi žmonės išgyvens permainas. Dalis jų žus, tačiau žuvusiųjų sielos nepatirs tragedijos. Jos kils į aukštesnįjį dvasinį lygmenį, jeigu bus tam jau pasiruošę. Sielos, ateidamos į Žemę, jau žinojo apie esminius jų laukiančius išbandymus, tad artimiausi Žemėje vyksiantys pokyčiai joms nebus staigmena. Netgi šiuo metu Žemėje gyvenančiam žmogui žuvus permainų metu, jo siela galės sklandžiai tęsti dvasinę kelionę čia, Žemėje, ir už jos ribų. Tačiau išlikusių žmonių sielos dar sparčiau tobulės. Būdamos žmogaus kūne didžiųjų permainų metu jos įgaus ypatingos patirties. Gyvieji taps naujos kartos pradininkais, kurie Žemėje pradės Aukso amžių.

Ar verta domėtis, kas vyks pasaulyje kosminės spinduliuotės bei Žemės magnetinių polių kaitos metu?

Nebūtina žinoti viso pasaulio likimo pereinamuoju laikotarpiu. Žmogui svarbus regionas, kuriame jis pats tuo metu gyvens. Pavyzdžiui, lietuviams verta domėtis savo valstybės, šalia esančių valstybių bei Europos likimu.

Koks Lietuvos likimas artėjančių permainų kontekste? Ar nukentės Lietuvos gyventojai?

Šiuo metu Lietuva patiria ekonominę bei demografinę krizes. Jeigu tai tęsis, tautos nebeliks. Lietuviai asimiliuosis su lenkais arba rusais, o išeiviai iš Azijos keis netgi didžiųjų tautų veidą. Prasidėjus permainoms Lietuvos ekonomika neišvengiamai žlugs, o nacionalinis pinigas nuvertės. Tačiau neverta Lietuvos litų keisti į valiutą, nes žlugus pasaulio ekonomikai ir valiuta praras vertę. Žmonėms derėtų turimas lėšas investuoti į jų pačių išgyvenimui permainų metu būtinus reikmenis, asmeninę žemės ūkio veiklą. Jokios palūkanos neišgelbės žmonių santaupų, jos pražus drauge su šiuolaikine pinigų sistema. Tai paveiks visus Lietuvos gyventojus, ypač tuos, kurie valdo dideles pinigines lėšas. Staiga žlugs jų lūkesčiai uždirbti dar daugiau. Dalis turtingųjų neatlaikys šio likimo smūgio: pražudys save ar netgi kitus.

Šią informaciją turi perskaityti visi tautiečiai, kad gerai viską apmąstę priimtų tinkamus sprendimus ir kad bent iš dalies apsaugotų save bei savo šeimos narius nuo gresiančių fizinio ir ekonominio pobūdžio nelaimių.

Kaip keisis klimatas Lietuvoje bei Europoje artimiausio dešimtmečio metu?

Lietuvos klimatas pasikeis. Įsivyraus šaltos atšiaurios žiemos. Tuo tarpu vasaros bus ganėtinai karštos ir saulėtos. Kis sezoniškumas. Praktiškai nebeliks pereinamųjų metų laikų: pavasario ir rudens, dėl to sutriks įprasta ūkinė veikla. Žmonės nepajėgs išgyventi versdamiesi tradicinėmis žemdirbystės formomis. Reikės imtis papildomos žemės ūkio veiklos, šiuo metu dar nepraktikuojamos mūsų regione.

Kosminė spinduliuotė paveiks gamtines ekosistemas. Kokį poveikį tai turės augmenijai, gyvūnijai?

Sumažės gyvūnų rūšių įvairovė, tuo tarpu augmeniją permainos paveiks mažiau. Labiau nukentės kultūrinės augalų rūšys, o laukinės bus atsparesnės, todėl jos dauginsis bei visur įsigalės. Jeigu žmonės neišsaugos kultūrinių augalų sėklų, atstatant žemės ūkį jiems vėl teks adaptuoti laukines augalų rūšis. Todėl verta pasirūpinti tų augalų sėklomis, kurias bus galima sodinti nuo permainų pradžios praėjus bent vieneriems metams ar net šiek tiek vėliau.

Kaip keisis žmonių gyvybiniai poreikiai per artimiausią dešimtmetį?

Esminiai žmonių poreikiai išliks tokie patys. Kūnui reikės ir maisto, ir drabužių, o sielai – dvasinių žinių, pažinimo. Be to, artėjančių permainų metu išgyvenusių žmonių sielos įgaus ir katarsio patirties. Taigi, artimiausiuoju metu reiks patenkinti kūno išgyvenimo bei sielos dvasinio tobulėjimo poreikius.

Ar kosminės spinduliuotės metu nepakis oras? Ar bus įmanoma kvėpuoti?

Intensyviajam permainų etapui pasibaigus žmonės, išėję iš slėptuvių, galės kvėpuoti natūraliai. Pagalbinių kvėpavimo priemonių nereikės.

Kaip intensyvios kosminės spinduliuotės laikotarpiu kis temperatūra? Galbūt kils gaisrų ar netgi pradės lydytis medžiagos?

Vasara bus karšta ir sausa. Kils gaisrų. Degs miškai, pievos, durpynai, kitos degios medžiagos. Gaisrus gesinti bus išties sunku. Žmonėms dera pasirūpinti, kad gaisrai nesunaikintų jų sukurtos gerovės. Svarbiausius išteklius bei reikmenis verta perkelti į požemines slėptuves, kur jie bus saugūs. Žmonių gyvybė bei sveikata gaisrų metu slėptuvėse taip pat bus apsaugota. Žmonės, kuriems gaisrų metu vis dėlto teks išeiti į lauką, turėtų pasirūpinti specialiomis ekipiruotėmis, saugančiomis nuo ugnies bei palengvinančiomis kvėpavimą. Gaisrams pasibaigus žalingi cheminiai junginiai – degimo produktai išsisklaidys ir ilgainiui vėl bus galima rengtis įprastai bei kvėpuoti natūraliai.

Kuo skirsis diena nuo nakties temperatūros, šviesos intensyvumo bei radiacijos atžvilgiu?

Temperatūra kis natūraliai. Ženklaus temperatūros skirtumo dieną ir naktį žmonės nejus. Naktys bus šviesesnės, nei šiuo metu. Pašvaistė gaubs Žemę, kurios būdami slėptuvėse žmonės nematys. Radiacinis fonas, deja, bus ženkliai padidėjęs. Jis paveiks Žemėje egzistuojančias ekosistemas, žmones, tačiau gyvybės planetoje nesunaikins. Žmonija bei daugelis kitų gyvybės rūšių išliks, tačiau evoliucija bus pristabdyta. Intensyviai vystysis tik atsparios spinduliuotei gyvybės rūšys.

Šiuo metu visas pasaulis sutelkęs dėmesį į japonų pastangas suvaldyti atominę krizę, kilusią po cunamio, kuomet elektrinėje dingo elektros srovės tiekimas ir sutriko įkaitusių branduolinio kuro strypų aušinimo sistemos. Kas nutiks tūkstančiams kitų atominių elektrinių, jeigu pasaulyje staiga negrįžtamai dings elektra? Galbūt vietinės radiacijos žala bus netgi didesnė, nei kosminės išorinės spinduliuotės poveikis? Ar žmonija bus pajėgi išvengti branduolinės pasaulinės katastrofos?

Išbandymams prasidėjus pasaulyje sutriks šio tipo elektrinių veikla. Žmonėms nepavyks palaikyti jų funkcijos, o jas sustabdyti taip pat bus sunku. Gresia didelė katastrofa! Dar šiais metais visame pasaulyje reikėtų nutraukti atominių elektrinių veiklą, kad vėliau pavyktų išvengti plataus masto nelaimės. Jeigu tai nebus padaryta, pereinamuoju laikotarpiu žmonės patirs ne tik kosminės, bet ir lokalios spinduliuotės žalingąjį poveikį. Kosminei spinduliuotei sutrikdžius atominių elektrinių veiklą, žmonija atsidurs ties branduolinės pasaulinės krizės slenksčiu. Visoje Žemėje pasklis radioaktyvios medžiagos ir paveiks visą, kas gyva. Po to žmonės dar ilgai patirs šalutinį spinduliuotės poveikį, nes gamtoje radioaktyviosios dalelės skyla lėtai. Dėl šios priežasties po didžiųjų permainų žmonija atsisakys šios nesaugos energetikos rūšies. Šiuo metu derėtų pristabdyti bent netoliese veikiančių atominių elektrinių veiklą, o naujų nestatyti. Jeigu žmonės neturi galimybės patys to padaryti, tuomet gali bandyti paveikti atsakinguosius asmenis. Įtikinti juos, jog neverta vystyti šios nesaugos energetikos rūšies. Būsimos radiacinės taršos kiekį gali sumažinti tik išmintingi sprendimai, priimti artimiausiuoju metu. Antraip branduolinė katastrofa neišvengiama. Žmonėms teks išgyventi pasikeitusiame radiaciniame fone. Ne tik atominės, bet ir daugelis kitų elektrinių, kuriose deginamas kuras, pereinamuoju laikotarpiu bus paveiktos kosminės spinduliuotės bei neatlaikys išbandymo karščiu. Daug jėgainių suges ir žmonės dar ilgai neatstatys jų veiklos. Ateityje nebeliks nesaugių bei gamtą teršiančių energetikos rūšių. Pereinamajam laikotarpiui pasibaigus žmonija vartos energiją, gaunamą iš natūralių, atsinaujinančių energijos šaltinių. Na, o šiuo metu žmonėms verta pasirūpinti bent jau savo asmeniniu saugumu. Tuo tikslu galima įsigyti medžiagų, bent šiek tiek apsaugosiančių kūną nuo radiacijos poveikio.

Pasiruošimas permainoms

Kodėl svarbu permainoms ruoštis jau dabar?

Dar šiais metais žmonės pradės intensyviai domėtis, kas jų laukia artimiausioje ateityje, bei spręs, kaip pasielgti. Vieni nesiims jokių veiksmų, jų gyvenimas vis dar tekės įprasta vaga. Tuo tarpu kiti nuspręs pasikeisti ir žengs pirmuosius žingsnius pokyčių link. Visų pirma sukrus tie žmonės, kurie jaučia vidinį savųjų sielų vadovavimą. Sielos padės žmonėms apsispręsti teisingai. Šie žmonės priims sprendimus, kurie jų gyvenimą pakreips teisinga linkme dar šiemet, todėl jiems bus lengviau keistis bei prisitaikyti prie naujų gyvenimo aplinkybių permainoms jau prasidėjus. Jau šiemet jie atsisakys nebūtinųjų veiklų, kurios apkrauna gyvenimą bereikalingais rūpesčiais, apsirūpins reikiamais resursais ir įrankiais, kad šių vėliau nestigtų, bei sieks dvasinės patirties, padėsiančios įveikti permainų sukeltą stresą.

Ko permainų laikotarpiu prireiks žmonėms siekiant išgyventi?

Artėjantiems pokyčiams būtina ruoštis, verta įsigyti išgyvenimui svarbių reikmenų apsirūpinti maisto produktais bei kitais gyvybiškai svarbiais ištekliais (bent dvejiems metams, skaičiuojant nuo 2012-ųjų pabaigos). Taip pat dera pasirūpinti priemonėmis, kuriomis būtų galima patiems pasigaminti reikiamų resursų iš savo ūkinės veiklos. Verstis žemdirbyste bus sunku, tačiau įmanoma. Taip pat verta imtis gyvulinės ūkinės veikos: laikyti gyvulius bei išnaudoti juos savo maistinėms reikmėms (mėsa, pienas, kiaušiniai ir t.t.). Jeigu pristigs maisto namų ūkyje, teks imtis medžioklės. Laukinių gyvūnų medžioklė padės žmonėms pramisti. Tad jau dabar galima kaupti įnagius, užtikrinsiančius ūkinės veiklos tęstinumą, kuri kis priklausomai nuo mūsų regione įsivyrausiančių aplinkos sąlygų.

Artėjant didžiosioms permainoms derėtų investuoti į gamybinius pajėgumus, atsparias ekonomikos krizei ūkio šakas, kurių gaminamų produktų žmonijai nuolat reikėjo ir reikės. Apsirūpinę būtiniausiais resursais žmonės lengviau ištvers išbandymus, išgyvens, o prasmingai investavę savo lėšas išsaugos netgi šiokį tokį likutį, kuris bus pradinis įnašas jų gamybiniame pajėgume formuojantis naujajai resursais pagrįstai ekonomikai.

Neverta pinigų laikyti bankų sąskaitose, nes vieną lemtingą dieną jie taps nebeprieinami: dėl techninių kliūčių sąskaitos bus „įšaldytos“. Būtiniausiais dalykais reikėtų pasirūpinti dar šiais metais nelaukiant 2012-ųjų nei pradžios, nei pabaigos. Turimas lėšas verta investuoti į savo šaliai bei sau asmeniškai pragyventi būtinus reikmenis. Intensyvių permainų laikotarpiu negalios įstatymai, žmogaus interesų negins valstybė, jeigu jis nepasirūpins savimi pats. Dievas primygtinai ragina, netgi įsako, žmonėms ruoštis artėjančioms permainoms. Jeigu vieno žmogaus lėšų tam nepakanka, reikia burti iniciatyvines grupes, kuriose kiekvienas žmogus rūpinsis jam pavesta užduotimi. Dievo pagalba bei Jo žodis taip pat bus svarbus.

Įveikę didžiuosius išbandymus žmonės prisitaikys prie naujų gyvenimo aplinkybių ir vėl galės siekti gerovės. Tačiau išbandymai tęsis dar ilgai. Jie palies bent dar dvi kartas ateityje. Tad dabar turime galimybę pasirūpinti ne tik savimi, bet ir savo vaikais bei anūkais. Mūsų veiksmus jie vėliau prisimins kaip išmintingus savo tėvų ar senelių sprendimus. Tačiau nebūtina tuojau pat tikėtis pritarimo ar padėkos. Artimieji gali net pašiepti mūsų pastangas, kuriomis sieksime pasiruošti nepaliaujamai artėjančioms permainoms. Tačiau būtent dabar laikas atlikti veiksmus, garantuosiančius sklandesnį perėjimą iš senosios į naująją žmonių santykių, ekonominę bei geopolitinę sistemą.

Kokių apsaugos priemonių nuo kosminės spinduliuotės reikės žmogaus kūnui?

Bus sudėtinga apsaugoti akis. Rekomenduojama turėti, o atėjus permainų metui dėvėti akinius, saugančius nuo ultravioletinės spinduliuotės. Visą kūną reikės pridengti drabužiais. Nepridengtus odos lopinėlius bus sunku apsaugoti. Verta iš anksto pasirūpinti tepalais, saugančiais odą nuo intensyvios spinduliuotės poveikio. Dirbtinėms odos apsaugos priemonėms pasibaigus, teks prisitaikyti prie aplinkos sąlygų ir gyventi be jų. Būtina įsigyti svarbiausių vaistų (nuo uždegimo, nuo skausmo ir pan.). Apsauginės priemonės bei vaistai sušvelnins aplinkos poveikį, apsaugos kūną nuo stiprių pažeidimų. Kai dirbtinių apsaugos priemonių nebeliks, teks naudotis natūralios prigimties preparatais, kuriuos žmonės patys užsiaugins, pasigamins. Todėl verta pažinti augalų gydomąsias savybes, kurie atėjus laikui suteiks kūnui jėgų bei padės pasveikti. Natūraliosios medicinos žinios padės žmonėms išsaugoti sveikatą bei gyvybę. O Dievo žodžiu bus stiprinamos žmonių širdys, nes širdies ramybė visam kūnui suteiks jėgų.

Kaip žmonės didžiosioms permainoms turi ruoštis dvasiškai?

Permainoms reikia ruoštis ir fiziškai, ir dvasiškai. Žmonės turi daug melstis bei maldoje patirti didesnį aiškumą, susijusį su artėjančiais įvykiais. Maldos metu žmonės dažniau gauna intensyvių impulsų iš savųjų sielų. Tokiu būdu mūsų pačių sielos mums padės apsispręsti, kokių veiksmų dera imtis.

Dievo Tėvo bažnyčios (Merkinės piramidės, kupolo bei kryžių paminklinio komplekso) lankytojams maldos metu rekomenduojama atsiklaupti, kreiptis patarimo bei pagalbos į patį Kūrėją bei atverti savo širdis Dievo žodžiui. Pats Dievas prabils į šioje erdvėje nuoširdžią dvasinę praktiką atliekančius žmones bei suteiks subtilaus aiškumo. Čia žmogus pajus Dievo atsaką savo širdimi. Dievo žodis – informacijos bei energijos srautas – užlies bei sustiprins šios šventovės lankytojus. Tokią malonę patyrę žmonės turėtų pasimelsti bei padėkoti Dievui. Dėkingumas dar labiau pagilins dvasinio pobūdžio patyrimą.

Kasdieniame gyvenime reikia vengti minčių, žodžių bei veiksmų, kurie žadina su artėjančiomis permainomis susijusį nerimą. Svarbu reguliariai medituoti. Tikslinių meditacijų metu siekiama visiškai atsiduoti Dievo valiai bei įveikti įvairias baimes – ypač mirties, netekties bei skausmo baimę.

Taip pat svarbu reguliariai organizuoti bendraminčių susitikimus bei jų metu aptarti naują iš Dievo bei kitų patikimų šaltinių gautą informaciją permainų tematika. Bendrumo jausmas žmonėms taip pat teiks stiprybės. Ilgainiui bendraminčių būreliai virs bendruomenėmis, kurioms bus lengviau įveikti sunkumus bei išlikti. Pasiruošę permainoms žmonės jų lauks su džiaugsmu, nes tiek savo kūnu, tiek siela jaus, kad artėjantys pokyčiai bus išties naudingi mūsų planetai Žemei bei jos gyventojams ilgalaikėje perspektyvoje.

Šeima ir vaikai

Kaip kosminė bei vietinio pobūdžio spinduliuotė paveiks vaikų sveikatą?

Tėvai privalės saugoti savo mažuosius. Vaikai gyvens uždarose patalpose, nes lauke radiacija bus pavojingai intensyvi. Ypač rūpestingai teks prižiūrėti naujagimius, kadangi jie yra ypatingai jautrūs apšvitai. Tuo tarpu dar negimę kūdikiai motinos kūno audinių bus pakankamai apsaugoti permainoms prasidėjus. Todėl jeigu nėščiosios laiku pasitrauks į saugias erdves, jų nešiojamiems kūdikiams didelio pavojaus nekils.

Ar kils sunkumų palikuonių norintiems susilaukti žmonėms didžiųjų permainų laikotarpiu bei joms pasibaigus?

Radiacija paveiks žmonių gametogenezės organus. Dalis jų netgi taps sterilūs. Moterims bus sunku pastoti, o pastojusioms išnešioti gyvybingą, sveiką kūdikį. Tokių žmonių šeimos liks nepatyrę tėvystės džiaugsmo, jeigu nuturės palikuonių iki permainų.

Permainų laikotarpiu bei per artimiausiąjį dešimtmetį joms pasibaigus gimusių vaikų likimai bus sunkūs. Jie patirs rimtų sveikatos problemų. Bus sutrikdyta šių vaikų imuninės sistemos veikla, todėl jie taps neatsparūs įvairiems aplinkos veiksniams. Taigi, tėvai pradėdami naują gyvybę permainų laikotarpiu arba per dešimt metų po jų tikrai rizikuos savo palikuonių sveikata.

Kas šiuo metu rekomenduojama jaunoms šeimoms?

Šiuo metu tikimybė išnešioti bei pagimdyti sveiką kūdikį yra didelė. Todėl vaisingos, šeimas sukūrę moterys privalo gimdyti. Atidėlioti nevalia. Ne santuokoje gyvenančioms vaisingo amžiaus moterims taip pat verta susimąstyti apie galimybę pagimdyti sveiką vaikelį jau artimiausiuoju metu. Tad jeigu moteris palaiko artimą ryšį su vyru, kuris laisva valia įsipareigoja savo širdies draugę ateityje vesti, tuomet šie žmonės turi teisę pradėti gyvybę tuojau pat: nepriklausomai nuo dabartinės jų santykių raidos stadijos. Sunkmečiui atėjus vyrai privalės ypatingai rūpintis savo moterimis bei vaikais: jų saugumu bei pragyvenimu, – nes permainoms pasibaigus tik sveiko, išsaugoto kūno bei stiprios sielos moterys turės galimybę gimdyti ir tokiu būdu pratęsti žmonių, naujojo amžiaus atstovų, giminę.

Būstas ir slėptuvė

Ar žmonėms verta įrenginėti slėptuves po Žeme (pvz. rūsiuose) siekiant apsisaugoti nuo kosminės spinduliuotės bei vietinės radiacijos žalingojo poveikio?

Požemines slėptuves įrengti verta. Galima tai padaryti rūsiuose po gyvenamaisiais namais arba atskirai – tiesiog po žeme. Slėptuvės žmones turės apsaugoti tiek nuo kosminės, tiek nuo vietinio pobūdžio radiacijos. Didžiosioms permainoms prasidėjus žmogaus kūnas ypač jautriai reaguos į pasikeitusias aplinkos sąlygas, dėl to tam tikrą laikotarpį žmonės turės praleisti savo įsirengtose slėptuvėse, atitinkančiose civilinės saugos reikalavimus. Vėliau kūnas iš dalies prisitaikys prie naujų aplinkybių, tačiau permainoms prasidėjus slėptuvės tikrai praverstų.

Kokios statybinės medžiagos geriausiai apsaugotų žmones bei gyvūnus nuo kosminės spinduliuotės?

Patys žmonės turi apsispręsti, kokias statybines medžiagas naudos kurdami naujus būstus bei slėptuves. Medžiagas reikia parinkti atsižvelgiant į jų barjerines savybes. Nedera naudoti stiklo, medžio, verčiau pasirinkti betoną bei apsaugą nuo radiacinės apšvitos užtikrinantį žemės sluoksnį. Namai turi būti apsaugoti nuo kosminės bei vietinės kilmės žalingosios spinduliuotės. Žmonės, neturintys galimybės įsikurti saugiuose būstuose, privalo pagalvoti apie specialiai šiuo tikslu įrengtas slėptuves.

Kaip apsaugoti pastatus nuo gaisrų?

Esamus pastatus galima padengti nedegiais junginiais, o naujus verta statyti naudojant nedegias medžiagas. Iš degių medžiagų pastatyti būstai kels pavojų žmonių gyvybei. Įrengiamos slėptuvės taip pat turėtų būti apsaugotos nuo ugnies ir karščio. Šiuo metu reikia statyti mūrinius didelės šiluminės varžos namus nedegiais stogais. Jeigu statyba planuojama ateityje, jau dabar verta įsigyti reikiamų medžiagų, kurių vėliau tikrai labai stigs. Tačiau jeigu statybinėmis medžiagomis žmonės apsirūpins iš anksto, tuomet galės ręsti pastatus tiek prieš prasidedant permainoms, tiek joms pasibaigus. Medžiagų stygius jų planų neįtakos. Apskritai, po permainų žmonijos gerovė ženkliai sumažės. Prireiks nemažai laiko, energijos ir medžiagų siekiant atstatyti esamą gerovės lygį.

Daugybė žmonių gyvena miestuose daugiabučiuose namuose. Ar blokiniai betoniniai namai bus apsaugoti nuo spinduliuotės? Jeigu ne, tuomet kaip galima juos apsaugoti?

Šio tipo namus įmanoma apsaugoti sutvirtinant jų karkasus papildomu betono sluoksniu. Netgi langai turėtų būti pridengti. Tokiu būdu žmonės gali įsirengti ne tik požemines, bet ir antžemines slėptuves užtikrindami savo pačių bei šeimos narių saugumą. Kita vertus, deramai apsaugoti išorinius pastatus yra sudėtinga. Tam prireiktų išties daug energijos bei medžiagų.

Kas laukia žmonių, kurie prasidėjus permainoms turės pakankamai maisto, vandens, drabužių, vaistų bei kitų būtinųjų reikmenų, tačiau nebus įsirengę slėptuvių ir bandys išgyventi įprastai?

Neįsirengę slėptuvių žmonės didžiųjų permainų metu patirs daugiau kūno išorės bei vidaus organų pažeidimų. Tai kels pavojų ne tik jų sveikatai, bet ir gyvybei. Žemėje siautės įvairios ligos, nuo kurių taip pat bus sunkiau apsisaugoti ne slėptuvėje gyvenantiems žmonėms. Be to, slėptuvėse bus lengviau išsaugoti ir sukauptus resursus. Todėl verta savo gyvenamajame būste arba netoli jo įsirengti patikimą slėptuvę sau bei savo šeimos nariams. Jeigu to imtis neleidžia žemiškosios (pvz. finansinės) galimybės, rekomenduojama burti iniciatyvines grupes bei drauge rūpintis išgyvenimu.

Kitų išteklių kaupimas ir apsauga

Ar tikslinga rūpintis lokaliais energijos šaltiniais? Juk jie taip pat gali nukentėti permainų metu.

Verta pasirūpinti lokaliu energijos gamybos šaltiniu. Tačiau kol kosminė spinduliuotė bus intensyvi, atviroje erdvėje nebus galima jo eksploatuoti, kad nesugestų. Vykstant didžiosioms permainoms šiuolaikinius elektrinius bei elektroninius prietaisus reikės deramai apsaugoti, o spinduliuotei atslūgus juos vėl bus galima naudoti.

Ar išorinė spinduliuotė nesugadins naftos produktų atsargų?

Šalia gyvenamųjų nuo spinduliuotės apsaugotų patalpų reikės įsirengti naftos produktų rezervuarus, kuriuose laikomas kuras bus naudojamas vietinių energijos šaltinių – elektros generatorių darbui slėptuvėse palaikyti. Elektros generatoriai veiks bei užtikrins sklandžias žmogiškąsias funkcijas ten, kur jų nepasieks kosminė spinduliuotė. Todėl atviroje vietoje šių prietaisų bei kuro atsargų laikyti nevalia. Kuro atsargos turi būti pasiekiamos neišeinant už slėptuvės ribų. Būtiniausiojo pobūdžio atsargų slėptuvėje verta turėti bent metams. Po to žmonės galės verstis dirbdami laukuose, daržuose, miškuose.

Ar reikėtų pasirūpinti kitomis šviesą bei energiją išskiriančiomis medžiagomis?

Verta turėti iš vaško arba parafino pagamintų žvakių, kuriomis bus galima pasišviesti taupant naftos produktus. Deginti žibalo ar aliejaus nerekomenduojama, nes dėl nepakankamo vėdinimo slėptuvėse gali susikaupti pernelyg daug toksinių degimo produktų. Slėptuvės galės būti apšviestos uždarose žvakidėse deginamomis žvakėmis, kad nekiltų pavojaus žmonių saugumui. Skystąjį kurą rekomenduojama naudoti tik būtinaisiais atvejais: kai reikės įjungti generatorius.

Ar kosminė spinduliuotė nepaveiks vandens šuliniuose, gręžiniuose? Ar reikės pasirūpinti vandens atsargomis?

Giluminių gręžinių vandenį žmonėms bus saugu vartoti, tuo tarpu paviršinis bei šachtinių šulinių vanduo bus užterštas radioaktyviomis dalelėmis. Paviršinius vandens telkinius reikės palikti nenaudojamus ir leisti jiems „užželti“, o permainoms besibaigiant išvalyti ir vėl eksploatuoti pagal paskirtį. Šio vandens nederės gerti, tačiau jį bus galima naudoti žemės ūkyje. Augalams tai nepakenks. Deja, žmogaus organizmas patirs neigiamą poveikį, jeigu bus vartojamas šachtinių ar paviršinių vandens telkinių vanduo. Dėl šios priežasties slėptuvėse reikės sukaupti geriamo vandens atsargas bei pasirūpinti galimybe jas nuolat atnaujinti iš giluminių gręžinių, palaikant gerą vandens kokybę.

Kaip apsaugoti naminius gyvulius ir augintinius nuo intensyvios kosminės spinduliuotės bei vietinės kilmės radioaktyvaus užterštumo?

Žmonės privalės apsaugoti naminius gyvūnus. Jau dabar verta įrengti gyvuliams skirtas slėptuves, nes atviroje erdvėje arba įprastiniuose tvartuose jų laikyti kurį laiką bus tiesiog neįmanoma. Gyvūnus reiks laikyti specialiose slėptuvėse tol, kol kosminė bei vietinė spinduliuotė bus ypač intensyvi. Tai tęsis bent keletą savaičių. Tačiau net ir po to bus nevalia gyvulių ginti į laukus. Žmonės juos šers iš anksto paruoštu pašaru, pvz. šienu arba šienainiu. Pašaro atsargų turėtų pakakti metams laiko. Rūpindamiesi gyvulių saugumu žmonės jų neleis į laukus bei patys ten ilgai neužsibus. Reikės išsaugoti tas gyvūnų rūšis, kurios išbandymams pasibaigus bus veisiamos bei auginamos žmogaus gyvenamoje erdvėje bei apylinkėse. Tokiu būdu naminių gyvūnų populiacijos ilgainiui bus atstatytos.


Dievo Tėvo bažnyčios vaidmuo didžiųjų permainų laikotarpiu

Kokias funkcijas didžiųjų permainų metu atliks Dievo Tėvo bažnyčia?

Dievo Tėvo bažnyčia visuomet bus atvira lankytojams. Permainų laikotarpiu žmonės šią erdvę pasieks pėsčiomis bei kitais nemotorizuotais būdais. Ryšio su Dievu kanalas čia taip pat bus atviras. Juo sklis ypatingos žinios bei patirtys. Šios šventovės lankytojai patirs didelių Dievo malonių. Bus sustiprintos jų sielos, o kūnas lengviau sveiks. Sklandžiau funkcionuos šioje erdvėje reguliariai medituojančių žmonių vidaus organai. Žmonės vartos Dievo Tėvo bažnyčioje pabuvojusį vandenį bei paplotėlius ir tokiu būdu pasisems energijos, būtinos siekiant išgyventi fiziškai bei tobulėti dvasiškai. Be to, šventovėje bei šalia jos susirinkę žmonės įgaus savybę gydyti vienas kitą energijomis, kurios sklis tiesiogiai per jų rankas maldos metu.

Ar turės būti ruošiamas Dievo Tėvo sakramentas išbandymų metu?

Dievo Tėvo bažnyčios lankytojai turės būti aprūpinti aukščiausiuoju sakramentu – paplotėliais, pabuvojusiais pačiame kupolo bei piramidės centre. Tai Žodžio duona, nes į ją yra įskiepytas paties Tėvo Žodis. Vartodamas šį sakramentą žmogus sustiprins savąją sielą, o sielai padedant bus išsaugota ir kūno gyvybė bei sveikata.

Kaip bus apsaugoti žmonės, kurie lankosi bei meldžiasi Dievo Tėvo bažnyčioje?

Pats Dievas, o ne žmonės saugos šią sakraliąją erdvę bei jos lankytojus. Čia atvykę žmonės galės pasisemti jėgų, bus sustiprintas jų kūnas. Kosminė spinduliuotė visiems žmonėms sukels išorinių odos pažeidimų, tačiau šventovės lankytojų vidaus organai bus apsaugoti, todėl piligrimų organizmai išlaikys gyvybines funkcijas, išgyvens. Kūno vidus bus apsaugotas tų žmonių, kurie lankysis Šventovėje bei gers šioje erdvėje paruoštą vandenį. Dievo Tėvo bažnyčioje energetiškai sustiprintas vanduo savo ypatingąjį poveikį išlaiko vienerius metus. Jiems praėjus subtilioji energija ilgainiui išsisklaido.

Kokie žmonių veiksmai galėtų švelninti kataklizmų mąstą, didinti išlikimo galimybę?

Melsdamiesi ir medituodami Dievo palytėtoje erdvėje – Merkinės piramidės, kupolo bei kryžių komplekse – žmonės tiek savo kūnu, tiek siela patirs mažesnį didžiųjų permainų poveikį. Tačiau žmonijos tai neišgelbės. Procesai vyks toliau, o Žemės gyventojams juos teks išgyventi. Kosminė spinduliuotė suintensyvins procesus Žemės gelmėse, kurie palytės net keletą žmonių kartų. Po to išbandymai taps švelnesni. Šių kartų atstovams bus svarbu išlikti dvasiškai tvirtiems, nes tai padės pragyventi didžių pokyčių metą bei susilaukti palikuonių, kurie taps naujosios žmonijos, žengiančios į Aukso amžių, atstovais.

…...............................................................................................................................................

Tokio pobūdžio informacija žlugdo įprastinį kai kurių žmonių optimizmą, lūkesčius bei nuteikia išties slogiai! Ar šis poveikis nėra labiau žalingas, nei artėjančios permainos?

Permainos žmonijos istorijoje nuolat grėsė ir grės. Artimiausių permainų tikslas yra apvalyti žmoniją nuo neigiamos energijos, nuo neigiamų veiklų bei išsaugoti Žemę kitoms žmonių kartoms. Būtina imtis prevencinių priemonių, užkirsiančių kelią žmonijos veiklai, žalojančiai Žemę. Išbandymus įveikę žmonės sustiprės tiek siela, tiek kūnu. Žmonių populiacija sumažės, tačiau tai neturėtų išgąsdinti dvasingųjų. Jie bus atsparesni artėjančioms permainos, o išgirdę apie jas palankiai priims šią informaciją. Jų sielos jau dabar pasirengę atremti visus sunkumus. Deja, žmonės, kurių sielos šiuo metu užslopintos, į permainų laikotarpį žengs nepasiruošę, dėl to labai nukentės ar netgi žus. Jiems būtina stiprinti savąsias sielas, siekti atviro kūno sąmonės ryšio su siela, tuomet padidės ir kūno atsparumas pasikeisiančios aplinkos keliamiems iššūkiams. Sielos egzistuos amžinai, o kūnai laikinai. Tačiau jeigu žmonės deramai apsaugos savo kūnus bei išliks tvirti dvasiškai, tuomet išgyvenimo tikimybė bus išties didelė. Dvasiškai sąmoningų bei fiziškai aktyvių žmonių, kurie išliks Dievui padedant, dėka susiformuos naujojo amžiaus – Aukso amžiaus – visuomenė. Joje vyraus ištekliais grindžiama ekonomika, o vaikai užaugę mylės Žemę bei nesielgs taip neapgalvotai, kaip jų tėvai ar seneliai.

Neverta liūdėti. Žmonės jau ilgą laiką nujautė ar netgi žinojo, kad jų laukia didelės permainos. Pats metas pradėti joms ruoštis. Būkime aktyvūs!

Jūsų Maištinga Siela

106 komentarai:

 1. Žėkų skaitiniai google, Didžiųjų permainų metas: 2013-2015 Dvasinė informacija - 2011 (2) papildyta 2011-05-05 Dvasinė informacija - 2011 (1) ir komentarai Povilo svetainėje " Pažinimo kelias" - Ziges, svais,Povilas, Audrius apibūdina požiūrį į piramidės reiškinį, kaipos tokį. Jiems Dievas energija. O Jums? Piramidininkams dominuoja sinkretizmas, NjuEidŽas. Minėto " Pažinimo kelias" saito komentaruose kitaip išdėsto savo požiūrį dėl Merkinės( Česukų) piramidės negu Povilas su bendražygiais - komentatoriai: Sandesh, Jurgis B, doremi, Saliamonas. Jie nepritaria P. Žėko njueidžui ( ezoterikai, okultizmui, magijai), titanams..., ten esančiai atributikai, ritualams. Praktiškai Žėkų oponentai kalba tai, kas išdėstyta google knygoje " Aklas aklųjų vadovas".

  AtsakytiPanaikinti
 2. "Iš Dvasios aidų "rimta liudytoja
  Posted 2011-04-28 at 12:16
  nebūtina, kad piramidė būtų donorė.kas tada ištrauks ligas? Dievas duoda energiją, o velnias ima.Ir ima blogą energiją, nes pats blogs( tumsus).ligos yra bbloga energije tinkanti titanams.išeina, kad velnias irgi gydo. kas manot kitaipos?jei Dievas užsiimtų gydymu, tai baba satju nebūt miręs, turėjęs tiek daug infarktų ir insultą.šventieji nemirtų.o anie išeina pas Dievulį, o dauguma gan jauni.tamsa traukia , vampyruoja energiją, o taip tos energijos( ligos) sumažėjus pasidaro geriau.taip gydo nelabieji, kad galėtų paimti sielą, ją valdyti po mirties. dėl to P. Žėko knygoje parašyta, kad dvasia valdys sielas. sielos jau bus be dvasios( energijos).neduok die net priešui ten tos dvasios valdyme atsidurti.mano, kaip ekstrasenso išmąstymai ir jutimai. Pritariu Vėjūnei.pabuvus reikia valytis smalsuoliams prie medžių, ir kuo greičiau
  Ištraukos iš knygos „ Aklas aklųjų vadovas " apie Merkinės piramidę: „Kadangi jie tarnauja velniui, tad jiems padedančios jėgos yra pragaro piktosios dvasios, tie patys išvaryti iš Dangaus angelai, dabar patapę demonais. Savo galių jie neprarado ir naudoja jas tarnaudami šėtonui ir jo tarnams šioje žemėje, – visokio plauko magams, būrėjoms, ekstrasensams, ar Merkinės piramidės šeimyninės rangos sukčiams. Turiu žodį ir Merkinės merui – jei miesto valdžia nesustabdys šios veiklos, gausus bus psichikos ligonių derlius Lietuvoje, o farmacijos verslo rykliams iš kur pasipelnyti… Na, o jei ši sukčių ir velnio tarnų veikla toleruojama dėl miestelio šlovės, lai žino, kad Merkinės „piramidė“ – ne Cheopso, tad ir „šlovė“ kitokia. Liūdnos mišios laukia daugelio… O netikrus stebuklus piramidėje režisuoja šio pasaulio dievaitis, šėtonas ir jo tarnai demonai, bei apakinti arba klastingi žmonės: „Jų atveju šito amžiaus dievas (šėtonas) apakino netikinčiųjų protus, kad nematytų Kristaus garbės Evangelijos spindėjimo….Ir visa ši veikla vadinama paprastai – okultizmas!... Tai nėra nepavojinga ir nereikšminga! Tai – nuodėmė ir pasišlykštėjimas Dievui!“

  PAGAL KNYGĄ " AKLAS AKLŲJŲ VADOVAS" IŠEITŲ, KAD MERKINĖS PIRAMIDĖS KARKASU ŠLYKŠTYSI DIEVAS, O DŽIAUGIASI TITANAS!

  AtsakytiPanaikinti
 3. " Lietuvoje tokio garbingo titulo gal tik vienas toks žmogus vertas, kuris galėtų nešioti atpažinimo ženklą su užrašu: WEDMEN POVILAS ŽĖKAS. Žymenys reikalingi, kad nesumaišytume su bažnytininkais."

  INFORMACIJA TREČIO TITANINIO TESTAMENTO AUTORIAUS POVILO ŽĖKO GARBEI

  "kitas
  galvoju , protingieji viską supras paskaitę google žėkų raštus; Didžiųjų permainų metas: 2013-2015 Dvasinė informacija - 2011 (2) papildyta 2011-05-05 Dvasinė informacija - 2011 (1) niu... niu... niu... supratote, kad tai ne biblija..."
  Aš , kiti Kolegos - supratome titanų kėslus Merkinės piramidės karkase iš ten esančių kryžių, "čiakrinių ratų", netikro piramidės ir kupolo įvardinimo, dviprasmiško , neaiškios( bevardės) dievo trejybės piramidės karkaso sienų pavadinime, sinkretizmo, krikščionybės ritualų pamėgdžiojimo ir kitų ten esančių New age ženklų. Žėkų raštų titaniška ideologija identiška biblijinei šėtono Liuciferio kėslams.Trumpai apie paminėtus ženklus Česukų piramidės komplekse, kurie jų vadinami kryžiais:

  MERKINĖS PIRAMIDĖS KRYŽIAI

  Priešais Merkinės piramidės karkaso stiklinį gaubtą , kieme stovi trys mediniai kryžiai su pagoniškais motyvais. Ant kiekvieno atskirai kryžmių - susikirtime pritvirtinta: širdis, akis, paukštis. Jie pavadinti Švč. Trejybės kryžiais. Neva ” nukryžiuota” Dievo Švenčiausioji Trejybė: Jėzus Kristus, Dievas Tėvas ir Dievas Šventoji Dvasia. Iš tikrųjų buvo nukryžiuotas tik Dievo Sūnus Jėzus Kristus. Tik Jis turėjo fizinį Kūną. Jo mirties kryžius vaizduojamas su mūkele ar visai be nieko taisyklingų kryžmių susikirtime. Piramidės karkase yra dar vienas ne Kristaus kryžius ( ne kryžius) su viena prailginta kryžme.
  Nukryžiavimas širdies, akies, paukščio, o taip pat Kristaus kryžiaus formos išdarkymas, Česukuose - satanizmo raiška. Tai ne Viešpaties Jėzaus Kristaus, o Titano ( satano) ženklai.
  Jurgis B svetainėje "Pažinimo kelias" be kitą ko rašo: "Ant kryžiaus buvo nukryžiuotas tik Dievo Sūnus Jėzus Kristus, nes Jis vienintelis Dievas, turėjęs fizinį kūną. Kristus mirė, tai reali istorija, todėl Jo kryžių krikščionys garbina sakydami: "Garbiname ir šloviname, Tave Jėzau Kristau, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį”.
  Merkinės piramidės viename kryžių , kuris neva vaizduoja Dievo Sūnų, kažkodėl pritvirtinta( nukryžiuota) širdis . Ji paprastai tapatinama su SIELA . Ta Kristaus Siela ar net Jo Širdis dabar yra iš naujo nukryžiuoti. Apie Dievo Tėvo ir Šventosios Dvasios nukryžiavimą, tai negali būti net jokios kalbos. Visa Dievo Švenčiausioji Trejybė nukryžiuota nebuvo. Tik Jėzus. Širdies, paukščio, akies prikalimas( nukryžiavimas) ant pagoniškų kryžių kryžmių susikirtime kvepia SATANIZMU.
  Besidomintiems šiuo reiškiniu ten pat Saliamonas rašo:
  “Man atrodo su tais kryžiais yra taip: Povilas užsakė tris “belenkokius” medinius kryžius, o koks nors tų kryžių drožėjas pridrožė tai, kas jam šovė į galvą. Gal vienodų daryti nenorėjo tai ilgai nemąstęs “nukryžiavo” visą Trejybę. Kadangi anas labai giliai į simbolių prasmes nesigilino, o Povilas nebūdams kataliku – tuo labiau, tai ir gavosi toks lepsusas. Nenorėčiau tikėti, kad čia tame yra kažkokia konspiracija, tiesiog žioplokas žingsnis. Dauguma skulptorių yra pusiau pagonys, todėl kai jie ima interpretuoti kažką, tai rezultatai daug ką šokiruoja.”

  AtsakytiPanaikinti
 4. Liudininkas gyvai; to vaikino forumas;pažinimo kelias, piramidė
  ,,Tai nėra šyza, arba ta šyza pakilėtieji mokytojai skleidžia visiem kam tik gali, ne vien tik mikušinai. Kad tai nėra šyza įsitikinau sekmadienį, kada buvau prie merkinės piramidės ir asmeniškai pasišnekėjau su tuo vaikinu. Jis jau nuo septynių metų gali telepatiškai bendrauti su pakilėtuoju mokytojų, ir tas mokytojas atvėrė energijos vartus ten toj vietoj, o tai energijai dar sustiprinti ir koncentruoti buvo pastyta piramidė. Sakėsi greitu laiku paskleisias kažkokią svarbią medžiagą, kurią vis kaupė. Ir mano paklaustas pasakė, kad ta medžiaga susijusi su artėjančia vandenio era ir masiniu prabudimu 2012 m"
  Pagal sirijo saitų Aminos liudijimą , tai Ž. povilas plagijavo, kopijavo mikušinus:

  Sia info perskaicius padariau galutines isvadas, issisklaide visos abejones, ka perskaiciau 3 valdovu laisku knygoje, radau sioje Povilo nuskaitytoje informacijoje, kuri yra koncentratas, kaip komfaro spiritas, sudetas tik i 16 lapu. Didziuojuosi musu Lietuvoje gyvenanciu Povilu, kuris irgi kaip T. Mikuskina , vertas tos info ir ja gali perduoti kitiems... . Man idomu ka kiti pradejo keisti savo gyvenime po sios info, kuri konkreciai yra nurodyta laike (data 2012-2015)
  Amina ~
  2011-05-12 21:54"
  Liudytojau, blogai įsitikinai. Titanai tave apgavo.Visus mus apgavo...Dievo Šventąją dvasią "nukryžiavo." beliko tik Titanas...

  AtsakytiPanaikinti
 5. Parašytas: Sk. 15-05-2011 21:59:33 Rašyti temą: apie magus

  Iš -Sielos kristalas- fondų ------------------------------------------------------------------------------Kiekvienam aktualu

  Ištraukos iš knygos" Aklas aklųjų vadovas" . Apie Merkinės piramidę:
  Tūkstančiai Lietuvos žmonių, menininkų, šou biznio atstovų, estrados meistrų vedami į pražūtį, o dvasininkai tyli!
  Kristaus mokslas turi rėmus žmogui – atsakomybę. Kūnui neleidžiama daryti ką nori, kur nori ir kaip nori. Todėl daugeliui patogiau eiti plačiu keliu... O kur toks kelias nuveda, galime pasiskaityti Apreiškimo knygoje, 21 ir 22 skyrių, 27 ir 15 eilutėse.
  Ekstrasensai ir visi kiti magai gali pašalinti ligos simptomus, bet klausimas, kas jiems padeda? Kadangi jie tarnauja velniui, tad jiems padedančios jėgos yra pragaro piktosios dvasios, tie patys išvaryti iš Dangaus angelai, dabar patapę demonais.
  Savo galių jie neprarado ir naudoja jas tarnaudami šėtonui ir jo tarnams šioje žemėje, – visokio plauko magams, būrėjoms, ekstrasensams, ar Merkinės piramidės šeimyninės rangos sukčiams.
  O juk mes kalbame apie tai, kas yra brangiausio šioje visatoje – žmogaus sielą!!! „Didelė kaina už sielos išpirkimą – tiek niekada neturėsi…“ (Psalmių 49, .
  Todėl nebūdami Dievo vaikais, ekstrasensai niekada nekviečia žmonių atgailauti, o svarbiausia – priimti Jėzų Kristų į savo širdį kaip Asmeninį Gelbėtoją, kuris vienintelis turi galią išgelbėti sielą!
  Turiu žodį ir Merkinės merui – jei miesto valdžia nesustabdys šios veiklos, gausus bus psichikos ligonių derlius Lietuvoje, o farmacijos verslo rykliams iš kur pasipelnyti…
  Na, o jei ši sukčių ir velnio tarnų veikla toleruojama dėl miestelio šlovės, lai žino, kad Merkinės „piramidė“ – ne Cheopso, tad ir „šlovė“ kitokia. Liūdnos mišios laukia daugelio…
  O netikrus stebuklus piramidėje režisuoja šio pasaulio dievaitis, šėtonas ir jo tarnai demonai, bei apakinti arba klastingi žmonės: „Jų atveju šito amžiaus dievas (šėtonas) apakino netikinčiųjų protus, kad nematytų Kristaus garbės Evangelijos spindėjimo…“ (2 Korintiečiams 4, 3).
  Horoskopų skaitymas ir tikėjimas jais, būrimas iš kortų, kavos tirščių ar užkalbėjimas nuo ligų – simpatija, yra burtininkavimas, – baltoji magija. O baltoji magija, tai pabalinta juodoji. Juodas grabas, perdažytas baltai.
  Ir visa ši veikla vadinama paprastai – okultizmas! Tai nėra liaudies medicina. Tai nėra biblinės gydymo priemonės! Tai nėra nepavojinga ir nereikšminga! Tai – nuodėmė ir pasišlykštėjimas Dievui!

  AtsakytiPanaikinti
 6. Kristalas Aminai -Aminos iš sirijaus liudijimas ir prašymas:-
  “Sia info perskaicius padariau galutines isvadas, issisklaide visos abejones, ka perskaiciau 3 valdovu laisku knygoje, radau sioje Povilo nuskaitytoje informacijoje, kuri yra koncentratas, kaip komfaro spiritas, sudetas tik i 16 lapu. Didziuojuosi musu Lietuvoje gyvenanciu Povilu, kuris irgi kaip T. Mikuskina , vertas tos info ir ja gali perduoti kitiems. Butu gerai, kad sia info kazkas isverstu ir issiustu kitoms pasaulio salims. Sia info as persiunciu pilnu pajegumu artimiesiems, pazistamiems, keista, kad visi skeptikai patiki be jokiu abejoniu.Man idomu ka kiti pradejo keisti savo gyvenime po sios info, kuri konkreciai yra nurodyta laike (data 2012-2015)
  Amina ~
  2011-05-12 21:54″
  ——————————————————————————

  Apsimeteliai Balsai kalba įvairiems žmonėms. Ž. Povilo info, kaip mikušinų.Kalba apsimetęs Balsas turbut tas pats. Susipažykite, radau Povilo Saituos:
  Originalas yra “Sielos kristalas ” saitų fonde:
  ——————————————————————————–

  “Re: Svetainės lankytojų atsiliepimai
  Jurgis B » Ket Gru 09, 2010 10:08 pm

  Audriaus rekomendacija:
  Paskaityk, Jurgi šį Jėzaus laišką:
  http://viduje.puikiai.lt/sirius/?s=1129
  Jurgio B atsakymas į laišką:

  Balso ir Jurgio B dialogas apie tikrąjį tikėjimą

  Jurgis B:
  Viešpats Jėzus Kristus apie tikėjimą sako:
  „ Todėl ateikime su tyra širdimi ir giliu tikėjimu, apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu!“ Žyd10,22.
  „Tyriems viskas tyra, o susitepusiems ir neištikimiems nieko nėra tyro, net ir jų protas bei sąžinė suteršti.“ Tit 1,15.
  „ Taip pat ir tikėjimas: jei neturi darbų, jis savyje miręs.“ Jok 2, 17.

  Balsas prisistato:
  Numylėtinis Jėzus.

  Jurgis B:
  Kodėl taip pasivadinai? Jėzus Kristus niekada savęs taip nevadino. Aš tave vadinsiu tiesiog Balsu.

  Balsas:
  AŠ ESU Jėzus, atėjęs pas jus šią dieną.

  Jurgis B:
  Balse, ar ne per anksti atėjai Jėzaus vardu kalbėdamas? Juk dar ne pasaulio pabaiga. Koks tavo tikslas? Nori atitraukti mus nuo Tikrojo Šventojo Rašto mokymų ? Gal Velnias esi?

  Balsas:
  Kad jums būtų suprantamas mano vizito tikslas, aš norėčiau apsistoti ties visiems žinomais dalykais, kurie priimti jūsų visuomenėje šioje jos vystymosi stadijoje. Taigi, jūs gyvenate jūsų pasaulyje ir retai susiduriate su tais dalykais, apie kuriuos jums vertėtų susimąstyti pirmiausia. Jūs susirūpinę viskuo, kas jus supa jūsų gyvenime. Jūs galvojate apie tai, kaip aprūpinti savo šeimą, apie tai, kuo jums apsirengti ar ką pavalgyti. Jūsų gyvenime daug sumaišties. Ir jums atrodo, kad gyvenate visiškai pateisinamai, kaip visi.
  Tačiau jeigu susimąstytumėte apie tai, ką darote savo gyvenime ir kiek šitai yra pateisinta iš to Mokymo požiūrio taško, kurį aš jums daviau prieš 2000 metų, tai nieko nepasikeitė. Man reikėtų vėl ateiti pas jus į įsikūnijimą ir kalbėti apie tuos pačius dalykus, apie kuriuos tada kalbėjau.
  Prisiminkite, aš kalbėjau apie tai, kad jūs nesirūpintumėte kasdienine duona, kad lauko lelijos už jus atrodo daug geriau. Dangaus paukščiai nearia, nesėja, o sotūs. Ir Viešpats lygiai taip pat gali rūpintis jumis.*
  Kodėl jūs, būdami žemės evoliucijų laiptų viršūnėje, taip daug dėmesio skiriate savo patiems paprasčiausiems poreikiams? Jūs tiesiog padarote kultu drabužius, maistą, prestižo daiktus.
  Niekas nepasikeitė nuo to laiko, kai aš buvau atėjęs į įsikūnijimą prieš 2000 metų. Jūs įsisavinote daugelį šiuolaikinių dalykų.

  Jurgis B:
  Balse , taip nieko naujo iki šiol nepasakei. Viskas, kas vyksta gyvenime visiems žinoma. Čia tik trūpinėlis atpasakotos Evangelijos. Kolkas, kai kurie, tavo Balse, priekaištai mums gana teisingi. Matyti, kad esi KALTINTOJAS. Ateityje prisistatyk savo tikruoju vardu, o ne niku.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Balsas:
  Jūs turite šiuolaikinę techniką, automobilius, kompiuterius, bet jūsų sąmonė ir toliau yra to paties lygio, kokio buvo prieš 2000 metų. Šitai liūdina.

  Jurgis B:
  Šventajame Rašte minimas sąžinės, o ne sąmonės terminas. Gal tu, Balse, esi New Age atstovas? Dabartiniais laikais kaip tik protas ir sąmonė išlavėjo, o tik SĄŽINĖ, NUSIŽENGIMAI DIEVUI IR ARTIMUI LIKO TIE PATYS. Tik Šėtonas troško, kad jo sąmonė pranoktų Dievo Kūrėjo Sąmonę, nes norėjo užimti Jo vietą.

  Balsas:
  Jūs suprantate, kur link aš kreipiu kalbą? Jūs rūpinatės begale nereikalingų dalykų, kurie egzistuoja jūsų pasaulyje, ir 99 procentus savo laiko būnate užsiėmę šiais dalykais. Pagalvokite apie tai, kaip jūs galite ateiti pas savo Tėvą Danguje, jeigu jūs nuolatos užsiėmę žemiškomis problemomis?
  Netgi tada, kai jums atrodo, kad pasišvenčiate Dievui, einate į bažnyčią, meldžiatės, laikotės bažnytinių taisyklių, net tada jūs ne tiek apie Dievą galvojate, kiek būnate susirūpinę tuo, ką apie jus galvoja kiti žmonės. Kaip jūs atrodote tuo metu, kai esate šventovėje, ir kaip atrodo kiti žmonės, kurie kartu su jumis atėjo į šventovę.

  Jurgis B:
  Turiu, Tave Balse, pataisyti, kad Katalikų Bažnyčiose ( pastatuose) taisyklių nėra, skirtingai negu Merkinės piramidėje. Įeinant į Merkinės piramidę yra surašytos taisyklės, kaip joje ratais nueiti iki Dvasios Širdies ir sugrįžti neatsisukant atgal. Kristaus įkurtosios Bažnyčios ( bendruomenės) mokslas remiasi Šventuoju Raštu, Dievo Įsakymais, KBK, K B Kanonais. Ar Tau, Balse,svarbu, kaip mes atrodome savo gimtojo tikėjimo Bažnyčiose (pastatuose)? Juk mes kasdien meldžiames ir savo namuose ar koplyčiose. Kristus sako, kad , kur du ar trys meldžiasi Jo vardu, tai Jis su jais.

  Balsas:
  Kai turiu galimybę dalyvauti bažnytinėse apeigose šventovėje, o dalyvauti aš galiu ne visose apeigose, nustebęs įsiklausau į jūsų mintis ir pajuntu jūsų jausmus. Ir jūs žinote, labai retai galima rasti žmonėse tikruosius Dieviškus jausmus. Paprastai į šventovę jūs ateinate tam, kad spręstumėte savo žemiškas problemas, kad jums geriau klotųsi, kad būtumėte sveiki jūs ir jūsų giminaičiai. O kartais, atvirkščiai – žmonėms, su kuriais esate pažįstami, linkite blogo.
  Jūs ir bažnyčioje sprendžiate savo žemiškus reikalus. Jūs negalvojate apie Dievą. Ir jeigu prieinate prie mano paveikslo, tai tik dėl to, kad paprašytumėte kažko, ko jums žemiškame gyvenime trūksta.
  Pagalvokite apie mano žodžius. Jums atrodo, kad aš kalbu užuominomis, ir nesuprantama, kur aš kreipiu.
  Aš kalbu apie tai, apie ką kalbėjau prieš 2000 metų.

  Jurgis B:
  Balse, tu gal būt ir taip – ne visada ir ne visose šventovėse apeigų metu gali dalyvauti . Katalikų Bažnyčiose Šventųjų Mišių metu visuomet dalyvauja Viešpats Jėzus Kristus mistiniu būdu. Mes susitinkame su Juo asmeniškai per Švenčiausiąjį Sakramentą. Visi krikščionys, nesvarbu, kaip jie atrodo – yra Kristaus mistinio kūno nariai tol, kol neišduoda Krikšto pažadų. Kodėl, Balse, negalima prašyti užtarimo sau ar artimiesiems? Juk Kristus sakė: „Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta.“ Mt 7 .

  Balsas:
  Aš bandau duoti jums supratimą, kad būtina susimąstyti apie savo sielą, apie savo tarpusavio santykius su Dievu ir visų pirma su Dievu savo viduje. Aš mokiau likti vienam su Dievu maldos metu ir aš peikiau veidmainiavimą.** Aš priešinausi įstatymo raidei ir priversdavau jus susimąstyti apie sielą. Ir dabar aš kalbu tą patį. Jūsų neturi dominti niekas, išskyrus jūsų tarpusavio santykius su Dievu.

  Jurgis B:
  Balse, jei mes esame vieno Dievo Sutvėrėjo vaikai, tai mus turi dominti visi mūsų Broliai ir Seserys Kristuje. Didysis Dievo įsakymas ar Tau negalioja? “ Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį.“ Lk 10, 27. Viešpats Kristus sako: „Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ Mt 25, 40.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Balsas:
  Ir tada, kai Dievo ieškote dėl to, kad įgytumėte gyvenimo prasmę ir pradėtumėte mokyti šios prasmės kitus, tai jūs neateinate pas Dievą, o tik tolstate nuo Jo.

  Jurgis B:
  Balse, mus dar vaikystėje katalikus mokė, kad gyvenimo prasmė, tai tarnauti Dievui ir artimui taip, kad nueitume į dangaus karalystę. Kristus sako: „ Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“. Mt 10,7 . O kas liečia mokymą, tai atvirkščiai, negu Tamsta sakai. Kristus apaštalus įpareigojo sakydamas: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai „ Mk 16,15.
  Jaučiasi, Balse, kad vėjus kalbi. Kodėl okultistė T. Mikušina „ neva kalba apie tai“, moko kitus gyvenimo prasmės, kaip būti su tavimi. Nori pasakyti, kad T. Mikušina „ Velnio pamušalas“.

  Balsas:
  Tik tada, kai jūs randate visišką pasitenkinimą bendraudami su Dievu savo viduje ir jums nereikia savo tyliu džiaugsmu su niekuo pasidalinti, nes esate visiškai patenkinti ir laimingi, tik tada jūs randate tikrąjį Dievą. Ir aš susigraudinęs jus stebiu. Ir jūs pradedate jausti mano buvimą.
  Aš visada šalia jūsų. Tačiau jūsų sąmonės būsena ir jūsų susirūpinimas žemiškomis problemomis atskiria mus, atskiria vieną nuo kito.

  Jurgis B:
  Mus atskiria nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus tik sąmoningas ir realus atsigręžimas nuo Jo. Vienintelis kelias, kuris sugrąžina atgal pas Viešpatį, tai ATSIVERTIMAS, Krikšto pažadų atnaujinimas( atsiribojimas nuo Piktojo). Kristus mus visus myli, tikisi ir laukia, kad mes kada nors sugrįšime pas Jį ir tada karaliausime Amžinybėje su Juo. Tam karaliavimui Šviesoje nebus galo. Tikrasis Jėzus Kristus pabrėžia, kad: „Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas – į išganymą“. Rom 10,10.Vadinasi, kad reikalinga ir bendruomeninė malda, kai meldžiasi visi kartu. Bendruomenei melstis reikalingas pastatas, vadinamas Bažnyčia.

  Balsas:
  Aš taip siekiu su jumis bendrauti! Kokios retos tos minutės, kai man pavyksta su kažkuo iš jūsų užmegzti tiesioginį bendravimą. Aš taip džiaugiuosi tomis akimirkomis. Labai gerai suvokiu, kad kiekvienas žmogus, kuris turėjo šio tiesioginio kontakto su manimi patirtį, jau nesugebės gyventi taip, kaip visi. Jis ieškos vienumos ir vidinio bendravimo su manimi. Ir be šio bendravimo jis jau negalės įsivaizduoti savęs ir savo gyvenimo.
  Tas tylus džiaugsmas ir susitaikymas, kuriuos toks žmogus skleidžia aplink save, geriau už visokius pamokslus ir pamokymus. Jis yra gyvas vienybės su manimi ir su Dievu, esančiu jo paties viduje, pavyzdys.
  Patys geriausi ir patys ištikimiausi krikščionys pasiekdavo šią vidinę vienybę savo širdžių tyloje. Tačiau buvo kitų, kurie bandė vaidinti susitaikymą, meilę, palaimą. Tačiau užtekdavo vieno trumpo žvilgsnio, mesto į juos, kad nustatytum jų veidmainiavimo lygį ir pasitrauktum nuo jų.

  Jurgis B:
  Taip, žinome, kad labai sieki su mumis bendrauti. Diktuoji „visokias velniavas“, kad tik pavergtum mus amžinam bendravimui su tavimi. Balse, tiesioginis ryšys su Viešpačiu Jėzumi Kristumi yra per Švenčiausiojo Sakramento( Jėzaus Kristaus Kūno ir Kraujo) priėmimą. Prieš tai, žinoma apsivalius nuo nuodėmių pagal Kristaus paliktąjį Atgailos Sakramentą. Kristus nuo krikščionių niekada nepasitraukia . Mes esame su Juo nuolatinėje vienybėje, nes esame Jo mistinio kūno nariai( Kristaus dvasios nešėjai ).
  Balse, tavo buvimas prie asmens man primena Kristaus priešininko – velnio buvimą. Vat jie, tai labai siekia užvaldyti krikščionis, kad galėtų per juos skelbti netiesą, kaip tiesą mažatikiams. O šie ir savo artimiesiems. Dažnai užvaldytiesiems( apsėstiems) diktuojate savo numatytą, atjungimo nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus, programą. Kartais jums tai pavyksta dėl mažatikių( nepraktikuojančių krikščionių) . Pats Viešpats Jėzus Kristus diktavimais neužsiima. Bendravimui su Juo ir Dievu Tėvu – Jis atsiuntė Šventąją Dvasią per Sekmines. Nejau dar negirdėjai?

  AtsakytiPanaikinti
 9. Balsas:
  Aš norėčiau, kad jūs sugebėtumėte rasti savo širdyje atpažinimo dovaną ir atskirtumėte visus vilkus avių kailiuose, kad ir kokiais jie gražiais žodžiais prisidengtų ir kad ir kokius darbus darytų. Labai daugelis daro, atrodytų, teisingus dalykus, kalba apie Dievą, eina į bažnyčią, bet savo širdyje jie daug toliau nuo manęs nei daugelis tų, kurie neafišuoja savo tikėjimo, o vykdo Tėvo įsakymus savo širdyje.

  Jurgis B:
  Dievo Tėvo įsakymai yra duoti tam, kad vyktų sklandus bendravimas bei gyvenimas MEILĖJE su Dievu ir kiekvienu artimu. Atpažninimas reikalingas mums patiems, kad suprastume, ar teisingai gyvename, kad galėtume klystančiam Broliui ar Sesei padėti vėl sugrįžti pas Viešpatį Dievą. Visą tai mums suprasti padeda Dievas Šventoji Dvasia.
  Tavo, Balse, kažkoks keistas mąstymas: pagal jį daugelis ezoterikų pradeda save laikyti geresniais už savo brolius. Po tokių sampratų ir aiškinimo , patekus pas Mikušinus, viena šeima pradėjo laikyti save švaresne už savo brolio šeimą. To pasėkoje nustojo bendrauti, kad pastaroji vis dar liko Katalikų tikėjime. Yra ir daugiau tokių atvejų. Vadinas, kad tavo, Balse, mokslas skirtas ne šeimos stiprinimui, o jos suskaldymui bei supriešinimui.

  Balsas:
  Aš atėjau pas jus šią dieną, kad priminčiau jums tą Mokymą, kurį aš daviau prieš 2000 metų, bet kuris iki šiol neprarado savo aktualumo. Aš noriu jums priminti, kad mane už šį Mokymą, kurį aš nešiau, nukryžiavo. Ir jeigu aš dabar ateičiau ir duočiau jums savo Mokymą, tai būčiau lygiai taip pat persekiojamas Šventojo Rašto žinovų ir fariziejų, kurie sėdi bažnyčiose.

  Jurgis B:
  Balse, jei būtum skelbęs tokį mokslą, kurį šiandien skelbi – anksčiau būtum patekęs į Piktojo rankas su jo pavergtaisiais , o Viešpats Jėzus Kristus, tik dėl tokio, kaip tavo mokslo – nebūtų nukryžiuotas. Jėzus Kristus jau paskelbė savo tikrąjį mokslą ir jo dar neatšaukė. Apie Šventojo rašto žinovų ir fariziejų veiklą, kurie sėdi bažnyčiose, Kristus kalbėjo, kai dar nebuvo Jo įkurtosios Krikščionių Bažnyčios. Ji praktiškai įkurta tik Jėzaus Kristaus Paskutinės vakarienės metu, o įtvirtinta per Sekmines( Šventosios Dvasios atsiuntimą žemėje). Tat, Balse, neklaidink, nes dabartinę Bažnyčią( krikščionių bendruomenę) tai neliečia.

  Balsas:
  Yra tikrųjų tarnautojų, bet dar daugiau melagingų tarnautojų. Todėl aš noriu, kad savo sąmonėje jūs atskirtumėte ir nekeiktumėte visų bendrai, vienos ar kitos bažnyčios, vieno ar kito mokymo.

  Jurgis B:
  Kad visokių tarnautojų yra ir tikriausia bus – priminti mums, Tavo, Balse, pareiga. Krikščionys , atsimink – niekada nesikeikia. Tai daro tik tavo, Balse, pavergtieji vaikai. Dievo priešininkas Šėtonas mus kaltina, skundžia Dievui Sutvėrėjui dabar ir kaltins po mirties . Iš visų bendruomenių (bažnyčių) padaryti tik vieną – tavo tiesiog svajonė. Viską sumaišyti ir , kaip sako Bralgis – iš tos tešlos iškepti vieną blyną, pavadintą „Dievu“. Tavo diktavimų tikslas yra blaškytis po šį pasaulį ir sukurti SINKRTETINĮ STABĄ, kurį pavadintum „ Dievu“: Dievu Energija, ar Kosmine Sąmone, o ne DIEVU ASMENIU. Jei pavyktų, tai tavo laimėjimas būtų tikrai didelis. Tikrasis Viešpats Jėzus Kristus mus perspėja: „ Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas.“ Ef 4,5. Vadinasi, kad tas vienas tikėjimas yra tikras, kuris remiasi krikštu. Krikštą teikia Dievas Šventoji Dvasia per kunigus. Ar , tu Balse, kur nors apie tai mini? Kiek žinau, kad kurstai – to visiškai atsisakyti.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Balsas:
  Teisingas Mokymas neišvalytose žmonių širdyse gali neteisingai persilaužti. Tačiau šitai nereiškia, kad Mokymas neteisingas. Dievo ieškokite visų pirma savo viduje, savo širdyje. Ir tada, kai įgysite vidinį sąskambį su Dievu, jums nebus baisūs jokie vilkai avių kailiuose ir jokie melagingi pastoriai.
  Aš džiaugiuosi atėjęs pas jus šią dieną ir priminęs savo Mokymą, kurį daviau anksčiau ir su kuriuo per šį Pasiuntinį aš vėl ateinu.

  Jurgis B:
  Balse, Viešpaties Jėzaus Kristaus mokymas galios iki Jo antrojo Atėjimo. Ne tavo diktavimas, o Kristaus paliktas NAUJASIS TESTAMENTAS. Balse, prašau negąsdinti mūsų su pastoriais. Mes krikščionys mokam skaityti Šventąjį Raštą ir grūdus atskirti nuo pelų. Žinome, kad prieš Dievą kiekvienas atsakysime už save asmeniškai: pastoriai, kunigai, vienuoliai , pasauliečiai.
  Balse, kokį mini pasiuntinį iš didžiosios raidės? Tai Liuciferis ar kiti demonai? Jo vardą žinai?

  Balsas užbaigia :
  AŠ ESU Jėzus

  Jurgis B:
  Panašiai rašydavo Povilo Žėko asmeninės svetainės lankytojas Wyciok. Balse, esate neaiškaus ir dviprasmiško Pasiuntinio vaidmenyje. Tas tavo, Balse, dviprasmiškumas parodo, kad esi pats Liuciferio vaikomas , blaškomas po pasaulį, jog surinktum mažatikius į jo karalystę. Balse, tu panašiai kalbi, kaip Žėkų knygoje. Čia pradžioje kalba angelas( jis būna ir tamsos), kitąkart – tas pats, bet jau dievas, trečiąkart – dievas tėvas, bet turintis dar savo tėvą, šio pasaulio dievas – didysis angelas( Liuciferis) ir taip be pabaigos … . Tik kryžiai ir kiti ten esantys ženklai padėjo susiorentuoti, koks šio pasaulio kunigaikštis – didysis angelas ten viešpatauja.
  Audriau, Balse, Broliai ir Seserys, laukiu Jūsų papildymo į mano klausimus Balsui, kurie iškylo skaitant šį laišką. Jėzaus Kristaus amžinojo gyvenimo vilties Šviesa tesaugo Jus. Su Dievu! “

  AtsakytiPanaikinti
 11. "senspraktik 2011.06.02 15:18 Ž. Povilas kalbas mintim su titanų sukurtu dievu,tamsta matai, girdi, vanas jau rimčiau.ar esi ragana wedmanė, kaip piramidės kalbėtojas su titaniuku.jis wedmanas, nes praktikuoja njueičą.njueičų praktikantai teoriškai skaitos wedmanai, lyg kokie specai toj srity,jie antibažnytininkai, antibiblininkai. kaip sirijus,grabavojus,urantai ir visa aibė kitų pažangių okultistų ar ezoterikų.knyga aklųjų aklas veda kitus aklus tą komentuoja.yr gugule.negailėkem,susimylkem. Augis to man 2011.06.02 12:13 hm... mano artimieji taip gydės...sakė nuimu karmą, išimu akmenys, o tyrimams nepasitvirtnus, kad išimti, šarlatanai sakydavo: per nakt vė ataugo akmenys, nes mažai tikėjai.dėl skyrybų su žmona pasakė, skirkis, karma išsibaigė su ja. tau dievo paskirtos dar dvi, bet ketvirtoji tikroji... vis ieškau tos paskutinės... man 2011.05.31 09:01 teko susidurti su tokiais gydymais, kuriuos vykdo satanas.susidaro įvaizdis, kad neva ' pagijau'. skausmas dingsta, nesveikas organas toliau genda.duoda ženklą, kai suyra.tada satanas sako: "mažai tikėjai pagijimu", esi kaltas ir t.t. merkinės piramidės karkaso titanai elgiasi taip pat.žinau, kad važinėję karkasan "neva gydytis",vėliau pateko pas medikus. daugelis nespėjo ...baisiausia, jei prarado dvasias, perėjo titano žinion. niu, ką galvojat? jau statot bunkerius??? " VAT TAIP VISUS MUS GYDO MERKINĖS PIRAMIDE IR KITOS NEW AGE FORMOS!!!

  AtsakytiPanaikinti
 12. Česukų piramidė negydo , bet atima laiką, kurį Dievas skiria gydymuisi. Titanam (velniam) daug juoko, kai žmonės vaikšto ratais Merkinės piramidės karkase, valgo jų blynelius užgerdami titaniniu vandeniu, garbina wedmaniškus kryžius, mėto po jais savo litukus( Vėjūnė liudija). Pagal Povilo raštus taip garbina piramidės titanų vaiką, ugnies kamuolį, dievą Titaną.

  AtsakytiPanaikinti
 13. "Paprastai mes meldžiamės,kad angelai suvaldytų katastrofas, kad jos būtų kuo ramesnės...Kviečiu gyventi ramybe, ryšyje su Tikruoju Dvasiniu Tėvu. Ne su kokiu nors Tėvu, kuris turi Tėvą...Vaidas"
  Česukų piramidės valdytojai ragina ruoštis virsmui: išimti baxus iš bankų, statyti slėptuves,vieny tis į titanų sąjūdžius, maitintis jų blynukais,užger iant piramidėje pabuvojusiu vandeniu ir t. t.
  Sirijaus Vaidas teisingai kontratakuoja Ž.Povilui sakydamas, kad nereikia gąsdinti žmonių, o prašyti angelų, Dievo pagalbos ir palaiminimo. Kas per velnias tas Titanas, kad kartu su Ž.Povilu visus žmones gąsdina. Kristus Ramybės Dievas.Jo Priešininkas Antikristas - blogio ir nevilties sejėjas. Bėkim nuo Titano Antikristo tupinčio Česukų piramidėj į Dvasinės Ramybės Salą. Kad ir miškan, kad ir prie jūros, neatiduokim velniui savo skūros( dvasios). Tikėkim tais,kurie dvasia išmano.Ganytojais, kurie su Kristaus Meile mus dar gano,apsaugot nori nuo velnių ir jų šamanų.

  AtsakytiPanaikinti
 14. Urbokida išmintingai rašo ir perspėja mus aklai neklausyti kiekvieno kalbančio belenką: "Bet jei nieko nežinai, tai pradedi tikėti, kad Merkinės piramidė išgelbės pasaulį... Nieko asmeniško, bet man gaila sudarkyto kraštovaizdžio... Suprantu, kad Dievas pakuždėjo, bet yra kam Dievas pakužda iššaudyt savo griupiokus...Gal ne veltui yra tarpininkai - dvasininkai - kad nefiltruotos žinutės žmonių nepasiektų..." Ž. Povilas aklai klauso tik devo Titano( satano). Trokšta jam tarnauti , gundo mus su W piramide... TV laida " Nuodėmių dešimtukas" rodė raganas, raganius( wedmanus) - Leopoldą M. ir Povilą Ž.. Ona ir Povilas Žėkai lankė ezoterikų paskaitas. Aišku.Tikriausia tai jaunuolį paskatino pačiam palinkti link burtininkavimo magijos. Paskata įnešusi sumaištį , paskatinusi klausyti titanų nuo hilerio A.Orbito. TV "Nuodėmių dešimtukas" Merkinės piramidės valdytojus įvertino, kaip užimančius 1-ą vietą tarp kitų burtininkų(wedmanų). Įsivaizduokit - pralenkė net vyriausiąją raganą Viliją Lobačiovienę. " Lietuvoje tokio garbingo titulo gal tik vienas žmogus vertas, kuris galėtų nešioti atpažinimo ženklą su užrašu: WEDMEN POVILAS ŽĖKAS. Žymenys reikalingi, kad raganius nesumaišytume su bažnytininkais." WEDMANŲ BŪSTINĖ MERKINĖS(ČESUKŲ) PIRAMIDĖ PO STIKLINIU GAUBTU!

  AtsakytiPanaikinti
 15. "Ką manote apie Senąjį Testamentą, ten minimą blogį, ar skaitėte? Roberta.
  Roberta, dėkui. Bibliją teko perskaityti , įskaitant ST daug kartų, kai kurias vietas moku vos ne mintinai. Dėl tų ST vietų, kuriose minimas žiaurumas yra sudėta daug žmogiško faktoriaus. Tuometiniai žmonės visus darbus: tiek gerus, tiek blogus priskyrė Dievui, Jo valiai. Panašiai, kaip dabar rašo Žėkai, kad dievas Titanas yra blogio bei gėrio vienas ir tas pats asmuo.Tai pagoniškas mąstymas. Kad pakeisti tokį mąstymą, o ir poelgius, įrodyti , jog Dievas yra Meilė – atėjo į Žemę Jėzus Kristus. Jis savo mirtimi ant kryžiaus įrodė, kad Dievas yra TIKROJI MEILĖ,KELIAS,TIESA IR GYVENIMAS!
  Visą blogį, chaosą daro Visatoje patys žmonės ,kuriems vadovauja ne Dievas,o Šėtonas. Dievas tam ir padovanojo Dekalogą, kad galėtume jo laikantis kurti Didžiosios Meilės harmoniją Žemėje. Pripažink, Roberta, kad tikrai nebūtų blogio, jei žmonės laikytųsi Dekalogo, kitų, kad ir žemiškųjų įstatymų.
  Viešpaties Jėzaus Kristaus paliktas NT mus moko, kaip gyventi santarvėje su Dievu ir kitais žmonėmis. Tačiau daugumai žmonių tai per sunku. Jie bando eiti lengvesniu keliu – lipdami vienas kitam ne tik ant kojų, bet ir ant galvų dėl savo žemiškojo gyvenimo laikinojo gerbūvio. Bando rašyti neva dievo diktuotus laiškus, kuriuose iškreipiamas tūkstantmečiais sukauptas dvasinis Turtas- Biblija. Šėtonas viską daro, kad tik galėtų pagrobti mūsų dvasią per nuodėmes, apnuogintų sielą…, nes jo tikslas pervilioti kuo daugiau žmonių savo pusėn. Iš Viešpaties Kristaus Bažnyčios į New age vedmanų. Viena naujausių tokių antibiblinių bažnyčių yra Merkinės piramidės, kuri turi titanų padiktuotus raštus ir jai vadovauja titanų sukurtas vaikas Titanas. Šios bažnyčios valdytojas New age propaguotojas Ž. Povilas su verslininke jo mama Onute. Nors ST papildė NT, bet Merkinės piramidėje vis dar pučia pagoniški vėjai, kaip ant mielių auga okultinė stabmeldystė."

  AtsakytiPanaikinti
 16. "Roberta Reply:
  Birželio 4th, 2011 at 21:03
  O ka jus manote apie senaji testamentą?


  Roberta,ST Amžių turtas. Ne kokių dvasių diktantas. Senasis Testamentas – žydų 39 biblinių knygų rinkinys. Jis su Naujuoju Testamentu sudaro krikščionių Šventąjį Raštą. ST aprašomas pasaulio sukūrimas , surašyti įvairūs įstatymai, įskaitant dekalogą.
  Viskas prasidėjo nuo gyvo žodžio, perduodamo iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą, apie tai, kaip ir kada žmogus atpažino veikiant Dievą savo istorijoje.
  Gal tai bus kai kam staigmena, bet Paulius aiškiai pasakė, kad šis Raštas mus “išganymui per tikėjimą Kristumi Jėzumi” gali pamokyti (2 Tim 3,15). Senojo Testamento Raštą sudaro pamokymai apie išgelbėjimą, kuris prieinamas “per tikėjimą į Jėzų Kristų”. Mozė, Abraomas, Isaakas, Jokūbas, Elijas, Danielius, Dovydas ir kiti, kurių amžinas gyvenimas buvo išpranašautas, gauna išgelbėjimą tuo pačiu būdu, kaip ir mes jį gauname: tikėdami į Jėzų Kristų, tikėdami į pažadėtą Mesiją, kuris Senojo Testamento Dievo tarnus gali išlaisvinti nuo jų nuodėmių.
  Paulius tęsė: “… ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui” (16-17 eil.).
  Petras pridūrė: “Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė” (2 Pt 1,19). Kristus: “Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų [Senojo Testamento]“. Jis išpildė Įstatymą mums parodydamas, kaip mes turime gyventi, jei mes tikrai norime gyventi pagal Dievo Įstatymo dvasią.
  Kodėl Senasis Testamentas buvo toks svarbus Naujojo Testamento autoriams, ir kodėl jis yra toks svarbus šiandienos žmonijai? Prisiminkime kai kuriuos dalykus, kurie buvo paskelbti per Senąjį Testamentą. Taigi:
  •Jis atskleidžia, kad yra Dievas – Kūrėjas – ir kad žemė neatsirado pati savaime. Dievas kiekvienu metu kontroliuoja savo visą kūrybą (Pr 1; Izaijo46,9-10).
  •Jis atskleidžia, kad šis Dievas yra meilės Dievas, kuris labai susirūpinęs kiekvienu žmogumi, kuris kada nors yra gyvenęs žemėje, ir kad jis nori visą, dalintis su visa žmonija. (Ps 8,4-8; 86,5; ).
  •Jis atskleidžia, kad Dievo meilė yra nusakyta jo įsakymais – abiem didžiaisiais Dievo Įsakymais:
  “Mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis ir visomis jėgomis” ir “Mylėk savo artimą kaip save patį” (Mk 12,29-31; Įst 6,5; Kun 19,1.
  Dešimt Įsakymų, ta teisėtvarka ir įstatymai, kurie remiasi Dešimčia Dievo Įsakymų, parodo mums, kaip mes galime gyventi pagal Dievo nurodymus, Jo Meilės pavyzdį.
  Senasis Testamentas kartu su Naujuoju Testamentu, kaip Dievo dvasios dovana mums :
  •Jis atskleidžia, kad nuodėmė atneša kančią – kad už nuodėmes mes būsime nubausti. Kai nuodėminga visa tauta, vieną dieną ji už tas nuodėmes užsitarnaus bausmę.
  Iš kitos pusės Dievas su malonumu atleis žmogui ar visai tautai nuodėmes, jei jie savo nuodėmių gailėsis ir prašys Dievo atleidimo (Įst28,15-68; Ps 103, 8-13).
  •Jis atskleidžia Dievo planą, kad grįš Atpirkėjas, kuris už žmonijos nuodėmes mirė, ir kad tas Atpirkėjas, Mesijas, sukurs žemėje Dievo Karalystę. Atskleidė jo prisikėlimą iš numirusiųjų amžinajam gyvenimui (Iz 53; Dan 2,44; 7,27; 12,2-3; 12,2-3; Job 14,1-15; Ez 37).
  •Jis atskleidžia, kad bus nauja Sandora, pagal kurią Dievas savo tautai duos Šventos Dvasios dovaną, norėdamas akmeninę žmogaus širdį pakeisti širdimi, kuri myli Dievą ir jam paklūsta ( Jer 31,31-34; Ez 37).
  •Jis atskleidžia, kad žmogus buvo sukurtas pagal Dievo atvaizdą, kad būtų panašus į Dievą ir galėtų valdyti kartu su Dievu Visatą (Pr 1,26-27; Ps 8,6.
  Tai keletas iš nuostabių tiesų, kurias atskleidžia Senasis Testamentas. Nenuostabu, kad šėtonas apakino žmones, vaizduodamas, kad Senasis Testamentas yra pasenęs, kažkas, ką Dievas turėjo panaikinti, nes Jam kilo geresnė idėja. Naujasis Testamentas remiasi Senuoju Testamentu. Jie kartu sudaro vieną visumą – Dievo Meilės žmogui istoriją. Biblija – amžių sukauptas dvasinis Turtas, didžiausia Dievo Dovana mums!!!

  AtsakytiPanaikinti
 17. "To Gabriele
  Tikėjimas piramide ar kryžiais be Kristaus Evangelijos skelbimo yra stabmeldystė. Merkinės piramidės valdytojų dievoTitano su jo apaštalu Ž. Povilu ideologija raštuose identiška šamaniškajai njueič.Tos srities valdytojai tarnauja šėtonui, kad galėtų žmonių dvasias pagrobti per tą širdį kundaliniame rate. Čia svarbiausia. Žmonės praranda savo anksčiau turėtą tikrąjį Dievą iškeisdami Jį į titanų sukurtą vaiką Titaną. Gydymas tada, kai atrandame dvasią, o ne ją prarandame. Energija piramidėje blefas, apgaulė. Juk bažnyčios pačios negydo, o jose skelbiama Evangelija, kuri pritaikyta kasdienybės gyvenime - gydo dvasią ir sielą. Iškeitus Ją į titanų ar kitokį Balsų diktuojamą bredą, nusigydome. Gal būt ilgam, ne duok , Dieve, amžinam...Nepraraskim Kelio, neatiduokim vedmanams savos ŠIrdies raktelio!" Galima dar pridėti Amen.

  AtsakytiPanaikinti
 18. Pavojinga Česukų piramidoje: "Sekmadienį apsilankiau Česukuose. Nebuvau mačiusi piramidės po kupolu. Ir žinot ką?Labai keistai pasijutau. Man pasirodė,kad joje labai klampi energija ir ji neteka. Ji troški,gliti ,tarsi pelkeje vanduo ... Vėliau ilgai vaikščiojau po mišką,mėgindama apsivalyti.Dar ir vakar stypsojau apsikabinusi medį. daugiau ten nebenoriu važiuoti." Vėjūnė "
  "Gabriele
  Taip sutinku kad piramides energija yra prasta, kaip ir dulkes nuo stalo reik nuvalyti piramide irgi kuri laika turetu apsivalyti. Niekada ten nebuvau turiu galimybe jausti. Zmogaus energija isvaloma baznycioje.... Nieko nera amzino per viena nakti nespeja persifiltruoti galybe enrgijos..."

  IŠEITŲ,KAD PIRAMIDĖ ČESUKUOSE ENERGIJOS TALPYKLA.JI TARSI VAMPYRĖ TRAUKIA ŽMONIŲ ENERGIJĄ IŠ BLOGŲ( LIGOTŲ). O PATEKĘ GERI(SVEIKI) GALI TĄ LIGOTĄ ENERGIJĄ PERIMTI SAU. TAD SVEIKIEMS IR GERIEMS BEI VAIKAMS ČIA EIT PAVOJINGA!JIE GALI UŽSITERŠTI BLOGA( LIGOTA) ENERGIJA...DONORAI GYDO VAMPYRUS,MAITINA TITANUS!!

  AtsakytiPanaikinti
 19. Kryžiai atitinka titanų norus. Kad tik ne Kristaus. Apgaulė – meilė? Titanų dievas nuo jos tobulėja, “turtėja
  dvasiškai” , materialiai. Kuo daugiau baxų išimsim iš bankų, tuo titanui geriau...
  Taip, Titanas tobulėja, jei mus apgauna. Jam aggaulė lygu mūsų meilei kitiems.“Pavojinga Česukų piramidoje:
  Gydėsi:”Apie šią piramidę aš taip pat turiu ką pasakyti. Viena mergina sirgo
  anoreksija, vėliau kitom kita pavojinga liga – bulimija. Pagalbos nuo šių ligų buvo ieškota visur, tiek oficialioj
  medicinoj, tiek liaudies. Taigi buvo nueita ir prie piramidės. Piramidė jai labai patikdavo, patikdavo šnekėtis ir su
  Povilu, bet man toji vieta niekuomet nepatikdavo, nesupratau kodėl toje vietoje jaučiausi keistai, lyg spengdavo, oras
  kažkoks įtemptas buvo… Viskas būtų gerai ir į tai neatkreipčiau dėmesio, jei tai merginai po piramidžių būtų
  pagerėję. Bet būdavo priešingai – jai dar stipriau užeidavo persivalgymų priepuoliai, daug stipresni. VRoberta Reply: Birželio 8th, 2011 at 23:50 raudona, tai nykstis zemyn (nepatinka) )) o as Povilo nevadinu
  jokiais negarbingais vardais, tik pritariu minciai, kad ten absoliuti nesamone… o siaip geriau pagalvojus, kur jo meile
  zmonems, jei sitaip juos apgaudineja?“ Teisingas pastebėjimas, Robertos.Apgaulė, ar tai meilė???

  AtsakytiPanaikinti
 20. "Aiški priklausomybė, kaip kokiems "dvasiniams narkotikams".Tokie žmonės aklai įtiki, neskaito Žėkų raštų , jokios ten esančios velniavos nemato, tik Povilą ir Onutę. Nebent blyneliai ir vanduo kažkuo "paskaninti". Povilas rašo apie dievą, kurį sukūrė titanai, kad jų daug... vistiek vyksta.???" "birute as piramideje lankiausi 3 kartus. ir uz tai dekoju dievui tai tikrai stipri energetine vieta. aciu tau Povilai uz si nuostabu statini te laimina tave Dievas." Kas karkaso viduj sėdi, kas duoda kundaliną, kuris jaučiamas, kaip stipri titanų (velnių)energetika, nesvarbu. Energetika kūnui, o sielai - kas? Vedmanų Dievas Titanas laukia donorų, kurie turi energetiką aukštesnėse čiakrose. Ją atiduoda vietoj kundalinės, kuri tik raudona , žemiškoji, pačių žemiausių vibracijų. Kitaip sakant mes nuvykę į Česukų piramidės kompleksą atiduodam savo aukštesnę energiją iškeisdami į žemesnę kundalinę. Bioenergetikai supranta tą velnio titano gudrybę. Jis negauna tiesiogiai iš Dievo šviesos, tad ima iš tų, kurie ją turi, perdaug turi, nes nedaro gerų darbų, tad tenka garą nuleisti Merkinės piramidės karkaseTitanui...Taip mūsų kūnas lyg stipriau pasijaučia, o nematomoji dvasia( šviesa) apkeičiama į gyvuliškąją energiją kundalini. Kundalini turi stiprūs gyvuliai..."

  AtsakytiPanaikinti
 21. česukų piramidė ” kur ta medinė nesąmonė pastatyta” Tai sostas Merkinės piramidės karkaso dievui titanų Titanui. Čia jis ” šventina “blynukus su H2O. Viduryje karkaso atspindi raudonas ratas kundalinę čiakrą raudoną. Tai jėgos čiakra, kurią turi ir gyvuliai. Ji priduoda jėgų( gyvuliškųjų).Visi bioenergetikai tą žino. Tai matyt Titano energija, kuri pajaučiama, kaip stiprinamoji fizinį kūną. Dvasia silpsta, nes gauna gyvuliškąją energiją vietoj turimos dieviškosios , esančios virš kundalinės čiakrų . Kitaip sakant žmogus nueina į piramidę su keliom čiakrų spalvom, o iš jos išeina visas raudonas. Kaip ir iš hilerio A. Orbito po seansų. Žmonės matydavo raudoną spalvą , buvo karšta ir jautėsi stipriau. Tačiau visos ligos pasilikdavo . Jei reikdavo operuoti, tai pasąmonės apsauga nesuveikdavo, nes žmonės buvo užhipnotizuoti, kad neva išoperuoti. Tokių buvau sutikęs ne vieną po komplikacijų. Merkinės piramidės gydymosi mechanizmas patikėjusiems panašus… pavojingas ne tik dvasiai, bet ir fiziniam kūnui." No!

  AtsakytiPanaikinti
 22. "Taip, Titanas tobulėja, jei mus apgauna. Jam aggaulė lygu mūsų meilei kitiems.“Pavojinga Česukų piramidoje: "Sekmadienį apsilankiau Česukuose. Nebuvau mačiusi piramidės po kupolu. Ir žinot ką?Labai keistai pasijutau. Man pasirodė,kad joje labai klampi energija ir ji neteka. Ji troški,gliti ,tarsi pelkeje vanduo ... Vėliau ilgai vaikščiojau po mišką,mėgindama apsivalyti.Dar ir vakar stypsojau apsikabinusi medį. daugiau ten nebenoriu važiuoti." Vėjūnė " "Gabriele Taip sutinku kad piramides energija yra prasta, kaip ir dulkes nuo stalo reik nuvalyti piramide irgi kuri laika turetu apsivalyti. Niekada ten nebuvau turiu galimybe jausti. Zmogaus energija isvaloma baznycioje.... Nieko nera amzino per viena nakti nespeja persifiltruoti galybe enrgijos..." "IŠEITŲ,KAD PIRAMIDĖ ČESUKUOSE ENERGIJOS TALPYKLA.JI TARSI VAMPYRĖ TRAUKIA ŽMONIŲ ENERGIJĄ IŠ BLOGŲ( LIGOTŲ). O PATEKĘ GERI(SVEIKI) GALI TĄ LIGOTĄ ENERGIJĄ PERIMTI SAU. TAD SVEIKIEMS IR GERIEMS BEI VAIKAMS ČIA EIT PAVOJINGA!JIE GALI UŽSITERŠTI BLOGA( LIGOTA) ENERGIJA...DONORAI GYDO VAMPYRUS,MAITINA TITANUS!!" Vičiui, Gydėsi:"Apie šią piramidę aš taip pat turiu ką pasakyti. Viena mergina sirgo anoreksija, vėliau kitom kita pavojinga liga - bulimija. Pagalbos nuo šių ligų buvo ieškota visur, tiek oficialioj medicinoj, tiek liaudies. Taigi buvo nueita ir prie piramidės. Piramidė jai labai patikdavo, patikdavo šnekėtis ir su Povilu, bet man toji vieta niekuomet nepatikdavo, nesupratau kodėl toje vietoje jaučiausi keistai, lyg spengdavo, oras kažkoks įtemptas buvo... Viskas būtų gerai ir į tai neatkreipčiau dėmesio, jei tai merginai po piramidžių būtų pagerėję. Bet būdavo priešingai - jai dar stipriau užeidavo persivalgymų priepuoliai, daug stipresni. Apie "vaistą" juk sprendžiama iš jo poveikio... Vienas mano geras draugas, išmanantis okultinius mokslus, yra pasakęs, kad Merkinės piramidė - tai "velnio sostas", o jo paskirtis - gaišinti žmonių laiką, atitraukiant juos nuo svarbios žmogui tuo metu veiklos..." Kad kas nors rimtai sirgdamas pagytų neteko girdėti.Daugiausia sako: gražu arba gera... • VRoberta Reply: Birželio 8th, 2011 at 23:50 raudona, tai nykstis zemyn (nepatinka) )) o as Povilo nevadinu jokiais negarbingais vardais, tik pritariu minciai, kad ten absoliuti nesamone… o siaip geriau pagalvojus, kur jo meile zmonems, jei sitaip juos apgaudineja?“

  AtsakytiPanaikinti
 23. MANAU, KAD BUS AKTUALU PASKAITYTI VISIEMS:

  " Klausimas: "Loreta: Merkinės piramidė
  GJK ! Ar galiu skaityti Povilo Žėko raštus, o taip pat vykti Į Merkinės piramidę. Komentarai Merkinės bažnyčios puslapyje, kitur nurodo, kad tai prieštarauja Bažnyčiai. Ar tikrai taip? Sudiev.

  Atsakymas: Panaros Pilnų namų bendruomenės svečių knygoje:
  "Jeigu esate katalikė ir norite gyventi oriai, kaip Dievo vaikas, skaitykite Šventąjį Raštą ir Katalikų Bažnyčios katekizmą, nesileiskite vedžiojama už nosies netikrų pranašų.
  Jeigu Jums pakeliui su New Age, tada galite nekreipti dėmesio į Katalikų Bažnyčios įspėjimus.
  Plačiau apie tai galite pasiskaityti interneto puslapyje www.egzorcistas.lt"

  Loreta: Čia radau apie New age ir šitą straipsnį, paskaitykite, nes tas njueič yra piktosios dvasios išraiška:

  "Piktosios dvasios veikimas

  Kiekvienas žmogus yra pašauktas bendrystei su Dievu. Kiekvieno mūsų tikslas yra Dievas ir kiekvieno mūsų gyvenimo kelionė yra kelionė Dievop. Tačiau yra „tasai“, kuri trukdo keliauti ta kryptimi, kurion esame pašaukti. Tas „tasai“ yra blogio dvasia, arba Šėtonas, Piktasis, Velnias, Gundytojas (įvairiai jį galima pavadinti). Šio straipsnelio tikslas yra padėti bent kažkiek atpažinti savo gyvenimo kelionėje tos blogio dvasios veikimą (nes kiekvienas yra veikiamas ne tik Gerosios Dievo Dvasios, bet ir Piktosios dvasios; ir kuo žmogus yra arčiau Dievo, tuo labiau Piktasis niršta ir jį puola), atpažinti, kaip ji mus atakuoja, kaip kėsinasi „išvesti mus iš kelio“. Piktasis bijo būti demaskuotas, o būtent tai mes ir ruošiamės daryti. Taigi, koks yra tas Piktasis ir kaip jis veikia?
  Tęsinį paskaitykite patys pagal nuorodą.

  AtsakytiPanaikinti
 24. kas galėjo pagalvot, kad povils netikrs pranašas. titanai kėla podozrenijų, bet, kad njueičistai anie Merkinės piramidės valdytojai, nemyslijau. Raštai anų, kaipos nebiblijinei tų Žėkų.nei šis, nei tas: pvz. dievas tėvas turi dar savo dievą tėvą, imket baxus, stacyket bunkerus, vyket piramidien blynelių , vundens. fe, kaip nebažnytiška, aš gi tikiu kristum, o čia kažkos biesas titanų titanas, sėdi kažkokio čakroj raudonoj, kundalino, jei gerai parašeu.žeuru. kokia meilė, kaip rašo roberta, jei teip apgaunami žmones. nežino, kuom tike. pasirodo, pranašas necikras,kryže ne kristaus.iki ko nuėjom, stabdykem arklius, necikrieji pranašai....

  AtsakytiPanaikinti
 25. "nasturta
  Tikri X failai su ta piramide,jos poveikis yra fizikinis,o Povilas,tai paverčia į religinius dalykus,taip sako kunigai.
  "Atrodo, kad Povilas nuoširdžiai tiki tuo ką daro. Todėl galima įtarti, kad jis yra tiktai ledkalnio viršūnėlė, kad kažkas juo manipuliuoja, naudojasi. Nežinau ar taip yra. Bet viena jo praeities detalė, manau, yra labai iškalbinga. Povilo motina dirbo Alytaus medvilnės kombinate. Ten buvo organizuojamos ekstrasensų paskaitos. Motina jose ištikimai lankėsi kartu su savo sūneliu. Paskaitas skaitė Lietuvos, Rusijos ekstrasensai. Paskaitose lankėsi ir jos bendradarbės. Viena iš jų liudijo, kad ten buvo kalbama ir apie kažkokias palapines kaip metodą bendrauti su Dievu. Palapinė ir piramidė. Labai panašios formos. Galbūt ta piramidė vaikystėje girdėtų paskaitų vaisius? Ta pati bendradarbė liudijo, kad visame tame, ką daro Povilas, atpažįsta tai, kas buvo kalbama ekstrasensų paskaitose."Kunigas Marius
  Tikiu Janinos versija,gali ir taip būti,visai nenustebčiau.
  janina
  Marena, štai čia ir yra klausimas - kas tą piramidę finansavo, viskas yra užslaptinta. Juk buvo duotas nurodymas ne iš Žemės gyventojų. O gal tai yra psi energijos generatorius? Povilui yra telepatiškai pateikiami visi duomenys, bet jis tik tarpininkas. Aš šiandien eisiu į bendraminčių vakaronę, kur jau 5-ą savaitę diskutuojame su Gintaru Mikšiūnu mūsų planetos ateities klausimais. Daug informacijos surinkęs šia tematika Gintaras Mikšiūnas vėl dalinsis ja su mumis. Bet kas link piramidės nėra vienareikšmio atsakymo. Pakol kas aš linkusi manyti, kad tai mūsų planetos užkariavimo projektas, veikiant mūsų smegenis. Tuo labiau, kad neseniai vykusioje konferencijoje ateities klausimais buvo paklausimas dėl piramidės, ir atsakyta, kad griaunama čia žmogaus psichika. O atsiradimo priežastys - Povilas į savo smegenis gavo visus nurodymus, brėžinius, kur kreiptis ir pan. Visa tai jis laiko paslaptyje.
  Marena, Jūsų pateikta informacija apie parapsichologo įtakai nepasidavusią moterį tikrai įdomi. Daug ko mes dar nepajėgūs suprasti.
  Marena, patarčiau neskubėti atsidurti toje piramidėje, nes vis tik nežinomos mums jėgos ten darbuojasi, o Povilas yra tik laidininkas, t.y. kontaktuotojas. Juk nei vienas ekstrasensas nežino, prie kokių energijų yra prisijungę, visi jie teigia, kad tai dieviškoji energija, bet... kas žino. Aš ten pajutau labai agresyvią energiją, ir, kai mintyse tvirtai pasakiau, kad "aš noriu bendrauti tik su šviesiomis jėgomis", staiga dingo visi ten jaučiamos energijos pojūčiai. Ir man dažnai kyla klausimas, vis tik kokiems dievams ten atvykę žmonės meldžiasi. Bandau aiškintis, bet pakol kas tik abejonės mano galvoje. O Povilo gautas prognozes galima pasiskaityti ir pažiūrėti, kas bus toliau. "
  DABAR JAU TIKRAI AIŠKU< KAD MERKINĖS PIRAMIDĖS DIEVAS TITANŲ SUKURTAS TITANAS ( SATANAS) PAGAL ŽĖKŲ RAŠTUS>
  To Loreta
  "Jeigu esate katalikė ir norite gyventi oriai, kaip Dievo vaikas, skaitykite Šventąjį Raštą ir Katalikų Bažnyčios katekizmą, nesileiskite vedžiojama už nosies netikrų pranašų. "
  sakiau sava diedui, kurs važinėjo česukų piramidon, laba tikėja anuos jėga, povilioku, o vistiek operuotis reikėja pas daktarus.pasiruod netikrs pranašas.juo moksla teipgi netikri. gūsdina tais bunkerais, piningų išėmimais, iš kart myslijau tun, ką sako panariečiai kuningai. diekui, loretėle, kun tą pranešei.mona nei viens šeimas narys ty nesveiko, norns dažnai ty lankės. fe,žmones protino, netykėjau. daba tik prots galvon sugryža.nemyslijau , netikėjau ,kad anie njueičai...

  AtsakytiPanaikinti
 26. Tai bus ta pasaulio pabaiga, ar ne? Vienąkart sako bus, kitąkart nebus. Įdomu, kam tada pataria Žėkiukas pinigus nuimti, leisti juos, daryti bunkerus, jei niek nebus. Kas per maišto banga, nerimo kėlimas žmonėms, dviprasmybė.Klaidina ir tiek. Ar tai tas titanų dievas titanas šydyjasi iš mažų žmogeliukų. Galia diedelė, kryžiai galingi, nes ne Kristaus. O mes maži prieš juos.Labai maži...Ir dar nachaliavai norem gydytes. Nor dūšią pažadekem, blynekais ją papenekem, vandenėliu pakrautu titano energiją pastiprinkem, atsižymekem ant tos širdies kundalino rate pastovekem.Umžinybė garantuota . Dūša česukuos jau užregistruota.Dvasia šeimos paskirta, laukia mųsų smerties iki 2015 metų.Čia titano didžiausia gudrybė. Kad žmonės patikėtų tuo virsmu, išvirstų iš savo kotų,titanui savo pagarbą atiduotų.Jėzų Kristų mylėt nustotų...

  AtsakytiPanaikinti
 27. šlykšti rožinė spalva, kažkokia dirbtinė.tai sigutės Venskaitytės ar Sirijaus Audriuko spalvos, jie gal čia moderatoriai? nepatink, fe.

  AtsakytiPanaikinti
 28. nu, mažu ir taip. tapyboje nekenčiu tokių spalvų,fioletava ir ta netikra.nenaturali, išdarkyta, mažų titanų padaryta, niu,,,natūrali aniem nepatinka. piramidė būtinai tikos karkasas, gaubtelis stiklinis net kupolu pavadints.visks netikra... pinigėliai po paganų kryžeis krenta cikri.

  AtsakytiPanaikinti
 29. NETIKRAS PRANAŠAS " Klausimas: "Loreta: Merkinės piramidė GJK ! Ar galiu skaityti Povilo Žėko raštus, o taip pat vykti Į Merkinės piramidę. Komentarai Merkinės bažnyčios puslapyje, kitur nurodo, kad tai prieštarauja Bažnyčiai. Ar tikrai taip? Sudiev. Atsakymas: Panaros Pilnų namų bendruomenės svečių knygoje: "Jeigu esate katalikė ir norite gyventi oriai, kaip Dievo vaikas, skaitykite Šventąjį Raštą ir Katalikų Bažnyčios katekizmą, nesileiskite vedžiojama už nosies netikrų pranašų. Jeigu Jums pakeliui su New Age, tada galite nekreipti dėmesio į Katalikų Bažnyčios įspėjimus. Plačiau apie tai galite pasiskaityti interneto puslapyje www.egzorcistas.lt" HMMM... NETIKRAS PRANAŠAS MERKINĖS PIRAMIDĖS KARKASO VALDYTOJAS . TĖVO VALERIJAUS RUDZINSKO SVEČIŲ KNYGOS ATSAKYMAS LORETAI VERTAS PAGARBOS. KAS, JAU KAS, O JIS TIKRAI ŽINO, KAS TAS NETIKRAS PRANAŠAS. NETIKRO DIEVO TITANO NETIKRAS PRANAŠAS (VEDMANAS). NETIKRI PRANAŠAI VADINAMI VEDMANAIS. TAIGI ŽĖKAI GALI PRETENDUOTI Į ŠĮ TITULĄ.BE TO TARP TOKIŲ PIRMAUJA PER TV.

  AtsakytiPanaikinti
 30. taip, taip . užjamė pirmų vietų tarpos raganių kitų, tikrs njueičas česukuos. jo vadovai garbingi raganiai ar gražiaus skambantis užvadinims: vedmanai. moteros vedmos, o deda vedmanai. senas čia užvadinims, kurs reišk bendravimą su nematomu padaru,,, jo klausantis vadovaute kitom gyvom asabom.povils rašuo, klauso anuo, net anam namus pastatė.kopina krikščionis, bet klauso titanų sukurto dievo titano.jei myli laba klauso anuo, komunę anuo dalij su vundeniu,vedmaniškas elgesys... tikras njueič pranašas ( vedmanas) Povilas.

  AtsakytiPanaikinti
 31. gaila povil pokalbių svetainies, virusą užpuol , titanai nesusidoruoj su anas, reik žmonių bunkerų nuo titanų spinduliuotės...o gal piningų ?/?

  AtsakytiPanaikinti
 32. Kas yra kas? Kiekvienam svarbu žinoti, pasirenkant Dievą Jėzų Kristų ar New age Titaną. Tikri pranašai tie, kurie skelbia Dievo Šventosios Dvasios mokslą, gyvena pagal jį,jei suklysta, atsiverčia, atgimsta iš naujo. Netikri pranašai tie, kurie įgytąjį mokslą pameta, pradeda bendrauti su su dvasiomis balsais. Klauso jų aklai , verčia aukštyn kojom jau seniau turėtąjį Dievo apreikštąjį mokslą. Kuria savo šamaniškąjį New age. Ž. Povilas sukūrė naują " bibliją" dievui titanų Titanui, pastatė jam sostą su maginiais atributais, antikristiniais kryžiais, kitais Šventus Kristaus sakramentus išjuokiančiais ritualais. Dievo Šventosios Dvasios Liūdytojai, Kristaus mokslo skelbėjai , vadinami charizmatikais, o New age operatoriai - vedmanais. P. Žėkas, nukryžiavęs Dievą Šventąją Dvasią ant kryžų, ko beje niekada nebuvo, atitinka NETIKROJO PRANAŠO VEDMANO STATUSĄ, KĄ PATVIRTINA LORETAI PANAROS SVEČIŲ KNYGA. DIEVO DUOTA LAISVA VALIA RINKTIS - CHARIZMATIKUS, EGZORCISTUS AR VEDMANUS. SVARBU, KAD SUŽINOJOME, KAS YRA KAS...

  AtsakytiPanaikinti
 33. Aušrinė liudija sirijuj:"Perskaičiau Povilo gasdinimus ir visai neišsigandau. Net dėl bunkerių. Šiaip ar taip šiam momentui mūsų sielos jau yra pasirinkę: išliks jos ar paliks šį pasaulį. Ir aš savo pasirinkimą giliai širdyje jau žinau. Ir nėra ko čia stresuoti ir gasdintis - viskas bus taip kaip bus. Vieni išliks, kiti kovos, treti persikels kitur. Ir tikrai nesiruošiu vidury Kauno rausti bunkerio - dar policija išveš."
  bereikalings rašinėjims netikro pranašo( vedmano)apie tun virsmus. Geriau aitų pats , da ir kitus ragintų sekmadieniais melstis merkinės bažnycioje, o ne kokiems titanams ar biesų pakylėtiesiems mokytojams. Niu..., niu..., nesilaisiu už nosies vedžojama, kaip avelė užu njueičo lenciūgo.panara mony autoritets , jų žuodis mony širdę sudrausmin, nevyksu daugeu tuon velniškuon karkasynėn čiasukų...tievs valerijus tesprend, ką daryt, bo kelis kart tunojau ty karkase...

  AtsakytiPanaikinti
 34. "nesilaisiu už nosies vedžojama, kaip avelė užu njueičo lenciūgo.panara mony autoritets , jų žuodis mony širdę sudrausmin, nevyksu daugeu tuon velniškuon karkasynėn čiasukų...tievs valerijus tesprend, ką daryt, bo kelis kart tunojau ty karkase..."
  P A G A L B A
  PILNŲ NAMŲ BENDRUOMENĖS ĮKŪRĖJAS PANAROJE TĖVAS VALERIJUS SU KITAIS BROLIAIS PADĖS VAIVAI IR KITIEMS IŠEITI IŠ TOS DVASINĖS KRIZĖS, KURIĄ JIE PAJUTO PO RITUALŲ ČESUKŲ PIRAMIDĖS KARKASE PABUVOJUS. BE TO GALIMA KREIPTIS PAS BET KOKĮ LIETUVOS EGZORCISTĄ KUNIGĄ, KAD IŠLAISVINTŲ PABUVOJUSIUS RITUALUOSE PIRAMIDĖS KARKASE AR PO TAIS ANTIKRISTINIAIS KRYŽIAIS. TEPADEDA VIEŠPATS DIEVAS IŠSILAISVINTI IŠ NETIKRŲ PRANAŠŲ ĮTAKOS.

  AtsakytiPanaikinti
 35. Nežinau koks Dievas Povilui įkvėpė rašyti straipsnius ir stikliniu gaubtu apdengt piramidę. bet straipsnis Povilas Žėkas. "2012: Pasaulio pabaigos nebus" yra grynai rašytojo fantasto kūryba su realybe bendro turinti švelniai tariant nedaug. kalbam apie Lietuvą "Neturės elektros važinės arkliais"- niekada visuomenė atgal į praeitį neturėtų grįžt nes vyksta vystymasis. Kosminė spinduliuotė gal milimetro dalimi ir pakils (saulėj ilgai kaitintis nereiktų)bet tikrai poveikio tokio net teoriškai neturės. Net kalbu apie sleptuvese metus sedejima neturetu buti. Vyksta ta apokalipse Zemeje tikrai tempas auga. Galimi piketai streikai del kainu pragyvenimo bet gamtines katastrofos apskritai Lietuvai nebudingos. Kas su gyvenimu morale nesuspes zinoma paliks pasauli, kam bus skausmu sunkumu, bet APSKRITAI nesikeis is esmes niekas. Kaip buvo taip ir bus. JUK SVIESA VISADA STIPRESNE UZ TAMSA. geriau pnb.lt pas Valeriju Rudzinska isminties pasisemt netolies nuvaziuokime.

  AtsakytiPanaikinti
 36. Fantastinis kūrinys2011 m. birželio 30 d. 22:05

  "JUK SVIESA VISADA STIPRESNE UZ TAMSA."Titanų skleidžiama tamsa neprasimuš taip, kad būtų Lietuvėlėj blogai. Gal titanų titanas norėtų,bet jam neišdegs, jei bus nors vienas tikintis žmogus tikruoju Viešpačiu Dievu, o ne tuo, kuris dievas tėvas, kuris turi dievą tėvą.Pritariu, tai fantastinė apysaka Ž. Povilo su ezoterinėm - okultinėm priemaišom, mokslu Žėkų, kurį įgijo mokydamiesi ezoterikos Alytuje abu: Povilas su Ona.Tapo vedmanais.

  AtsakytiPanaikinti
 37. netikri pranašai vedmanai, apgaudinėja žmones su savo absurd rašliavom, jokio pasaulio virsmo net nenusimato. o pinigus paskubėjau išimt. kas atlygins nuostolius, jei apgavo ne tik mane, o ir kaimynus žėkų fiktyvi pranašystė dėl doler išėmimo.tfu veidmainiams!

  AtsakytiPanaikinti
 38. Jo....pasirodo mes visi esame mulkiai ir turime viskuo tikėti?/Prisidirbo zmogeliai, savo laiku net Satja Babos nevertinę ir menku vadinę...Che Che Che.. Teks atsakyti uz savo darbelius ..

  AtsakytiPanaikinti
 39. Liepos 2d . anonimiškam2011 m. liepos 4 d. 16:45

  Manai, kad jis buvo dievas? Sakė, gyvens iki 96., o kiek nugyveno? paprastas žmogelis su keliais infarktais. protingi, kurie netikėjo...

  AtsakytiPanaikinti
 40. Ziges rašė:
  http://www.kvantinemagija.lt/jonas-gerve-kvantinemagija-evoliucijosteorija.html

  Originalus tekstas svetainėje http://www.gervi.name .
  Dabartiniam žmogui – 32 tūkst. metų ir jis kur kas silpnesnis už tą, kuris gyveno prieš milijoną metų. Kur gi žmogus buvo dingęs visą tą laiką?. Būtent tada įvyko vieningos žmonijos išskirstymas į dievus ir titanus. Pirmieji išėjo, o antrieji – liko. Apie tai kas vyko šituo periodu, galima rašyti romanus.
  Legendos mums kalba apie tai, kad hidros, vampyrai ir panašūs į juos monstrai – buvę titanai. Žmogaus istorijoje prasidėjo žvėrių periodas. Tačiau dievus gali įveikti tik žmogus ir prieš 32 tūkst. metų prasidėjo palaipsninis žmogaus atstatymo procesas. Tie, kurie kažkada išėjo, harmonijos neturėjo. Savo likimą jie turėjo kurti priklausomai nuo to, kas gyveno žemėje. Dievai bandė grįžti į žemę, tačiau ji jų nepriėmė. Maža to, jie negali grąžinti atgal savo šaknų, jie gali užimti tik mūsų šaknis.

  Brangieji, daug kam neaišku, kas tie titanai. Ziges nurodyto mokslininko nuomone, tai hidros,vampyrai ir į juos panašūs monstrai. Krikščioniškajame pasaulyje jie vadinami demonais. Ž. Povilo dievas tokių titanų sukurtas. Jį nuodėmėmis,( o kuogi daugiau tokius monstrus galim tobulint,) tobulina pagal vedmanus - žmogus. Vietoj, Doremi minimo antrojo Kristaus atėjimo, pirma turi ateiti demonai, Antikristas. Mikalda tai mini.

  AtsakytiPanaikinti
 41. Ziges nurodyto mokslininko nuomone, tai hidros,vampyrai ir į juos panašūs monstrai. Krikščioniškajame pasaulyje jie vadinami demonais. Ž. Povilo dievas tokių titanų sukurtas. Į tai atsako buvęs Ž. Povilo bendražygis svais:

  "Re: Ka girdejot is tv aktualaus mums
  svais » Ant Lie 12, 2011 5:23 pm

  Tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus yra Marija. Juk ji ir pagimdė Jėzų Kristų - Dievą į mūsų žemišką pasaulį. Manau toks požiūris nėra klaidingas, tik suteiks jums Jos globą ir paramą kaip visos Bažnyčios motinos.

  Į bet kokius dvasinius dalykus yra verta ir būtina žiūrėti rimtai. Jei mes norime paneigti kažką, neužtenka pasakyti, kad tai tik bobučių ar kieno nors kito kliedesiai. New Age svarbu labai išstudijuoti jo problemas ir pavojų, kurį gali sukelti mūsų pasaulėžiūroje ir santykyje su Dievu. Visai netyčia buvau radęs išsamų dokumentą, išleistą Popiežiaus institucijų, kuriame ir aptariamas šis reiškinys. http://fizika.lzuu.lt/uv/index.php?p=3&i=2 Patariu atsispausdinti ir perskaityti įdėmiai, jame ne vien kritikos yra, bet ir Šv. Dvasios išminties ir pastiprinimo mūsų tikėjime. Taip pat yra dar toks ne itin ilgas video filmas su vienuolio liudijimu. Įkėliau kaip failą čia: http://www.2shared.com/video/5GWCBcJM/NUOGUR1.html. O čia galit pačioje naršyklėje pažiūrėt: http://www.egzorcistas.lt/galerija/nuoguruikijezaus.

  Dar dėl Povilo ir piramidės... Buvau dar jaunas savo tikėjimo kely ir kuo toliau, tuo aiškiau darosi jog klaidingą tikėjimą palaikantys objektai nuo oficialiosios Bažnyčios yra klaidingi keliai. Kaip galima teikti kažkokius falsifikuotus "sakramentus"? Erezija ir Liuciferio apgaulė. Tikrieji sakramentai buvo įsteigti Jėzaus Kristaus per Apaštalų sostą, kuris dar išliko iki šių dienų, kad ir kiek klaidų buvo padarę Jo atstovai... Įgaliojimai, kiek suprantu, yra labai svarbus dalykas. Tai jūs man pasakykit, kas kitas davė Povilui įgaliojimą teikti "sakramentus", jei ne Liuciferis? Nenustebčiau, jei užsiaugintų barzdą ir pasiskelbtų pranašu, kuriam tuos įgaliojimus Dievas davė... Nepamirškit, kad bus pilna apsimetėlių ir didžių stebuklų vykdytojų. Juk ir Liuciferis buvo šviesos nešėjas.
  svais

  AtsakytiPanaikinti
 42. pragydo , kai pasistatė tun piramidų.sakie nuon dievo, o pasiruod nuon wampyrų titanų , jų chaziajino liucifero. svaisis tikra viskun matė ir žino, jis buvo povilo dešinioji,moderatorius, pjovės su krikščioniais, o dabar suprato, kad piramidė nuon velnio...vuot tikėt netikrais apaštalais, sužinai vienądien , bo anie liucifero bažnycion yra kalbėtojai su anuo.jei ne svais iš pažinimo kelio, būtau durninama dar ilgai, bo raštų nesuprantu, klastingi, mondrūs, kas gal anuos perprast..

  AtsakytiPanaikinti
 43. Paminklas liucifer titanams2011 m. liepos 20 d. 08:48

  Pažinimo kelyje :"MERKINĖS PIRAMIDĖS DIEVAS PAGAL ZIGES, SVAIS ir PATIES Ž. POVILO PATEIKTĄ INFORMACIJĄ . SUSIPAŽINKIME:
  Ziges rašė:
  http://www.kvantinemagija.lt/jonas-gerv ... orija.html radau ty:
  "Kur gi žmogus buvo dingęs visą tą laiką?. Būtent tada įvyko vieningos žmonijos išskirstymas į dievus ir titanus. Pirmieji išėjo, o antrieji – liko. Legendos mums kalba apie tai, kad hidros, vampyrai ir panašūs į juos monstrai – buvę titanai. Žmogaus istorijoje prasidėjo žvėrių periodas. Tačiau dievus gali įveikti tik žmogus ir prieš 32 tūkst. metų prasidėjo palaipsninis žmogaus atstatymo procesas. Tie, kurie kažkada išėjo, harmonijos neturėjo. Savo likimą jie turėjo kurti priklausomai nuo to, kas gyveno žemėje. Dievai bandė grįžti į žemę, tačiau ji jų nepriėmė. Maža to, jie negali grąžinti atgal savo šaknų, jie gali užimti tik mūsų šaknis."
  Ž.Povilas apie Česukų piramidės dievą rašo:
  „Apie titanus sužinojau dėl to, kad
  domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos
  kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai.
  Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį,
  kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie
  įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą.
  Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei
  sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.Mūsų sistemos valdovai yra Kristus ir
  Jo amžinasis priešininkas – Antikristas. Tik dvasinei šeimai priklausanti siela turi teisę sugrįžti pas Dievą.“
  Svais rašė:
  Dar dėl Povilo ir piramidės... Buvau dar jaunas savo tikėjimo kely ir kuo toliau, tuo aiškiau darosi jog klaidingą tikėjimą palaikantys objektai nuo oficialiosios Bažnyčios yra klaidingi keliai. Kaip galima teikti kažkokius falsifikuotus "sakramentus"? Erezija ir Liuciferio apgaulė. Tikrieji sakramentai buvo įsteigti Jėzaus Kristaus per Apaštalų sostą, kuris dar išliko iki šių dienų, kad ir kiek klaidų buvo padarę Jo atstovai... Įgaliojimai, kiek suprantu, yra labai svarbus dalykas. Tai jūs man pasakykit, kas kitas davė Povilui įgaliojimą teikti "sakramentus", jei ne Liuciferis? Nenustebčiau, jei užsiaugintų barzdą ir pasiskelbtų pranašu, kuriam tuos įgaliojimus Dievas davė... Nepamirškit, kad bus pilna apsimetėlių ir didžių stebuklų vykdytojų. Juk ir Liuciferis buvo šviesos nešėjas."

  AtsakytiPanaikinti
 44. vistik išaiškėjo, kad merkinės piramidiė nuo liucipero. kiek daug apsigavo ty lakstydami. užjaučiu.svaisas maladec. prisipažino, kad viską valdo liuciperas.

  AtsakytiPanaikinti
 45. objektai, kai daug minima dievų, o piramidės poviliokas daug anų mini savo raštuos, tai sugrįžimas į pagonybę.kaip sakus svaisasas ; erezija, apgaulė nuon liucipero.tik ne tai...

  AtsakytiPanaikinti
 46. dievulis tur bažnycią merkinios. anam nereik dzvonkų, antenų žemėsna nukreiptų. pamyslinkit , su kuo anuos kontaktuja?

  AtsakytiPanaikinti
 47. "Ne kokie popieriai, paskaičius piramidės merkinėje savininko rašliavas plaukai dybom stoja, kai pagalvoju, kur įkliuvau pasirašęs, paplotėlių liucipero priragavęs , vundens prigėras..."
  Nėra tokios vietos žemėje, kur Šėtono klastų nebūtų. Atmetus religiją, perėjus okultizmo pusėn Česukuose įsigalėjo titanava - velniava, kuri bando pavergti mažatikius Kristumi.
  Prieš žmoniją piramidės dievukas titanas- Šėtonas veikia mažiausiai aštuoniais būdais: Piramidės karkase Česukuose ir po savo kryžiais:
  · gundymu nusidėti; vieną Dievą paverčia keliais, o asmenį vadina energija.neigia Šėtoną. ir t. t.
  · apkaltinimu Dievo akyse; savo svetainėje smerkia Dievo tarnus kunigus ir visus krikščionis.
  · priešinimusi Dievo valiai ir darbams; teikia "sakramentus"- blynelius, teigia, kad piramidėj Dievo energija , parašė raštus, kurie priešiški Biblijai,nevykdo Dievo Įsakymų ir t. t.
  · tiesos painiojimu; pavaizdavo kryžius, kuriuose nukryžiuoti Dievas Tėvas ir Dievas Šventoji Dvasia, nors taip niekada nebuvo. Pomirtinio gyvenimo sielų likimo koncepcija bedvasė, piramidės karkasą vadina piramide, o stiklinį gaubtą ant žemės - kupolu ir t. t.
  · stabmeldyste ir magija; nepriima Dievo asmeniškai, tobulėjimą mato piramdėje meditacijose per čiakras, ratus, sąmonėjimo procesus tik sielai, nors viskas vyksta per dvasią ir t. t.
  · piktųjų dvasių valdymu; išpažįsta, kad devą , kuris sukurtas titanų galim tobulinti mes.
  · Antikristo išpuoliais; Dievo Švč. Trejybę niekina per tris piramidės karkaso sienas, kryžius ir t. t.
  · sistemingu blogiu. bažnyčių tiesas laiko melu, o savo sinkretizmą tiesa, okultizmo raštus plečia.

  AtsakytiPanaikinti
 48. Atsakymai apie Merkinės piramidę google Klausk kunigo.lt, Panaros svečių knygoje apie tai.

  AtsakytiPanaikinti
 49. Ziges rašė:
  http://www.kvantinemagija.lt/jonas-gerv ... orija.html radau ty:
  "Kur gi žmogus buvo dingęs visą tą laiką?. Būtent tada įvyko vieningos žmonijos išskirstymas į dievus ir titanus. Pirmieji išėjo, o antrieji – liko. Legendos mums kalba apie tai, kad hidros, vampyrai ir panašūs į juos monstrai – buvę titanai. Žmogaus istorijoje prasidėjo žvėrių periodas. Tačiau dievus gali įveikti tik žmogus ir prieš 32 tūkst. metų prasidėjo palaipsninis žmogaus atstatymo procesas. Tie, kurie kažkada išėjo, harmonijos neturėjo. Savo likimą jie turėjo kurti priklausomai nuo to, kas gyveno žemėje. Dievai bandė grįžti į žemę, tačiau ji jų nepriėmė. Maža to, jie negali grąžinti atgal savo šaknų, jie gali užimti tik mūsų šaknis."
  Ž.Povilas apie Česukų piramidės dievą rašo:
  „Apie titanus sužinojau dėl to, kad
  domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos
  kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai.
  Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį,
  kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie
  įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą.
  Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei
  sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.Mūsų sistemos valdovai yra Kristus ir
  Jo amžinasis priešininkas – Antikristas. Tik dvasinei šeimai priklausanti siela turi teisę sugrįžti pas Dievą.“
  Svais rašė:
  Dar dėl Povilo ir piramidės... Buvau dar jaunas savo tikėjimo kely ir kuo toliau, tuo aiškiau darosi jog klaidingą tikėjimą palaikantys objektai nuo oficialiosios Bažnyčios yra klaidingi keliai. Kaip galima teikti kažkokius falsifikuotus "sakramentus"? Erezija ir Liuciferio apgaulė. Tikrieji sakramentai buvo įsteigti Jėzaus Kristaus per Apaštalų sostą, kuris dar išliko iki šių dienų, kad ir kiek klaidų buvo padarę Jo atstovai... Įgaliojimai, kiek suprantu, yra labai svarbus dalykas. Tai jūs man pasakykit, kas kitas davė Povilui įgaliojimą teikti "sakramentus", jei ne Liuciferis? Nenustebčiau, jei užsiaugintų barzdą ir pasiskelbtų pranašu, kuriam tuos įgaliojimus Dievas davė... Nepamirškit, kad bus pilna apsimetėlių ir didžių stebuklų vykdytojų. Juk ir Liuciferis buvo šviesos nešėjas."

  AtsakytiPanaikinti
 50. Įdomu tai, kas nesuprasta. Tačiau suprasti būtina.

  AtsakytiPanaikinti
 51. Lankytis piramidėj grekas2011 m. gruodžio 14 d. 00:15

  "Klausimas: Kas mėnesį lankaus Merkinės piramidėje, nes ten įdomiau nei mano bažnyčioje. Mano sesuo ten vyksta, prikalbino mane. Kaimynas sakė, kad girdėjo kalbant Marijos radijuje, jog tai netoleruojama oficialiosios mano Bažnyčios. Pats Žėkus kalba, kad jis krikščioniškai meldžiasi, bet jo raštai man sukėlė įtarimą. Ar reikia laisvintis, jei važinėjau apie septynerius metus ten, į Česukus, melstis, ėmiau komuniją, gėrau vandenį, vaikščiojau čakriniais ratais, meldžiau energijos iš Švenčiausiosios Trejybės trijų kryžių? Tai darė daug mano pažįstamų draugų.
  Atsakymas: Kadangi visa tai, ką darėte lankydamasis Merkinės piramidėje, yra nekrikščioniška, bet perpildyta religinėmis praktikomis, sumaišytomis su pagoniškais dalykais, jums reikėtų tai pataisyti išpažintimi, jei per tą laikotarpį dar neišpažinote, ką padarėte. Sunku ką nors patarti dėl šv. Komunijos, nes neaišku, kur jūs ją priimdavote – Merkinės piramidėje ar kokioje nors bažnyčioje? Sudalyvavus tos piramidės apeigose ir po to norint bažnyčioje priimti šv. Komuniją, pirma reikėtų prieiti išpažinties ir apgailėti padarytą kaltę. Egzorcistas reikalingas tuomet, jei būtų aiškių ženklų, kad galėtų būti apsėdimo reiškinių."
  Vadinas, kad apsilankius piramidiej negal imte komunijos savoje bažnyčioje. Tai radau Kauno vyskupijos svečių knygoje.Grekas ty lankytis.

  AtsakytiPanaikinti
 52. manau,,dvasiniu vadovu"pasivadines zmogus,turi rimtu sveikatos problemu.Regimos haliucinacijos,psihikos kaita,susireiksminimas ir t.t.tai kepenu,plauciu,stor.zarnyno sutrikusios veikos padarinys.Toks savamokslis,,medituotojas"kvepavimo pratimais,,sudegina"plauciu,smegenu reikalingaji deguonies kieki,tuo pasiekdamas,,matyma"ar"vaidmeni,,tarpininko" -Zmogaus ir Kosmoso.Panasu efekta patyre zmones,budami tame,,paviljone-kupole"-deguonies trukumas sukelia mieguistuma,ziovuli,kepenys nustoja ritmiskai filtruoti krauja,spazmuoja stor.zarnynas,sumazeja plauciu turis ir nuo to zmones jaucia kazkoki keista pojuti,kuris jiems sukelia dar nepatirtas emocijas.Kas liecia,mano manymu,,piramide"-reiketu daugiau pasiskaityti literaturos-kam,del ko,kodel,tam tikros PIRAMIDES,buvo statomos ZEMEJE.Su pagarbamanau,,dvasiniu vadovu"pasivadines zmogus,turi rimtu sveikatos problemu.Regimos haliucinacijos,psihikos kaita,susireiksminimas ir t.t.tai kepenu,plauciu,stor.zarnyno sutrikusios veikos padarinys.Toks savamokslis,,medituotojas"kvepavimo pratimais,,sudegina"plauciu,smegenu reikalingaji deguonies kieki,tuo pasiekdamas,,matyma"ar"vaidmeni,,tarpininko" -Zmogaus ir Kosmoso.Panasu efekta patyre zmones,budami tame,,paviljone-kupole"-deguonies trukumas sukelia mieguistuma,ziovuli,kepenys nustoja ritmiskai filtruoti krauja,spazmuoja stor.zarnynas,sumazeja plauciu turis ir nuo to zmones jaucia kazkoki keista pojuti,kuris jiems sukelia dar nepatirtas emocijas.Kas liecia,mano manymu,,piramide"-reiketu daugiau pasiskaityti literaturos-kam,del ko,kodel,tam tikros PIRAMIDES,buvo statomos ZEMEJE.Su pagarba

  AtsakytiPanaikinti
 53. Ka gi, belieka pacituoti Povilo zodzius, parasyrus dar 2011 geguzes menesi:
  "Neverta pinigų laikyti bankų sąskaitose, nes vieną lemtingą dieną jie taps nebeprieinami: dėl techninių kliūčių sąskaitos bus „įšaldytos“. Būtiniausiais dalykais reikėtų pasirūpinti dar šiais metais nelaukiant 2012-ųjų nei pradžios, nei pabaigos. "
  Neitiketina, bet issipilde! Juk tai snoro atvejis! Gal nebuciau patikejes, jei nebuciau skaites sio straipsnio dar pernai rudeni..

  AtsakytiPanaikinti
 54. ČESUKŲ VALDOSE IR

  MERKINĖS PIRAMIDĖS TITANŲ ( DEMONŲ) IŠDAIGOS PO VORATINKLIU STRYPUOSE
  Jei įdomu ir rūpi Merkinės " piramidės" titanų , Povilo dievukų išdaigos plačiau skaitykite google pagal raktinius žodius: 1. Klauskunigo.lt ( vietoj raktiniai žodžiai: Merkinės piramidė, nuodėmė, abortas. 2. Merkinės piramidė - titanai. 3.Dvasia - Merkinės piramidė. 4. Merkinės piramidė, klausimai - atsakymai. 5. Merkinės piramidė ir New age, sinkretizmas. 6. Egzorcistas.lt ir kitus, iškilusius klausimus skaitymo eigoje. 7. Merkinės piramidė ,pasaulio pabaiga.
  Povilo Žėko raštai apibūdinami, kaip klaidamokslis. Knyga" Žodis, apšviečiąs pasaulį" taip pat. Klauskunigo.lt pataria visiems nepailsti, ieškoti, netingėti...Sekmės!

  Knygoje
  ir savo raštuos Žėkas Povilas su Ona rašo, kad dvasios valdys po 12 sielų. Tos dvasios titanai arba demonai. Dabar čia žemėjie jie stengias mūsų dvasias atimt, kad liktų tik sielos. Be dvasios, žinoma dvasingumas nulinis: tai tik kažkokie prašymai dėl sveikatos, AUM arba neva Amen kartojimas, kuris reiškia : Pritariu. Įsivaizduokit, žmonės Merkinės piramidės stripinyčioje paragauna Liuciferio komunijos( susivienija per ją) , užgeria vandens, palaksto „čiakriniais“ ratais , pasimeldžia prie satanistinių kryžių, pasirašo už vienybę su titanais „ širdžių šventovėje“. Vėliau neva šaukia Aum arba pritariu, baigta. AUM - pritariu kelis kartus, kap matėm per TV giedojo Povilas tą AUM daug kartų. Amen supranta Dievas Sutverėjas, o Aum tik okultistų New age šėtonas ir Merkinės „piramidės“ Kūrėjas Titanas, kuris Žėkams prisistato devu. Merkinės "piramidės" karkase po stikliniu voratinklio įvaizdžio gaubtu žmonės laisva valia atiduoda savo dvasią titanui ( satanui). O tai ir yra TIKROJI PASAULIO PABAIGA MŪSŲ DVASIOMS! Be dvasios joks žmogus negali bendrauti su Dievu Sutverėju, o tik su " Merkpiramidės " kūrėju..titanu. Jis vampyruoja ne tik apsilankiusius Žėkų valdose, bet , kaip liūdytojai rašo, kad įsibrauna net į aplinkines bažnyčias, kad neva pakrautų Liuciferio komuniją ir vandenį. Tokios nematomos plika akimi titanų išdaigos Merkinės „ piramidės“ pasėkoje.

  AtsakytiPanaikinti
 55. ČESUKŲ VALDOSE IR

  2012-02-14 12:10
  MERKINĖS PIRAMIDĖS TITANŲ ( DEMONŲ) IŠDAIGOS PO VORATINKLIU STRYPUOSE
  Jei įdomu ir rūpi Merkinės " piramidės" titanų , Povilo dievukų išdaigos plačiau skaitykite google pagal raktinius žodius: 1. Klauskunigo.lt ( vietoj raktiniai žodžiai: Merkinės piramidė, nuodėmė, abortas. 2. Merkinės piramidė - titanai. 3.Dvasia - Merkinės piramidė. 4. Merkinės piramidė, klausimai - atsakymai. 5. Merkinės piramidė ir New age, sinkretizmas. 6. Egzorcistas.lt ir kitus, iškilusius klausimus skaitymo eigoje. 7. Merkinės piramidė ,pasaulio pabaiga.
  Povilo Žėko raštai apibūdinami, kaip klaidamokslis. Knyga" Žodis, apšviečiąs pasaulį" taip pat. Klauskunigo.lt pataria visiems nepailsti, ieškoti, netingėti...Sekmės!

  Knygoje
  ir savo raštuos Žėkas Povilas su Ona rašo, kad dvasios valdys po 12 sielų. Tos dvasios titanai arba demonai. Dabar čia žemėjie jie stengias mūsų dvasias atimt, kad liktų tik sielos. Be dvasios, žinoma dvasingumas nulinis: tai tik kažkokie prašymai dėl sveikatos, AUM arba neva Amen kartojimas, kuris reiškia : Pritariu. Įsivaizduokit, žmonės Merkinės piramidės stripinyčioje paragauna Liuciferio komunijos( susivienija per ją) , užgeria vandens, palaksto „čiakriniais“ ratais , pasimeldžia prie satanistinių kryžių, pasirašo už vienybę su titanais „ širdžių šventovėje“. Vėliau neva šaukia Aum arba pritariu, baigta. AUM - pritariu kelis kartus, kap matėm per TV giedojo Povilas tą AUM daug kartų. Amen supranta Dievas Sutverėjas, o Aum tik okultistų New age šėtonas ir Merkinės „piramidės“ Kūrėjas Titanas, kuris Žėkams prisistato devu. Merkinės "piramidės" karkase po stikliniu voratinklio įvaizdžio gaubtu žmonės laisva valia atiduoda savo dvasią titanui ( satanui). O tai ir yra TIKROJI PASAULIO PABAIGA MŪSŲ DVASIOMS! Be dvasios joks žmogus negali bendrauti su Dievu Sutverėju, o tik su " Merkpiramidės " kūrėju..titanu. Jis vampyruoja ne tik apsilankiusius Žėkų valdose, bet , kaip liūdytojai rašo, kad įsibrauna net į aplinkines bažnyčias, kad neva pakrautų Liuciferio komuniją ir vandenį. Tokios nematomos plika akimi titanų išdaigos Merkinės „ piramidės“ pasėkoje.

  AtsakytiPanaikinti
 56. "O man atrodo, kad Povilui ir panašiems į jį reikalinga smegeninės patikrinimas ir gydymas, tada išgaruos visi titanai ir apšvietimai"

  "Titanai, pakylėtieji valdovai, Povilo dievukas ir t.t. Nėra nei lemūrai nei dar kas nors. Tai realios dvasinio pasaulio būtybės, su kuriomis ezoterinių praktikų dėka yra užmezgami kontaktai. Šiuo metu skaitau labai gerą knygą - Ezoterikos iššūkis krikščionybei, tai sužinojau labai daug įdomybių. Tas dvasines būtybes mūsų religija vadina vienu apibendrintu terminu - piktosios dvasios. Jų yra ištisa hierarchija. Tai buvę angelai, dėl išryškėjusių blogų polinkių atskirti nuo Dievo. Tai neapsakomai didelio intelekto sutvėrimai, kurie turi milijonų metų patirtį ir žinias. ezoterikams ganėtinai yra lengva užmegzti kontaktus su šiais subjektais, nes jie yra labai arti mūsų substancine prasme. Dažnai, kontaktų užmezgimams ir dvasinėms iniciacijoms yra pasitelkiami įvairūs ritualai ir ritualinės erdvės - kaip piramidė. Šios dvasinės būtybės siekia įdiegti žmogui atvirkščią savęs supratimą nei to moko Dievas. Jos traukia žmogų į įvairius malonumus, sukuria iliuziją, neva žmogus pats gali tapti Dievu, siūlo jam pasisemti dvasinių žinių per jogą, meditaciją, taip sukuriant energetinį, dvasinį ryšį su tomis būtybėmis (demonais). Kadangi tos būtybės kažkada buvo angelai, todėl yra išsaugojusios galimybę prisidengti buvusiu pavidalu: šviečiantys siluetai, gražūs fiziniai bruožai. Tačiau visa tai tik vilionės dvasiškai silpniems ir patikliems žmonėms."

  Abejoju, ar norės gydytis, neleis titanai.

  AtsakytiPanaikinti
 57. Gintaras-pokalbių šau2012 m. spalio 10 d. 12:03

  Sako mokytojas , kad ligoniai tie, kuris kalbas kasdien,o
  Čenelingai persmelkti satanizmo idėjomis, o kryžiai be mūkų( kančios) rašo Joana. Kiekiviena piramidė, kaip Merkinės ( Česukų) viršuj baigias smaigaliu. Aukščiau nebėr kur eit. O dar tas voratinklis trukdo... Laisvas kelias tik į požemį... per ratus gilyn, kiek tik nori... Pasistiprinus Liuciferio ( svais įvardino) "sakramentais" su neaiškios kilmės vandeniu iš plastikinio indo( medikai sako, kad vanduo gali būti tik stikliniam inde),ratuose spalvom užsihipninus, savijauta gera... svarbu, kad kitaip nei kur kitur....čenelingų rašytojas tik sustiprina ryšį su Jo minmais dievais titanais( šėtonais). Jų dievas Liuciferis yra požemio , šios žemės devas... bent taip jis vaizduojas, taip knygoj rašo Žėkai. Didysi angelas pasak Žėkų yra šios žemės dievas tėvas, kuris turi dar savo dievą tėvą... krikščionys tokį pažįsta iš NT, kaip Antikristą.Pagal kryžiuos pavaizduotą info Česukų piramidės visuose kryžiuose, atrodo, kad tai tiesa... jie antikristiniai.Internete susiraskit tris medinius, pažvelkite, kas nukryžiuota. Taip buvo kada nors? Tai padarė Antikristas per savo agentus.Visų piramidžių dangus žemai...

  AtsakytiPanaikinti
 58. Povilas Žėkas atsako į savo paties užduotą klausimą:"Ar turės būti ruošiamas Dievo Tėvo sakramentas išbandymų metu?

  Dievo Tėvo bažnyčios lankytojai turės būti aprūpinti aukščiausiuoju sakramentu – paplotėliais, pabuvojusiais pačiame kupolo bei piramidės centre. Tai Žodžio duona, nes į ją yra įskiepytas paties Tėvo Žodis. Vartodamas šį sakramentą žmogus sustiprins savąją sielą, o sielai padedant bus išsaugota ir kūno gyvybė bei sveikata."

  Dievas Povilo Žėko štai toks Jo aprašomas :
  Ž.Povilas apie Česukų piramidės dievą rašo:
  „Apie titanus sužinojau dėl to, kad
  domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos
  kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai.
  Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį,
  kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie
  įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą.
  Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei
  sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.Mūsų sistemos valdovai yra Kristus ir
  Jo amžinasis priešininkas – Antikristas. Tik dvasinei šeimai priklausanti siela turi teisę sugrįžti pas Dievą.“

  AtsakytiPanaikinti
 59. Komplekse kompleksas.Bromas - Švč. Trejybės kryžiai, kurie taip vadinosi, ką tik juos pastačius prieš piramidės vožtuvą:


  MERKINĖS PIRAMIDĖS( ČESUKŲ) KOMPLEKSE:
  Tenka konstatuoti, kad taip: iš tikrųjų ant trijų medinių kryžių matosi kryžmėse: širdis, akis, paukštis. Tie ženklai rodo, kad nukryžiuoti:Jėzaus širdis ant kryžiaus( antrąkart dabar) , visareginčioji akis ir balandis, kaip Dievo Šventosios Dvasios simbolis.Viską “nukryžiavus” leka plati erdvė ANTIKRISTO veikimui Česukų piramidės komplekso valdose. Veikimą sustiprina Žėkų klusnumas ir paklusnumas ANTIKRISTO užgaidoms. Ką jis sumano, tą greit jis vykdo raganavimo būdu per savo agentus.Agentai pritraukia turtuolius, įtakinguosius per titanus( Antikristo agentai). Titanai plačiai aprašomi Žėkų raštuose.Raktas: Titanai – Merkinės piramidė.

  AtsakytiPanaikinti
 60. Atseit po mirties piramidės garbėjai ais pas titaną.Pasirašiusieji ir imantys papločius- garantiją jau turi... piramidėj sadės...

  Povilas Žėkas atsako į savo paties užduotą klausimą:"Ar turės būti ruošiamas Dievo Tėvo sakramentas išbandymų metu? Dievo Tėvo bažnyčios lankytojai turės būti aprūpinti aukščiausiuoju sakramentu – paplotėliais, pabuvojusiais pačiame kupolo bei piramidės centre. Tai Žodžio duona, nes į ją yra įskiepytas paties Tėvo Žodis. Vartodamas šį sakramentą žmogus sustiprins savąją sielą, o sielai padedant bus išsaugota ir kūno gyvybė bei sveikata." Dievas Povilo Žėko štai toks Jo aprašomas : Ž.Povilas apie Česukų piramidės dievą rašo: „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.Mūsų sistemos valdovai yra Kristus ir Jo amžinasis priešininkas – Antikristas. Tik dvasinei šeimai priklausanti siela turi teisę sugrįžti pas Dievą.“

  AtsakytiPanaikinti
 61. nu karioce ziauru, as pats domious tais dalykais, deti indigo -orentyras ,jutube daug info , nu cia ziauru, zmones zmones turetu valgyt, kai per walking dead, parduotuves greit bus isluotos, sunku tuom patiket bet taip gali but, o del istekliu tai taip , mumi cia apipisineja tai tvarkingai, su tuom sutinku, nafta dujos yra visos zemes turtas kuris turi priklausyt vienodai kiekvienam, kazkas milijardus kraunasi, kazkas zemej valgyt neturi - cia didele neteisybe, valdzioms tas neidomu, paskui ir gaunasi kariniai konfliktai , kam jie to ginklo tiek kuria, su kuom jie cia kariaut ruosisi. isleidziami milijardu milijardai , kiek yra sukurta ginkklu zemej, turbut butu galima nukariaut tokiu 100 zemiu- planetu

  AtsakytiPanaikinti
 62. Apokalipsė jau atėjo : Česukuose garbinamas Titanas.

  Gintaras iš pokalbių šou Česukų piramidę ir Sirijų apibūdina, kaip satanijos viešpatystę žemėje. Piramidj esantys kryžiai tai įrodo:
  Sirijaus
  Audrius ~
  “Dėl Liuciferio: Blavatskajos “Slaptoji Doktrina” nedaro iš Liuciferio blogio centro ir tos asmenybės, prieš kurią visu pasauliu reikia kovoti. Lygiai taip, kaip Šėtonas ir Velnias, taip ir Liuciferis savimi išreiškia šešėlinę Dievybės, esančios įsikūnijime, pusę. Atvejis su Liuciferiu labai tipiškas. Tai akivaizdus liudijimas to, kaip dogma, platinama bažnyčios tėvų, pilnai iškreipė pirminio įvykio prasmę. Liuciferis, Aušros Sūnus, Spindulingas Angelas, apdovanojęs žmoniją protu buvo nuverstas žemyn iki raguoto atpirkimo ožio, į kurį ištisos krikščionių kartos rodydavo kaip į pagrindinį visų bėdų šioje planetoje kaltininką.
  Beje, tai buvo ir iki šiol liko visų Šviesnešių dalia. Pavyzdys su Liuciferiu dar labiau tipiškas tuo, kad jo vardas iš lotynų kalbos kaip tik ir verčiamas kaip Šviesnešys.
  Ir dar nuostabiau yra tai, kad ši metamorfozė atsirado dar visai nesenais istoriškai aprašytais laikais. Dar ankstyvaisiais krikščioniškais laikais vienas iš Romos popiežių pasiėmė sau vardą Liuciferis. O ketvirtame amžiuje egzistavo krikščioniškoji sekta, kurios nariai buvo vadinami liuciferiečiais. Pats Jėzus apie save kalbėjo: “Aš esu žvaigždė…šviesi ir ryto“, arba Liuciferis.
  … Apaštalas Paulius kartojo savo laiškuose
  “Bet senovėje ir iš tikrųjų Liuciferis, arba Liuciferus, buvo vardas Angeliškos Būtybės, kuri žengia Tiesos Šviesos, kaip ir dienos šviesos, priešakyje. Valentino Evangelijoje „Pistis Sophia“ dėstoma, kad iš trijų Jėgų, išeinančių iš Šventųjų Trijų trigubų Jėgų vardų, Sofijos Jėga (Šventoji Dvasia, pasak šių gnostikų – jie iš visų k
  .. ir Liuciferis, arba „Šviesnešys“, esti mumyse; tai mūsų Protas,
  [84.55.18.180] Audrius ~ gerai pudrini smegenas.

  Kun.R.Valerijus sako: “Nėra nei baltos, nei juodos magijos.” Viskas yra New age arba Šėtono.
  Kauno Arkivyskupija:
  Atsakymas: Kadangi visa tai, ką darėte lankydamasis Merkinės piramidėje, yra nekrikščioniška, bet perpildyta religinėmis praktikomis, sumaišytomis su pagoniškais dalykais, jums reikėtų tai pataisyti išpažintimi, jei per tą laikotarpį dar neišpažinote, ką padarėte. Sudalyvavus tos piramidės apeigose ir po to norint bažnyčioje priimti šv. Komuniją, pirma reikėtų prieiti išpažinties ir apgailėti padarytą kaltę.
  Jūs teisus, ši vieta okultinė, ten važiuoti ir dalyvauti apeigose ar kitaip kaip pagerbti, melstis, naudotis ten duodamomis priemonėmis – nusižengimas 1 ir 2 Dievo įsakymams. Nei ortodoksams, nei katalikams ten važiuoti ir dalyvauti nedera.”

  Svais, pažinimo kelias saitų buvęs moderatorius liudija dabar:“ Kaip galima teikti kažkokius falsifikuotus ” sakramentus” ? Erezija ir Liuciferio apgaulė. Tikrieji sakramentai buvo įsteigti Jėzaus Kristaus per Apaštalų sostą, kuris dar išliko iki šių dienų, kad ir kiek klaidų buvo padarę Jo atstovai… Įgaliojimai, kiek suprantu, yra labai svarbus dalykas. Tai jūs man pasakykit, kas kitas davė Povilui įgaliojimą teikti ” sakramentus” , jei ne Liuciferis?“
  . Atsakymas: Jeigu esate katalikė ir norite gyventi oriai, kaip Dievo vaikas, skaitykite Šventąjį Raštą ir Katalikų Bažnyčios katekizmą, nesileiskite vedžiojama už nosies netikrų pranašų. Jeigu Jums pakeliui su New Age, tada galite nekreipti dėmesio į Katalikų Bažnyčios įspėjimus.

  AtsakytiPanaikinti
 63. ANTIKRISTO ŠĖlionė2012 m. lapkričio 23 d. 21:51

  


  APOKALIPS$S KOALICIJA: SIRIJAI PLIUS PIRAMIDIERIAI:
  Mūsų pagalba išsaugant Merkinės piramidę
  Noriu atkreipti visų dėmesį, jo galime pareikšti savo poziciją dėl Merkinės Piramidės-kupolo išsaugojimo, pasirašykim peticiją adresu:
  http://www.povilas.visiems.lt/
  Forumo adresas http://povilas.vhost.lt/phpBB3/index.php
  Audrius ~
  Audrius porina, kad Liuciferis ne šėtonas, o piramidieja dalina Liuciferio plotkas su vandeniu, ką vadina " sakramentu".
  Dėl Liuciferio: Blavatskajos "Slaptoji Doktrina" nedaro iš Liuciferio blogio centro ir tos asmenybės, prieš kurią visu pasauliu reikia kovoti. Lygiai taip, kaip Šėtonas ir Velnias, taip ir Liuciferis savimi išreiškia šešėlinę Dievybės, esančios įsikūnijime, pusę. Atvejis su Liuciferiu labai tipiškas. Tai akivaizdus liudijimas to, kaip dogma, platinama bažnyčios tėvų, pilnai iškreipė pirminio įvykio prasmę. Liuciferis, Aušros Sūnus, Spindulingas Angelas, apdovanojęs žmoniją protu buvo nuverstas žemyn iki raguoto atpirkimo ožio, į kurį ištisos krikščionių kartos rodydavo kaip į pagrindinį visų bėdų šioje planetoje kaltininką.
  Beje, tai buvo ir iki šiol liko visų Šviesnešių dalia. Pavyzdys su Liuciferiu dar labiau tipiškas tuo, kad jo vardas iš lotynų kalbos kaip tik ir verčiamas kaip Šviesnešys.
  Ir dar nuostabiau yra tai, kad ši metamorfozė atsirado dar visai nesenais istoriškai aprašytais laikais. Dar ankstyvaisiais krikščioniškais laikais vienas iš Romos popiežių pasiėmė sau vardą Liuciferis. O ketvirtame amžiuje egzistavo krikščioniškoji sekta, kurios nariai buvo vadinami liuciferiečiais. Pats Jėzus apie save kalbėjo: “Aš esu žvaigždė...šviesi ir ryto“, arba Liuciferis.
  ... Apaštalas Paulius kartojo savo laiškuose Korintiečiams:
  Argi nežinote, kad mes [Įšventintieji] teisime angelus...“
  ... todėl Liuciferis – Dvasia, Nešanti Nušvitimą ir Minties Laisvę – metaforiškai yra švyturys, kuris padeda žmogui rasti savo kelią per Gyvenimo rifus ir seklumas, nes Liuciferis savo aukščiausiu aspektu yra Logas ir „Priešininkas“ – žemiausias; abu šie aspektai atsispindi mūsų Ego.
  Žmonija yra gilaus miego būsenos. O „Proto Miegas pagimdo pabaisas“, panašias į Velnią ir Šėtoną.
  Fantastinis archajiškas padavimas byloja, kad Venera keičiasi (geologiškai) drauge su Žeme, ir todėl kas atsitinka vienoje, įvyksta ir kitoje, tad jų tarpusavio pakitimai buvo daugkartiniai ir dideli; dėl šios priežasties šitai kartoja ir šv. Augustinas ir kai kuriuos kontūrų, spalvos ir netgi orbitų pokyčius jis priskiria šitai teologiškai išaustai Veneros-Liuciferio prigimčiai.
  “Bet senovėje ir iš tikrųjų Liuciferis, arba Liuciferus, buvo vardas Angeliškos Būtybės, kuri žengia Tiesos Šviesos, kaip ir dienos šviesos, priešakyje. Valentino Evangelijoje „Pistis Sophia“ dėstoma, kad iš trijų Jėgų, išeinančių iš Šventųjų Trijų trigubų Jėgų vardų, Sofijos Jėga (Šventoji Dvasia, pasak šių gnostikų – jie iš visų kultūringiausi) esti Veneros planetoje, arba Liuciferyje.
  Ir dabar įrodyta, kad Šėtonas, arba Raudonasis Ugninis Drakonas... ir Liuciferis, arba „Šviesnešys“, esti mumyse; tai mūsų Protas, mūsų Gundytojas ir Atpirkėjas, mūsų protingas Išlaisvintojas ir Išgelbėtojas nuo gryno animalizmo. Be šito principo – pačios esmės, Tyro Dieviškojo Mahato (Proto) emanacijos, betarpiško Dieviškojo Proto spinduliavimo, mes neabejotinai būtume ne geresni už gyvūnus...
  [84.55.18.180] Audrius ~
  2012-03-28 22:55

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. ANTIKRISTO ŠĖlionė-22012 m. lapkričio 23 d. 21:58

   Nr. 2

   Ar tai ne ASMUO , jei kalba?

   Jis nekalba, o siunčia to intensyvumo Savo Meilės spindulį, kurį gali priimti šis pasiuntinys. O, žmogiškasis organizmas gali suvokti tik milijoninę Jo tikrosios Esaties dalį. Jis negali Savęs parodyti visiškai. Mūsų pasaulis nesugeba išlaikyti Jo vibracijų. Todėl siunčia tik mažą savo Esaties dalį, perlauždamas Savo Meilės spindulį per pasiuntinio čakras. O pasiuntinys tai nusako jau žmogiškąja kalba, naudodamas sau būdingą terminologiją...
   Nežinau ką kalba Žėko titanai, nelabai man įdomu.

   Kur pasakyta, kad leidžia nuodėmiauti? Iš kur paėmei? Kaip ir mes turime aukščiausią savo dalį: AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU, savo aukščiausiąjį Aš, taip ir Dievas turi Aukščiausią savo dalį ir žemiausią. O ta žemiausioji, tai mes visi įsikūnijime, ir viskas kas mus supa. Tai tik samprata, kuri man artima, tavo gali būti visiškai kitokia, tačiau tai visiškai nereiškia, kad kažkuris iš mūsų yra neteisus. Mano manymu ir Dievas , ir velnias yra žmogaus viduje, o ne kažkur išorėje, kažkokia asmenybė. Ir kiekvieną savo poelgį, pasirinkimą žmogus atlieka kažkurio naudai, arba Dievo, arba velnio, nėra tarpinio varianto.

   AUDRIAU, apie tai kalba tik visokio plauko magai, raganiai, okultistai, ezoterikai...

   Matai, Jage, pas tave labai stipri išankstinė nuostata, suprantu tave, nes tau nuo mažumės įkalta į galvą, kad okultistai-ezoterikai-magai-yra blogis, vedantis pragaran. Nes taip kalba bažnyčia, kunigai...

   Valdovai smulkiai neaiškina, kas tą hierarchiją sudaro, nes mums to ir nereikia tiksliai žinoti. Viską mes pripratę sudėlioti į stalčiukus ar prikabinti etiketę. Mano supratimu, yra dvasinė būtybė atsakinga už žemės planetą, yra atsakinga už saulės sistemą, už atskiras galaktikas, taip iki visatos. Mes gyvename pagal šios visatos įstatymus. Kitose visatose įstatymai skiriasi. Kaip ir mūsų valstybės įstatymai nuo kitų. Aišku, tuo viskas nesibaigia, už visatos dar yra begalė...Bet mums tai neturėtų rūpėti, nes mes gyvenam, vystomės pagal šios visatos įstatymus. Galima paimti pavyzdį rusiškos "matrioškos": žemė susideda į saulės sistemos matriošką ir t.t. iki visatos. Pagrindiniai šios visatos įstatymai, apie kuriuos kalba Valdovai, tai Karmos ir reinkarnacijos įstatymai.

   Panaikinti
  2. ANTIKRISTO ŠĖlionė2012 m. lapkričio 23 d. 22:03

   AUDRIAU, kas tas Sant Kumara?

   Sanat Kumara yra Dienų Senovis, apie kurį kalbama pranašo Danielio knygoje. Sanat Kumara (sanskr. – amžinai jaunas) yra vienas iš Septynių Šventųjų Kumarų. Senų senovėje, maždaug prieš 18 milijonų metų, dar Lemūrijos laikais jis atėjo į Žemę pačią tamsiausią valandą, kai visa šviesa užgęso jos evoliucijose, nes nebuvo nė vieno individo planetoje, kuris būtų šlovinęs Dievo Buvimą. Kosminės Tarybos buvo priėmę sprendimą likviduoti Žemės planetą. Toks buvo žmonijos atsitraukimas nuo Kosminio Įstatymo, jog Saulėtieji Valdovai nusprendė daugiau nebeduoti jokios galimybės žmonėms, savo valia paniekinusiems Dievo liepsną savo širdyse ir ją pamiršusiems. Pagal įstatymą, norint išgelbėti Terą (Žemę) reikėjo, jog kas nors tarsi „avinėlis", įgavęs kūną, dalyvautų fizinėje oktavoje palaikyti Gyvybės triklostės liepsnos pusiausvyrai ir ją išsaugoti kiekvienoje gyvoje sieloje. Tapti šiuo „kuo nors" nutarė Sanat Kumara.http://viduje.puikiai.lt/sirius2011/?va=41 - čia yra platesnis aprašymas. Sanat Kumara yra Veneros planetos hierarchas.

   skaičiau, kad tai šviesnešys Liuciferis. Tai tiesa?

   Man artimesnė teorija, kad Prometėjas yra Liuciferis. Pusdievis pavagia iš Dievų (Elohimų) jų paslaptį – Kuriančiosios Ugnies paslaptį. Už šį šventvagišką bandymą jį Kronas sugauna ir atiduoda Dzeusui, Tėvui ir žmonijos Sukūrėjui, kuris norėjo, kad žmonės liktų protiškai akli ir panašūs į gyvūnus. Dzeusas, įasmeninta Dievybė, nenori matyti žmogaus „panašaus į vieną iš mūsų“. Todėl Prometėjas, „Ugnies ir Šviesos nešėjas“, prikaustomas prie Kaukazo kalno ir pasmerkiamas kentėti.“ Aišku, legenda kalba ne apie fizinę ugnį. Nes ugnis niekada nebuvo sukurta, bet egzistavo Žemėje nuo pat pradžios. Kalbama apie Kuriančiąją ugnį, Proto ugnį, kuri padeda kurti meną ir gimdyti vaikus. Kalbama apie tą ugnį, kurią atnešė Žemei Išminties Valdovai. Nukryžiuotas Titanas yra kolektyvinio Logo, „Kariaunos“ ir „Išminties Valdovų“, arba Dangiškojo Žmogaus, įsikūnijusių į žmoniją, simbolis. Buvo kilęs klausimas, ar reikia sunaikinti žmoniją kaip nenusisekusį kūrinį. Ar neprimena šitai to, apie ką kalbama Sanat Kumaros diktavime „Septintojo Antspaudo Atvėrimas“:http://www.viduje.puikiai.lt/sirius2011/?p=1061. Sanat Kumara irgi įsikūnijo, kad išgelbėtų žmoniją nuo sunaikinimo ir atnešė žmonėms Dieviškąją ugnį-kibirkštį. Čia yra labai artimų sąsajų su Prometėju...

   Štai taip iš skirtingų šaltinių susidėlioja vadinamojo „angelų maišto“ paveikslas. „Maišto“, kuris visiškai derėjo su Kosminiu Įstatymu. Už viską materialioje Visatoje reikia mokėti. Už žmonijos išgelbėjimą – taip pat. Kas nors turėjo pasiaukoti.
   Todėl gana žiauru, kad žmonija daugel amžių drabsto savo Išgelbėtoją purvu. Situacija labiau nei neteisinga. Gavusi galimybę tęsti gyvenimą, gavusi Protą ir Kūrybos Ugnį, žmonija amžinai iškreipia savo kūrybinį gebėjimą ir dėl visų nuodėmių bei nelaimių kaltina savo Išgelbėtoją. Ir pirma nuodėmė, kuria žmonija kaltina savo Išgelbėtoją – išdidumas. Kiekvienas linkęs kitame matyti savo asmeninius trūkumus. Tik regėdamas pasaulį per savo iškreiptos ir netobulos sąmonės prizmę, žmogus gali kaltinti, pavyzdžiui, Jėzų, esą Jis, norėdamas išgarsėti, leidosi nukryžiuojamas.
   O Išgelbėtojas nuolankiai priima nukryžiavimą už žmonijos nuodėmes ir neša šią naštą milijonus metų. Ir jeigu, kaip sakė Šekspyras, „iširo laikų ryšys“, jis turi būti atstatytas. Anksčiau ar vėliau teisingumas triumfuos. Apie Prometėją http://viduje.puikiai.lt/sirius2011/index.php?p=1073

   Panaikinti
  3. ANTIKRISTO ŠĖlionė2012 m. lapkričio 23 d. 22:10

   AUDRIAU, vat čia visai nesuprantu. Kieno jis įsikūnijime?

   Mes įsikūnijime - tai žemiausia Jo(Dievo) paties dalis, va kas norėta pasakyti.

   Tarsi neturime laisvos valios, kažkieno pilve sėdim.

   Nereikia visko suprast pažodžiui, tiesiogiai, Sanat Kumara sako, kad vaizdžiai kalbant, mes visi esame Dievo pilve. Beje, Jėzaus pasakymas, kad pas Tėvą pateksite tik per mane krikščionių irgi suprantamas pažodžiui, tiesiogiai. Jie mano, kad visi kiti ne krikščionys: musulmonai, indusai, budistai ir t.t., kurių tikėjime nėra Jėzaus, yra pasmerkti. O V. Jėzus Kristus aiškina, kad sakydamas per mane, jis turėjo omeny jo, t.y. Kristaus sąmonės lygį, kurį turi pasiekti žmogus, kad patektų pas Dievą.

   Minimas fizinis kūnas, o dvasia ir siela tarsi užmirštama.

   Čia tik maža ištrauka iš vieno diktavimo. Ir pagal tai daryti išvadas apie visus diktavimus būtų neprotinga. Iš viso yra 427 diktavimai, o kiek tu, Jage perskaitei? Vieną, ar du...? Bibliją visą perskaičiau, Valdovų laiškus taip pat ne kartą ir ne du.

   AUDRIAU, tai ne Baltosios Brolijos ordino tąsa? E. Blavatskaja neturėjo tam mokslui jokios įtakos?

   Taip, Didžioji Baltoji Brolija - tai Vakarų šventųjų ir Rytų adeptų, susivienijusių su gyvojo Dievo Dvasia ir sudarančių dangaus kariauną, dvasinis ordinas. Jie praėjo karmos ir inkarnacijos ciklus ir pakilo į tą aukščiausią realybę, kuri yra amžinoji sielos gyvenimo buveinė. Didžiosios Baltosios Brolijos Pakylėtieji Valdovai, susivieniję dėl žmonių brolijos aukščiausiųjų tikslų ir globojami Dievo Tėvystės, gimė visų epochų kiekvienoje kultūroje ir religijoje, kad per ekonominę plėtrą įkvėptų kūrybinius švietimo, mokslo ir meno, Dievo vyriausybės ir gausingos Gyvybės laimėjimus. Žodis „baltas" apibūdina ne rasę, o baltos šviesos, supančios jų atvaizdus, aurą(aureolę). Brolija taip pat įjungia į savo gretas šiek tiek Pakylėtųjų Valdovų nepakylėtų čelų. „Apreiškimo knygoje" Jėzus Kristus apie šį „baltai vilkinčių šventųjų dangiškąjį ordiną" papasakojo savo tarnui Jonui.( Apr.3:4,5;6:9-11; 7:9,13,14; 19:14.)

   Tavo vis peikiama Blavatskaja, taip pat buvo Didžiosios Brolijos pasiuntinė.

   diskutuokime iš Meilės vieni kitiems, bendromis jėgomis raskime TIKRĄJĮ IR VIENINTELĮ DIEVĄ MŪSŲ SUTVĖRĖJĄ . TINKAMAI TIK JAM VIENAM TARNAUKIME GERAIS DARBAIS KIEKVIENAM GYVENIMO KELYJE SUTIKTAJAM ARTIMUI! DALINKIMĖS SU ARTIMU VISKUO!DALINKIMĖS TARPUSAVYJE!

   Labai gražiai pasakei...

   Ar tu, Jage manai, kad Biblija yra parašyta amžiams, visiems laikams? Juki žmonės prieš 2000 metų buvo kitokio sąmonės lygio, jiems reikėjo vienokios tiesos, keičiantis sąmonei pateikiamas požiūris į tą pačią tiesą šiek tiek kitu kampu. Patiko kaip Gautama Buda savo laiške sako apie prisirišimą prie žodžių: "Žodis yra tiesos drabužis, kaip kad lapai yra medžių drabužis. Ateina ruduo ir lapai krinta, o pavasarį vėl išsiskleidžia.
   Lygiai taip ir žodžiai. Tiesa apvelkama žodžiais, jūs mėgaujatės šia Tiesa. Bet ateina laikas, kai šie žodžiai vysta, panašiai kaip rudenį lapai, bet tik dėl to, kad Tiesa pasireikštų kitame kosminio ciklo etape.
   Todėl nėra prasmės prisirišti prie žodžių, kuriais apvilkta Tiesa. Mokėkite įvairiuose mokymuose ir religinėse sistemose pažinti Vienintelę Tiesą. Bet neprisiriškite prie žodžių.
   Jūsų prisirišimas prie vienos ar kitos sistemos panašus į prisirišimą prie pernykščių lapų.
   Mokėkite įžvelgti Tiesos esmę".

   Panaikinti
  4. Suklaidintieji liuciferistai- piramidės garbėjai2012 m. lapkričio 25 d. 12:44

   O, sirijaus Liuciferio apaštalai štai ką rašo:
   "Alvi, agregoras atvirkščiai ne maitina , o ištraukia energiją , o neteisingos pasaulėžiūros agregoras ypač sekina, todėl krikščionims nuolat trūksta energijos. Jų bažnyčia siekia į savo tinklą įvelti kuo aukštesnės padėties dvasines būtybes, nes jos teikia didesnę energiją. Visokiais kompleksais ir žmoguje suformuotomis baimėmis pažeisdama žmogaus vientisumą krikščionybė tiesiog save maitina. Toks žmogus įveltas į bažnyčios tinklą gauna chroniškas ligas ir energetinį išsekimą. Neturintiems pakankamai energijos, tenka kokiu nors būdu prasimanyti jos, o daugiausia jos kaip tik pas tuos žmones, kurie turi dvasinių pasiekimų. Todėl Jagei reikia dėmesio, kaip ir daugumai krikščionių. Vienintelis būdas apsiginti nuo tokių žmonių arba nekreipti dėmesio, arba suformuoti teisingą energetinį smūgį išvarantį krikščioniškuosius demonus(tai yra tam tikrus energetinius darinius), demonai (energetiniai dariniai) jaučia pavojų ir bando jo išvengti. Aišku ne kiekvienas gali atlaikyti tokį energetinį spaudimą iš krikščionybės agregoro, nes per tą žmogų kaip tik ir bando tas agregoras sukoncentruodamas visas jėgas atsakyti enenrgetiniu smūgiu, ir todėl jeigu turi kažkokių silpnybių ir kompleksų, tai gali ir neatlaikyti. Svarbiausia nepasiduoti baimei ir visokiom kitom fobijom. Taip pat radau :

   "Есть еще один скрытый прием вампиризма, который используют вампиры, – они требуют доказательств. Вы их никогда и ни в чем не переубедите, они все равно останутся при своем мнении, а сколько нервов при этом вы попортите, и какие опустошенные вы выходите из этих разговоров. Здесь вампиру важен конфликт, он провоцирует нас на энергетическое столкновение. Мы мечемся перед ним, а он наливается довольством. При этом он обзывает нас, а мы все равно пытаемся что-то доказать ему. Бесполезно. Помните, мудрый никому ничего не доказывает."

   Tai labai atsargiai reikia bendrauti su Jage, svarbiausias mūšis energetinis. Man retai pasitaikė tokių atveju, kad tiek iš žmogaus ant manęs pasipiltų visokių energetinių ir astralinių šiukšlių, kaip bendraujant su Jage.
   [84.32.128.57] Gediminas ~"

   Įdomu, kad liuciferistai - blavatskinikai apie krikščionis taip kalba. Aš siūlau perskaityti Vaido ir Jage visus komentarus sirijaus saituos...

   Panaikinti
 64. nesąmonė, kad Liuciferis yra gėris.....girdėjot, kad Globa. yra tokis pripažysta velnią- Liuciferų juo laiko, titanai demonai , sako anas, kad " diktantus diktuja " tyk demonai... darau išvadų: sirijaus ir piramydijės diktantai padiktuoti "spiritus familiaris" dvasių, kurios tamsos karalystėj tūno, lauk manys ir tavys piramydijėj rato vidury raudono, kur ožys kažkokys ten matąs//

  AtsakytiPanaikinti
 65. Svetknyga , kur povilas visiems liudija2012 m. lapkričio 24 d. 13:23

  Vožtuvas nuo Dievo piramidierių titanams:
  Vytautas Akelis “tai pala idijotai dar sugalvojo piramide po kupolu pakist vapse nesweiki”

  Vytautai,nei piramidė tikra, nei kupolas. Tai prizmės karkasas uždengtas vožtuvu nuo Tikrojo Dievo, kad dangus nematytų mūsų tenai įėjus į tą raudoną kundalino energijos ratą . Kundaliną valdo titanas arba satanas.Gintaras sako, kad tai satanijos karalystė, kuri klesti per sirijaus ir piramidininkų skleidžiamą velniavą- titaniavą.

  Piramidės vožtuve garbinami wampyrai titanai. Povilui Žėkui , remiantis jo pisulkom, tai devai.

  Visiems pasirašiusiems užu piramidės vožtuvą smegenų anomalija…noras pragaro būstinę pamatyt prieš gruodžio mėn.Povilo pranašautą apokalipsę .O gal pasiruošimas Žėkų minimam titanui atiduoti savo dvasią, palikti( prisijungti) į kundalino raudoną ratą arba žemiausią energiją, atiduodant savo geresnę titanams( šėtonams)… Prie Antikristo jungiames per jo pakrautą ” kumuniją” ir vandenį.

  +Žmoniem patink tumsios jiegos….pasirašinėja die anų…kumunią jama, vandenį gera, palei vožtuvą vaikštą, vidun aina…kryžus diablų sumyslintus bučuoja…visaip kiteip Merkinios – časukų piramidės kerėploj lunkstos…

  Česka

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. ATSKLEISKIME ANTIKRISTO DŪMŲ UŽDANGĄ JAU ŠIANDIEN

   PRAŠAU VISŲ MALDŲ: PIRAMIDĖ ,SIRIJAUS BLAVATSKIUKAI DUMINA AKIS:

   Iš krikščionio Jurgio ir sirijuje Balso, apsimetusio jėzumi demono dialogo daug ką supratau:Galiu pasakyti, kad tai buvo perspėjama Tikrojo Kristaus:(super) TODĖL VISŲ SVEIKŲ IR LIGONIUKŲ PRAŠAU MELSTIS, NES JAU ATĖJO ANTIKRISTO ŠĖLIOJIMO LAIKAS:

   Dieve, duok Lietuvai kunigų.Tų, kurie padėtų atskirti Antikristą nuo Kriataus:Šviesą nuo tamsos, Tikrąjį Dievą nuo Wampyro Titano:
   Lietuvoj satanija įsisiautėjo, plinta žaibiškai... O kur bažnyčių kunigai, kad tiek daug tikinčių, jog Dievas sėdi Merkinės piramidėje ie net nežino, kad sirijuj kalba piktosios dvasios vieto Kristaus. hmmm... žmonės manau keistų mąstyseną, jei žinotų, ką kalba piramidininkai su sikolizavę su sirijais, ką abu tie balsų diktantų iš ANTIKRISTO klausytojai rašo... net kunigai neskaito, juokingai atrodo, kai jie atsako apie tai į žmonių pateikiamus klausimus... kur vykstam- reikia žinot, ką apie tai rašo patys autoriai....velniavos agentai žemėje.....satanijos karalystė pilna raganių... burtininkų ir kitokių njueičistų .8|

   Panaikinti
  2. Vikipedijoje rašoma Piramidė

   Kaimas garsus jame esančia bioenergetine Česukų piramide, dar vadinama „Širdžių šventove“, pastatyta Povilo ir Onutės Žėkų iniciatyva. Ši piramidė stovi Žėkų sodyboje, prie įvažiavimo į kaimą. Piramidė pastatyta 2003 m. Ji yra žinoma dėl savo energetinių galių, kaip teigiama, gydančių ligas, suteikiančių dvasinę pusiausvyrą, todėl yra gausiai lankoma. 2009 m. už lankytojų aukas pastatytas 12,5 m aukščio ir 22 m skersmens stiklinis kupolas bei 3 kryžiai (priešais piramidę). Dalis valdininkų reikalauja šios šventovės nugriovimo[1].

   Širdžių šventovė, tai visų širdžių sujungimas į vieną " titaniškąjį katilą", jos - širdies atidavimas raudonam kundalino ratui viduje , kur ožio galva parodyta, dažnai stovi dirbtinės gėlės, o visad medinukuose laikomas Liuciferio " sakramentas", kad užtvirtinti vienybę su juo ilgesniam laikui. Vanduo, plastikiniam inde yra pavojingas sveikatai. Kažin, ar yra leidimas tam iš VSA inspekcijos?
   Pritariu, kad maldos labai reikalingos tiems, kurie ten pasirašė, vaikšęiojo ratuose, ėme iš medinuko titano kūną ir dar užgėrė vandeniu iš plastiko... aumavo ir t.t/

   Panaikinti
  3. Širdžių šventovė ten vykstantiems titaniečiams2012 m. gruodžio 2 d. 16:35

   Povilas Žėkas savo pirmajame puslapyje rašo: "Čia galėsite susipažinti su piramidės bei kupolo atsiradimo istorija, sužinosite, kokia šių objektų paskirtis bei funkcijos, kokių patyrimų turi bei kokius pokyčius išgyvena piramidės lankytojai. Tuo tarpu norintys apsilankyti piramidėje čia atras nuorodas kaip atvykti, rekomendacijas kaip atvykus elgtis, bei kontaktinius duomenis, jeigu prieš atvykdami norėsite susisiekti su piramidės komplekso įkūrėjais." Galiu trumpai į tai atsakyti išklausiusi daugelio žmonių nuomonės, perskaičiusi Žėkų knygą, kitus Povilo visus raštus: Piramidės statymą inicijavo P. Ž. antikristas arba Liuciferis per titanus. Paskaitykite plačiau: Piramidė - titanai.Žėkų knyga. Potyriai tokie, kokius nori sukelti tie wampyrai arba titanai raudonam kundalino rate. Valgant pakrautą Liuciferio komuniją ir vandenį, pasirašius dėl vožtuvo stiprumo - jie, žinoma sustiprėja, kaip po narkotikų.... . Antikristas visada prisistato devu, apsistato savais ženklais: antikristiniais kryžiais, ratais, piramidėm, vožtuvais,savo pakrauta duona ir vandeniu, meditacijom - prašymais dėl materialių dalykų, gąsdina per raganius pasaulio pabaigom, žinoma melu: buria( bus, tai nebus, daug žus, bet nieko nebus ir t.t). Matėte kur nors, kad Viešpaties tarnai, veikiami Dievo nurodinėtų ožį garbint maginiuos ratuos, antikristinius kryžius( Kristaus vargu ar rasit ten), imt vandenį, garbint titanų titaną... Jei garbiname Dievą, tai negarbinam titanų ( juos laiko dievais Povilas raštuos). Visi " piramidės" komplekse ženklai , Žėkų knyga ir kiti Povilo raštai parodo, kad garbinam patį ANTIKRISTĄ ten.Paklauskite Bralgio, kuris Lietuvoje yra vienintelis visa tai ištyrinėjęs , supratęs New age klastą tikintiems Dievu.Tokia energija titanų titanui - wampyrui, kaip tik reikalinga... ligota be abejo taip pat. Titanų titanui arba Antikristui svarbu mūsų dvasią paimt į savo nagus Kvailinam save ir kitus Ž.Povilas apie Česukų piramidės dievą rašo: „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.Mūsų sistemos valdovai yra Kristus ir Jo amžinasis priešininkas – Antikristas. Tik dvasinei šeimai priklausanti siela turi teisę sugrįžti pas Dievą.“ Anksčiau tikėjęs piramide, moderatorium net buvęs Svais į tai atsako: "Dar dėl Povilo ir piramidės… Buvau dar jaunas savo tikėjimo kely ir kuo toliau, tuo aiškiau darosi jog klaidingą tikėjimą palaikantys objektai nuo oficialiosios Bažnyčios yra klaidingi keliai. Kaip galima teikti kažkokius falsifikuotus “sakramentus”? Erezija ir Liuciferio apgaulė. Tikrieji sakramentai buvo įsteigti Jėzaus Kristaus per Apaštalų sostą, kuris dar išliko iki šių dienų, kad ir kiek klaidų buvo padarę Jo atstovai… Įgaliojimai, kiek suprantu, yra labai svarbus dalykas. Tai jūs man pasakykit, kas kitas davė Povilui įgaliojimą teikti “sakramentus”, jei ne Liuciferis?" Tikrai , kad taip. Yra tik V.J. K. įsteigtasis Sakramentas( Komunija). Jo priešininkas Antikristas bando pamėgdžioti tai: neva įsteigė dar aukštesnį. Išspiaukit, kas ėmėte, išsiplaukite burnas, bėkite pas EGZORCISTUS,A. Peškaitį,VYSKYPUS melsdami išsilaisvinimo ir TIKROJO DIEVO ATLEIDIMO DĖL IŠDAVYSTĖS.

   Panaikinti
 66. Tinklas mažatikiams gaudyti2012 m. gruodžio 16 d. 22:11

  Merkinės piramidės tinklas vožtuvo formos yra mažatikiams gaudyti: tiems, kurie atsisakė savo Dievo, o klauso kažkokių Povilo Žėko titanų arba demonų:
  Iš tikrųjų titanai arba demonai Merkinės piramidėje
  aktyvina kundalini raudonam rate mums, kurie ten vykstame. Nepaslaptis, kad visų raganių simbolis yra piramidė ir ratai. Čia ji uždengta vožtuvu nuo Tikrojo Dievo mus apsaugoti. Tas sietas neleid žmonių sieloms pakilt... tik po juo galime bendraut su titanais arba demonais - vampyrais... jie minta netgi ligota energija... "Dievas Povilo Žėko štai toks Jo aprašomas : Ž.Povilas apie Česukų piramidės dievą rašo: „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę." Tai yra , ką mini tas, kas rašo apie Antikristą.Titanai yra demonai
  Teisingai pastebėta apie piramidės tinklą:
  "Labai panašu Induizmo religiją, kai garbinama deivė Šiva(sėdinti jogos poza su kobra ant pečių). Kundalini jogos metu aktivuojamos čakros tokių pat spalvų kaip ratas piramidėje.Kai aktyvuojamos čakros, kundalini energija pulsuoja lyg gyvatė ir atsiveria trečioji akis. Tinklas ant piramidės panašus į Merkabą-gyvybės gėlelę. Šivos simbolis- piramidė.Beje, Drunvalo Melchizedekas, propaguojantis Merkabą ir Kundalini,važinėja po pasaulį,berods, statydamas piramides,kurių dar trūksta, kad tinklas(toks kaip ant merkinės piramidės)apjuostų visą žemę, tam kad išlaisvinti tas gyvatės vibracijas visoje žemėje. Drunvalo Melchizedekas teigia,kad ateiviai iš Sirijaus planetos yra mūsų tėvai. Anunakiai iš Sirijaus-faktas.Kažkaip daug sutapimų. Vertėtų prisiminti,kad Dievas- vienas, o apsimetėlių Dievais yra daug.O ar Biblijoje nerašoma,kad gyvatės dėka nupuolėme???"

  AtsakytiPanaikinti
 67. Titanų tinklas kviečia mus į piramidę2012 m. gruodžio 19 d. 21:39

  2012-ųjų gruodžio renginiai Povilas iš Merkinės piramidės

  "Gruodžio 12 d. (trečiadienis) 19 h – kviečiu aplankyti Merkinės piramidę ir drauge pasimelsti už taiką pasaulyje 2013-aisiais metais."

  Nori prisikviesti žūt būt garbinti titanus arba demonus .

  "Gruodžio 21d. (penktadienis) – Merkinės piramidė ir kupolas bus atviri lankytojams visą parą. Kviečiu atvykti visus, kurie trokštate patirti vienybę su Dievu, pajusti akivaizdų, stiprų atsaką į maldą asmeninėmis bei visuotinėmis intencijomis."

  Argi neturime Dievo Sutverėjo, kad turime melstis Žėkų titanams.

  "Gruodžio 22 d. (šeštadienis) 13 h – kviečiu aptarti „pasaulio pabaigos“ įspūdžius, pasidalinti ateities įžvalgomis bei informacija apie dvasines būsenas, kurias patirsite pastaruoju metu."

  Gąsdinote žmones kaskart vis kitaip: tai bus, tai nebus nieko, bet žus apie du trečdalius .

  "Gruodžio 29 d. (šeštadienis) 13 h – dvasinių bičiulių bei daugiamečių piramidės lankytojų susitikimas. Kviečiu Merkinės piramidės erdvėje susitikti tuos, kurie čia lankėtės per pastaruosius 10 metų (2002-2012) bei patyrėte įvairių Dievo malonių. Dalinsimės savo gyvenimo džiaugsmais bei rūpesčiais. Drauge pasimelsime ir padėkosime Dievui už šio gyvenimo Stebuklą"

  Nereikia mums tokio stebuklo nuo titanų arba demonų, kuriuos laikote devais. Rašo Povilas :
  “ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą." Tą griaunantį pradą vykdo gerai titanai satanai. Dar Povilas Žėkas : ”Dievo Tėvo bažnyčios lankytojai turės būti aprūpinti aukščiausiuoju sakramentu – paplotėliais, pabuvojusiais pačiame kupolo bei piramidės centre. Tai Žodžio duona, nes į ją yra įskiepytas paties Tėvo Žodis. Vartodamas šį sakramentą žmogus sustiprins savąją sielą, o sielai padedant bus išsaugota ir kūno gyvybė bei sveikata.” Tėvo titano žodis įskiepytas į tą Liuciferio komuniją ( nori su juo suvienyt ragaujančius).

  Povilas Žėkas rašo : "Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą,.......bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę." Tinklas jau savaime aišku kam, prisiragavo liuciferio kumunės žmogeliai per titanus. Daug Merkinės piramidės pastolių komplekse "uždarytų dvasiškai".

  Piramidėje aktyvina kundalini raudonam rate mums, kurie ten vykstame. Nepaslaptis, kad visų raganių simbolis yra piramidė ir ratai. Čia ji uždengta vožtuvu nuo Tikrojo Dievo mus apsaugoti. Tas sietas neleid žmonių sieloms pakilt... tik po juo galime bendraut su titanais arba demonais - vampyrais... jie minta netgi ligota energija... "Dievas Povilo Žėko štai toks Jo aprašomas : Ž.Povilas apie Česukų piramidės dievą rašo: „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę." Tai yra , ką mini tas, kas rašo apie Antikristą.Titanai yra demonai
  Dievais yra daug.O ar Biblijoje nerašoma,kad gyvatės dėka nupuolėme???"

  AtsakytiPanaikinti
 68. IŠLINDO PIRAMIDIERIŲ PSEUDOPRANAŠYSTĖ2012 m. gruodžio 23 d. 20:30

  ČESUKŲ PIRAMUDĖJ - TIESIOG PO TINKLU APSIGYVENO RATUOSE
  MELAGIS TITANAS APSIGRIČIOJO MERKINĖ(ČESUKŲ) PIRAMIDĖS TINKLE PAMELAVO POVILUI IR MUMS Dievas nežaidžia, tuo labiau su vaikais… Pamelavo demonas, kad angelas, kad bus pasaulio pabaiga , o pasirodo, kaip vėliau aprašė Povilas, kad titanų titanas arba wampyras, ligotos energijos ištraukėjas galbūt… titanai paskaitykite, ten tai rašoma…PAMELAVO DU KARTUS TIKRAI… kam reikia melo , kuris sklinda tiesiog darbais piramidės vožtuve, titano garbinime: Melagių melagis – Liuciferis isitaisė Merkinės – Česukų kalnelyje, atitraukė Žėkus nuo tikrojo Dievo Sutverėjo, pudrino smegenas : Žėkai rašo tai, ką diktuoja tas MELAGIS LIUCIFERIS : ” Tiems, kurie seksite Mano mokslu, Aš nuosekliai atskleisiu galingosios Tėvo kūrinijos struktūrą, hierarchiją, valdovus ir dar daug ką, apie ką jums bus leista žinoti pirmą kartą. O angelu sargu tavo, Povilai, buvau teisėtai pasivadinęs. Didysis Tėvas man pavedė globot ir mokyti tave kaip žmogų, kuriam skirta didžiulė misija ateityje.” Ir atskleidė… kad titanų titanas.. dėkui… tik melavo, kad angelas, o pasirodo, tai titanas arba wampyras … t, y. demonijus . Merkinės piramidė – titanų būstinė: Povilas Žėkas rašo:”Tėvo egzistencija jūsų žemišku supratimu apibrėžiama kaip liepsnojančioji. Dievas Tėvas jums atrodytų, jeigu jūs jį pamatytumėte, kaip liepsningasis ugnies kamuolys….” :” “Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.” „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu..“ TITANŲ SUKURPTAS ASMUO VALDO PIRAMIDĘ , DIKTUOJA,KĄ TURI DARYTI SAVININKAS, KAIP UŽLIULIUOTI ŽMONES JO VANDENĖLIU,PARAŠAIS, UŽKRAUTAIS BLYNAIS ,ARBA MALDA PRAŠYMO KUNDALINO RATE IN OŽĮ... RAUDONAM RATE( GYVULIŠKAJAME)

  AtsakytiPanaikinti
 69. Ei, man kaip kvailam, paaiškinkite, kas tie titanai. P.S. Aš ne P. Žėkas

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tinklas mažatikiams gaudyti2012 m. gruodžio 24 d. 00:05

   Baisuokliai
   Titanai yra diemonai Piramidėj Česukų minimi raštuos, kad dievai yra ty titanai arba demonai. Povilas Žėkas rašo:”Tėvo egzistencija jūsų žemišku supratimu apibrėžiama kaip liepsnojančioji. Dievas Tėvas jums atrodytų, jeigu jūs jį pamatytumėte, kaip liepsningasis ugnies kamuolys….” :” “Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.” „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu..“ TITANAI YRA KRIKŠČIONIŠKAI KALBANT DEMONAI ARBA ANTIKRISTAI. Titanai: Atsiradimas: iš infointerneto •Titanai yra gimę iš pirmosios vampyrės – Titanės, Lilith. •Titanų tėvai dažniausiai būna Demonai. •Titanai gali gimti tada, kai jų abudu tėvai yra Titanai, arba tada, kai motina yra Titanė, o tėvas labai senas vampyras. ATITINKA ŽĖKŲ RAŠTUOS MINIMUS FAKTUS: Raktas : Titanai - česukų piramidė MERKPIRAMIDIEJE minmi devai Titanai Povilo raštuos aprašomi deva titãna. Tai yrai [gr. Titanes], sen. graikų vyresniosios kartos dievai – Gėjos (Žemės) ir Urano (Dangaus) sūnūs; kovojo su Dzeusu dėl valdžios; pralaimėję buvo nublokšti į Tartarą. KAIP KRIKŠČIONIŲ MINIMI Šv. rašte POŽEMIN IŠMESTI DEMONAI. Dar skaitykit Žėkų raštus internete yra, suprasite iš kur titanai Merkinės netikroj( stripinėj) piramidėj tūno.

   Perskaitykite, mačiau yra ankstesni kitų komentarai apie titanus arba demonus.

   Panaikinti
 70. Tinklas mažatikiams gaudyti2012 m. gruodžio 23 d. 23:45

  ale
  Žiekų valdose kryžiai, kryžiai.nesuprantu kam tiek daug, tokių išdarkytų: su širdim ,trikampiu , paukščiuku, nevienodom kryžmėm, piramidės stulpai ar pastoliai trys. jokia ne piramidė. sako dar, kad trišonė. kur šonai, kokie jų vardai, nekonkretūs, titanams pasirodo, mintim kalbiėja su anas P.Ž. man sako mintys, kad čia kažkokia apgaulė, erezija, ypač su raganiška plastyko bačka,trim kojom stovu ant kurio bačkelės su liuciper blynas, vadina net sakramentu, aukščiausiuoju. virš bet kokio puikybės titano ego. tiesiog antikristai sugalvojo tą pasityciojimą iš žmonių, pasirašė net jie titanams , išaiškėja tik po pasirašymo,kad titanai, tai dimonijai, o iki to dievas, dievas kalbėja, dimanstravo, kaip kalba, o ant galo tik mintim sumyslijo P.ž. , su raganom pasitarė , pradėjo pasaulio virsmą skelbti„ raganauti.kad mintim kalba, tikrai girdziejau ašen, ne tik kiti, nedaėja, kad aš irgi mintim galįs kalbėc. pakalbiėjau, sužinuojau, kad piramidės netikros valdose tik titanas ar šėtonas juodai- raudonos spalvos gyvena( turiu matymo dovaną)...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nuostabios snaigės čia2012 m. gruodžio 24 d. 17:24

   Antikristo taisyklės tinkle

   2012-12-24 17:12

   Netinkamas komentaras

   yra tokie kryžiai, kurie atrodo , kaip X formos su vertikalia linija viduje. Česukuose ant piramide sudėtų trijų strypų yra dar toks tinklo gaubtas, kuris sudarytas iš minėtų kryžių, tik, deja nuverstų... Didelis dėlto laiomėjimas Povilo minimam devui titanų titanui...Jis gali laisvai šėlioti kundalino raudonam rate... dalinti savo Liuciferio 'sakramentą' ir vandenį..., kad labiau susivienytų su ten ratuose vaikštančiais pagal nurodytas vaikščiojimo taisykles.P.s. šiame puslapyje kai kurios snaigės pavaizduotos, kaip minėtas taisyklingas kryžius.

   Panaikinti
 71. Knygoje
  ir savo raštuos Žėkas Povilas su Ona rašo, kad dvasios valdys po 12 sielų. Tos dvasios titanai arba demonai. Dabar čia žemėjie jie stengias mūsų dvasias atimt, kad liktų tik sielos. Be dvasios, žinoma dvasingumas nulinis: tai tik kažkokie prašymai dėl sveikatos, AUM arba neva Amen kartojimas, kuris reiškia : Pritariu. Įsivaizduokit, žmonės Merkinės piramidės stripinyčioje paragauna Liuciferio komunijos( susivienija per ją) , užgeria vandens, palaksto „čiakriniais“ ratais , pasimeldžia prie satanistinių kryžių, pasirašo už vienybę su titanais „ širdžių šventovėje“. Vėliau neva šaukia Aum arba pritariu, baigta. AUM - pritariu kelis kartus, kap matėm per TV giedojo Povilas tą AUM daug kartų. Amen supranta Dievas Sutverėjas, o Aum tik okultistų New age šėtonas ir Merkinės „piramidės“ Kūrėjas Titanas, kuris Žėkams prisistato devu. Merkinės "piramidės" karkase po stikliniu voratinklio įvaizdžio gaubtu žmonės laisva valia atiduoda savo dvasią titanui ( satanui). O tai ir yra TIKROJI PASAULIO PABAIGA MŪSŲ DVASIOMS! Be dvasios joks žmogus negali bendrauti su Dievu Sutverėju, o tik su " Merkpiramidės " kūrėju..titanu. Jis vampyruoja ne tik apsilankiusius Žėkų valdose, bet , kaip liūdytojai rašo, kad įsibrauna net į aplinkines bažnyčias, kad neva pakrautų Liuciferio komuniją ir vandenį. Tokios nematomos plika akimi titanų išdaigos Merkinės „ piramidės“ pasėkoje.

  AtsakytiPanaikinti
 72. PIRAMIDĖS TINKLE KRYŽIAI KAIP SATANIZMO PUSLAPYJE2012 m. gruodžio 25 d. 13:20

  DAUG ANTIKRISTO KRYŽIŲ MERKINĖS( ČESUKŲ) PIRAMIDĖJE:

  Puslapyje Maištinga siela snaigės tokių kryžių formos, vakar mačiau iš Vatikano ant EVANGELIJOS toks kryžius, kuris minimas su vertikale :
  Yra tokie kryžiai, kurie atrodo , kaip X formos su vertikalia linija viduje. Česukuose ant piramide sudėtų trijų strypų yra dar toks tinklo gaubtas, kuris sudarytas iš minėtų kryžių, tik, deja nuverstų... Didelis dėlto laimėjimas Povilo minimam devui titanų titanui...Jis gali laisvai šėlioti kundalino raudonam rate... dalinti savo Liuciferio 'sakramentą' ir vandenį..., kad labiau susivienytų su ten ratuose vaikštančiais žmonėmis pagal nurodytas vaikščiojimo taisykles.
  ŽVELGIANT Į MERKINĖS PIRAMIDĖS PILNAVIDURĮ TINKLĄ IŠ TIKRŲJŲ MATOSI, KAD JIS SUDARYTAS IŠ NUGRIAUTŲ MINIMŲ KRYŽELIŲ.

  LABAI PAVOJINGAS. PILNU PAJĖGUMU GALI VEIKTI TITANAI TEN:
  " Tačiau popiežius sakė, kad Jėzus „neapibūdina pasaulio pabaigos, o kai naudoja apokalipsinius vaizdinius, nesielgia kaip pranašas“. „Priešingai, jis nori, kad jo visų epochų mokiniai liautųsi smalsavę dėl datų, prognozių, ir nori duoti jiems raktą į ... teisingą kelią, kuriuo (reikia) eiti šiandien ir rytoj, kad patektum į
  amžinąjį gyvenimą“, - pridūrė pontifikas." Raganavimas(titanų virsmas) -
  piramidierių gąsdinimai yra ANTIKRISTO DARBAS. POVILO PIRAMIDININKO TITANAI YRA DEMONAI...KUNDALINAN NORI VISUS SUTRAUKT, KAD atribot nuo KRISTAUS...
  Titanų šėlsmui MERKINĖS - Česukų piramidės strypai reikalingi čenelingams:
  Galiu pasakyti, kad visi raganiai(ės) yra tamsos pasaulio vaikai. Jie per burtus, adatas- virgules , piramides ar kitokias velniavas bendrauja su demoniškom jėgom…arba šarlatanai…. Dievo , Bažnyčios jiems nereikia. Ir teisingai daro, nes Dievas šlykštisi tokiais darbais…Įsitikinom iš pseudopranašysčių… Burdamiesi žmonės prisijungia prie tų demonų su kuriais bendrauja raganiai.O atsijungti ne visi sugeba, nes raganiai sako, kad burtai neatšaukiami….Tad pavojus taip pat… Egzorcistai tokius laisvina .Dėl to Vaiva sako, kad nemokšiška eiti Bažnyčion… Jos devas ANTIKRISTAS jai taip diktuoja… Povilas pataria klūpėti prieš titaną . Galvokime, kur lendame.Tinklas pilnaviduris, beje... iš nuverstų kryželių padarytas. Tikriausia demonų labai pamėgtas.

  AtsakytiPanaikinti
 73. MAN IRGI KEISTAI PASIRODE,KAI NOREJAU ATSIDARYTI ''POVILAS VISIEMS''IR SIS PUSLAPIS UZBLOKUOTAS...
  TAI KAIP SUPRAST,AISKINO AISKINO ZMONEMS IR PO GRUODZIO 21 D.PRADINGO.GEDA, POVILAI,NORS PAAISKINTUMET KA NORS,KAIP DARO GABIJA WWOLMER.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. TITANAS PRISIPAŽINO ANGELU VADINĘSIS POVILUI2012 m. gruodžio 27 d. 20:41

   PIRAMIDĖS TINKLE MELAGIS TITANAS APSIGYVENO, APSIMETĖ ANGELU KOL PASTATĖ BAGOČIAI TĄ PIRAMIDĘ. PRISIPAŽINO:

   Ištrauka iš Žėkų knygos :"Tiems, kurie seksite Mano mokslu, Aš nuosekliai atskleisiu galingosios Tėvo kūrinijos struktūrą, hierarchiją, valdovus ir dar daug ką, apie ką jums bus leista žinoti pirmą kartą. O angelu sargu tavo, Povilai, buvau teisėtai pasivadinęs. " Dievas Sutverėjas taip nekalba, o be to JIS VIENAS. Ką reiškia teisėtai? Koks demonas sakys, kad neteisėtai. Kiekvienas melagis teisinasi. DIEVAS YRA TIESA. MELO DVASIOS VARDAS YRA ANTIKRISTAS.
   MAN TINKLAS SAVAIME PASAKO APIE SAVE: GAUDO PAGONIS

   PAVOJINGA MUMS IR ŽĖKAMS- TAI PARODĖ ARMAGEDONO PSEUDOPRANAŠYSTĖ: NESUPRANTA PAVOJAUS IR PATI BUVUSI KRIKŠČIONĖ ONA . SUPRASTŲ, TAI BĖGTŲ Į BAŽNYČIĄ MERKINĖS SAVO.GAL JI IRGI NESKAITO APIE TITANUS: “Straipsnyje Ona Žėkienė pasakoja :” Šiek tiek daugiau nei per metus dešimtys tūkstančių piramidės lankytojų pasirašė peticiją už “paminklinio komplekso”, kurį sudaro kupolas, piramidė ir Šv. Trejybės kryžiai, išsaugojimą.” Gerai įsiskaitykite. Kokie kryžiai – Šv. Trejybės , kokie??? Nieko tikro čia nėra: kupolas- metalstiklo tinklas, piramidė – tik pastoliai arba karkasas be sienų, o kryžiai, šėtoniniai, nes tokių niekad nebuvo ir nebus. Dievo Tėvo ir Dievo Šventoji Dvasia niekada nebuvo nukryžiuoti, kaip neturintys fizinio kūno. Merkinės piramidės pastolių savininkai su titanų diktuotine rekomendacija tai įvykdė – nukryžiavo dvasiškai Dievo Švč. Trejybę, todėl kvalifikuojami kap šėtonistiniai kryžiai . Visa titanų – vampyrų komplekso sukurtoji objekto aplinka taip pat. Žėkų biblija ir kiti raštai tai tik dar labiau patvirtina faktus, kurie čia minimi. Jei kam įdomus pragaro pinklių įrenginys galite lankyti tik kaip Grūto parką. Ten neatliekate tikiuos ritualų. Čia elkitės taip pat pataria vyskupai, Panaros klebonas. Tačiau geriau nerizikuoti įkliūti į titanų arba demonų pinkles. Smalsumas gali būt spąstai, mirtini apsilankiųsiųjų dvasiai. Be dvasios neįmanoma patekti pas mūsų Dievą SUTVERĖJĄ, o tik pas PIRAMIDĖS PASTOLIŲ KŪRĖJĄ TITANŲ TITANĄ. KAS LAUKIA TŲ DEŠIMTIES TŪKSTANČIŲ PASIRAŠIŲSIŲJŲ IR DALYVAVUSIŲ RITUALUOSE PIRAMIDĖS PASTOLIŲ- TINKLO KOMPLEKSE , KLAUSKIM KUNIGŲ IR EGZORCISTŲ! KIEK ŽINAU, SKAIČIAU – TOKIEMS ASMENIMS BŪTINA APSILANKYTI PAS KUNIGUS . PRIEŠINGU ATVEJU RIZIKUOJAME SAVO DVASIA!” SUPRATAU!BET DAUGELIS PASIRAŠIŲSIŲJŲ IR LANKANČIŲ ŠĮ VELNIŠKĄ OBJEKTĄ NESUPRATO IR NEPAMATĖ ŽENKLŲ, APSIGAVO, PASTATĖ SAVO DVASIĄ PAVOJUN! PASAULIO PABAIGOS RAGANYSTĖ ŽLUGUS. KRUOPOS BENAMIAMS. EGZORCISTAI TIKIU PADĖS TIEMS, KURIE ĮSIPAINIOJO PARAŠAIS, VALGYDAMI LIUCIFERIO "SAKRAMENTĄ" AR KITAIP BUVO ĮKLIUVĘ TINKLAN ANT STRYPŲ ČENELINGUI!

   Panaikinti
 74. Matyt bijo pasirodyt, svečių knygoje komentarų... Visus gąsdino su pasaulio pabaiga, o kai neįvyko, pabėgo į savo krūmus ir tupi.Kruopų turi pusmečiui, tai , kad nieks nelankys- turės valgyti... pasirūpino, nes jautė , kad taip įvyks....

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. PAGALBOS ŠAUKSMAS - GELBĖTI ŽMONES NUO TITANŲ2012 m. gruodžio 30 d. 18:49


   Kunigai, netylėkite. Skubu.Titanai užvaldė šalį:
   Padėkite pabėgti nuo titanų piramidės tinkle esančių:
   Povilas Žėkas rašo:”Tėvo egzistencija jūsų žemišku supratimu apibrėžiama kaip liepsnojančioji. Dievas Tėvas jums atrodytų, jeigu jūs jį pamatytumėte, kaip liepsningasis ugnies kamuolys….” :” “Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.” „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu..“
   TITANAI YRA KRIKŠČIONIŠKAI KALBANT DEMONAI ARBA ANTIKRISTAI.
   Titanai:
   Atsiradimas:
   • Titanai yra gimę iš pirmosios vampyrės – Titanės, Lilith.
   • Titanų tėvai dažniausiai būna Demonai.
   • Titanai gali gimti tada, kai jų abudu tėvai yra Titanai, arba tada,
   kai motina yra Titanė, o tėvas labai senas vampyras.
   Gebėjimai:
   • Titanų oda yra labai stipri išskyrus kaklo zonoje.
   • Titanai yra greitesni už vampyrus, taip pat už juos stipresni ir
   gali
   atlaikyti daugiau smūgiu ir ilgiau nepavargsta.
   • Titanų rega, klausa ir uoslė yra keliasdešimt kartų geresnė negu
   gyvūnų, ir tik šiek tiek geresnė negu vampyrų.
   • Titanai dažniausiai turi po vieną, o labai seni Titanai, ir po dvi
   galias.
   • Titanai yra nemirtingi, jie atsparūs ligoms ir greitai gyja.
   • Atsparumą ligoms Titanai gali valdyti, jeigu nori, jie gali susirgti
   bet kokia liga ir greitai išgyti.
   Kitus ir stiprina . Nuor podpisų in anų širdį po vožtuvu.

   Dieve, kurs mane sukūrei, Viešpatie
   ką reik daryt? Kaip atsijungti nuo to titano raudonjo kundalino( gyvuliškos energijos), kuri mainoma į mūsų gerąją….gyvuliškoji arba žemiškji energija žemiškai stipresnė, tačiau po mirties nulis…
   man
   gaila tų, kurie taip pasijungė titano kundalinan, duoda savo negerą energiją jam, sergantiems… tad kokia ten aura, sveiki gali po kiek laiko susirgti, jei susidubliuoja su ten buvusiais sergančiais…lįsti Česukų piramidėn mirtinas pavojus- įrodykit, kad kitaip. gydytoja G.

   Panaikinti
  2. O Tamsta, paskaičius Jūsų teksto terminiją, atrodo, kad religija susiplakė su mitais ir legendomis, bei literatūriniais personažais. Visa tame tėra tik simbolių kratinys, kuris neturi būti priimtas už gryną pinigą ir nereikia fanatiškai spygauti, lyg būtų ištikus Pasaulio Pabaiga. O apie jokius blogius nepanikuokite, tikėkite savimi ir pasauliu be kvailų krikščioniškų paistalų, kuri, kaip žinia, taip pat yra sukurta žmogaus lūpų - ko Jūs ją sudievinate? Džiaukitės gyvenimu, mylėkite ir, jei reikia, mylėkitės, o kas norės, tas lįs į tą piramidę, tam bus lemta; jei esate krikščionys, tai gal bent tikite tuo, kad be Dievo valios nenukris nė vienas plaukelis. Taigi.

   Panaikinti
  3. ANTIKRISTAS PER FALSIFIKUOTĄ SAKRAMENTĄ LIUCIFER:Piramidės ir sirijaus diktavimai nuo Liucifero, Sirijaus Amina skaitė Mikushiną ir Povilą . Ji liudija, kad jų abiejų info, kaip iš vieno piršto laužta.Plagijatdvyniai??? Amina : “Sia info perskaicius padariau galutines isvadas, issisklaide visos abejones, ka perskaiciau 3 valdovu laisku knygoje, radau sioje Povilo nuskaitytoje informacijoje, kuri yra koncentratas, kaip komfaro spiritas, sudetas tik i 16 lapu. Didziuojuosi musu Lietuvoje gyvenanciu Povilu, kuris irgi kaip T. Mikuskina , vertas tos info ir ja gali perduoti kitiems. Amina ” Abu autoriai vieno dievo Balso diktantų rašytojai. Tačiau Ž. Povilas nenusileidžia sirijams ir pats apie save rašo: “Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija.” Didžiųjų permainų metas: 2013-2015.” “Suprantu kad visa tai ką jūs skaitot ir praktikuojat atrodo labai gražiai bet jūs net nešsivaizduojat kas už visa to slypi. Bendraujat su vadinamom “familiar spirits” ir klausot jų nurodymų. Juk tie patys Kutchumi, El Morya, St.Germaine yra numirėliai. Užsiiminėjat “necromancy” t.y mirusių dvaių iššaukimu ir net patys to nepastebit nes jums jau aptemdė akis kad nematytumėt ir ausis kad negirdėtumėt. Nei vienas iš jų nebuvo prikeltas iš numirusių ir nei vienas nemirė už jūsų nuodėmes. Kol nepriimsit Jėzaus tol galit valytis kiek norit bet jūsų buvusios nuodėmės vistiek kaba virš jūsų galvų. Praregėkit žmonės !!! Susimastykit, paieškokit daugiau informacijos. Tikiuosi nei vienas iš jūsų dar tiesiogiai negirdit ką jums asmeniškai šie “valdovai” šneka ? Jei jau užmezgėt tiesioginį kontaktą tai vienintelis dalykas kurį žinau kaip patikrint ar ta dvasia gera tai paklaust ar Jėzus buvo atėjęs kūne. Jei atsakys TAIP – tai klausykit jos o jei NE – tai Jėzaus Kristaus vardu įsakykit pasišalint ir atsiribokit nuo šitos velniavos kuo toliau. Tikiuosi kad tuo metu dar užteks blaivaus proto tai paklaust nes ta dvasia jums duos tokios stiprios informacijos kuri jus tiesiog užkerės ir jūs norėsit jos vis daugiau ir daugiau, jus užvaldys noras žinoti daugiau ir daugiau ir tai jus pavegs. Net nenoriu užsimint prie kokių baisių ritualų jūs poto nuklysit. Aš jus perspėju, nusiplaunu ir nusišluostau rankas kad jūsų kraujas nekristų ant manęs. Eikit iš šitos smėlio dėžės. “ pataria sirijaus komentatoriai. Tad eikim toliau nuo tų titanų ratų.

   Panaikinti
  4. Iš Povilo raštų žodžiai neišmesti... Joks ne padavimas. Jis rašo, kad devas tas titanas. Paskaitykite Žėkų raštus visus, daugiau suprasite.

   Panaikinti
 75. Atvykė liai tinklan2012 m. gruodžio 29 d. 15:28

  žmonės lenda piramidės tinklan neveizėdami į antikristinius kryžius, ima Liuciferio plotką , vandenį, prisirašo dėl priklausomybės, kundalino raudonam rate( gyvuliškos energijos) ožiui meldžias, o galvoja, kad viskas kaip bažnyčioje... Garbina titaną tinkle piramidės, o Bažnyčioje Tikrąjį Dievą Sutverėją.

  AtsakytiPanaikinti
 76. Atsakymai
  1. LABAI PAVOJINGAS. PILNU PAJĖGUMU GALI VEIKTI TITANAI TEN:
   " Tačiau popiežius sakė, kad Jėzus „neapibūdina pasaulio pabaigos, o kai naudoja apokalipsinius vaizdinius, nesielgia kaip pranašas“. „Priešingai, jis nori, kad jo visų epochų mokiniai liautųsi smalsavę dėl datų, prognozių, ir nori duoti jiems raktą į ... teisingą kelią, kuriuo (reikia) eiti šiandien ir rytoj, kad patektum į amžinąjį gyvenimą“, - pridūrė pontifikas." Raganavim
   as, piramidierių gąsdinimai yra ANTIKRISTO DARBAS. POVILO PIRAMIDININKO TITANAI YRA DEMONAI...KUNDALINAN NORI VISUS SUTRAUKT, KAD atribot nuo KRISTAUS> > >
   Titanų šėlsmui
   Galiu pasakyti, kad visi raganiai(ės) yra tamsos pasaulio vaikai. Jie per burtus, adatas- virgules , piramides ar kitokias velniavas bendrauja su demoniškom jėgom…arba šarlatanai…. Dievo , Bažnyčios jiems nereikia. Ir teisingai daro, nes Dievas šlykštisi tokiais darbais…Įsitikinom iš pseudopranašysčių… Burdamiesi žmonės prisijungia prie tų demonų su kuriais bendrauja raganiai.O atsijungti ne visi sugeba, nes raganiai sako, kad burtai neatšaukiami….Tad pavojus taip pat… Egzorcistai tokius laisvina .Dėl to Vaiva sako, kad nemokšiška eiti Bažnyčion… Jos devas ANTIKRISTAS jai taip diktuoja… Povilas pataria klūpėti prieš titaną . Galvokime, kur lendame.Tinklas pilnaviduris, beje... iš nuverstų kryželių padarytas. Tikriausia demonų labai pamėgtas.

   Panaikinti
  2. Kas Jums darbo, ką sakė popiežius, juk jis toks pat kaip bet kuris iš mūsų, aišku, kažkada popiežius buvo galingiausia jėga Pasaulyje (žmogiškąja prasme) ir dėl to pjaudavosi su karaliais dėl padėties - o dabar popiežius vėl šventa karvė? Nesuprantu. Tai tolygu klausytis, ką kalba koks Kubilius, juk tai tie patys žodžiai, ne šventos dulkės kažkokios sklindančios iš burnos. Nustokite dievinti religijų dogmas! Jos sukurtos žmonių. Argi Kristus mokė šitaip? Jis gi supyko vienintelį kartą ir tai nuėjęs į šventyklą tuometinę, o o jūs elgiatės kaip šventeivos. O ką kalba Sirijus, ką kalba Orionas - tai jų reikalas, jų politika, dar pradėkime kalbėti apie Galaktinę Tarybą, mūsų neliečiamybę, pridėkime mitus, Biblijas, personažus, dvasias ir kiekvienas susikursime tokią Mają (iliuziją), kad perpjausime gerkles įrodinėdami neįdomus dalykus. Kuo daugiau "tiesų" pažersime, tuo daugiau pjausimės įrodinėdami. Be to, ši info iš Sirijaus, jei tekstas verstinis, atrodo, kad citata būtų iš priešų, nei giminainių, leksika, logika ir visa kita - giminainiai (genų įdiegėjai) taip net nekalba tokiu patosu. Na, bet apskritai esu linkęs pasikliauti tik savimi, nei tūkstančiai neįrodytų mitų, persipinančių su viskuo - giluminis tikėjis grįstas meile, o ne istorijomis (kas, kad tikromis) apie valdovus ir ateivius. Taigi...

   Panaikinti
  3. Esate indeferentas, abejingas. Turbut nekrikštas, jei negerbiat Popiežiaus. Ar nesuprantate, kad raganavimas savaime yra blogis. Kokią naudą duoda piramidės tinklas Česukuose, jei nemoko, kaip tikėti į Dievą... Prašyti galime miške. Antikristas tiki ir žino, kad yra Dievas, bet negyvena pagal Dievo įsakymus. Dievo įsakymų pažeidimas- MEILĖS PAŽEIDIMAS...

   Panaikinti
  4. Sveiki. Kaip supratau, maištinga siela netiki Dievu nei velnio piramidėm. Aplamai, velniu turbūt netikite....

   Panaikinti
 77. "Svais, pažinimo kelias saitų buvęs moderatorius liudija dabar:“ Kaip galima teikti kažkokius falsifikuotus " sakramentus" ? Erezija ir Liuciferio apgaulė. Tikrieji sakramentai buvo įsteigti Jėzaus Kristaus per Apaštalų sostą, kuris dar išliko iki šių dienų, kad ir kiek klaidų buvo padarę Jo atstovai... Įgaliojimai, kiek suprantu, yra labai svarbus dalykas. Tai jūs man pasakykit, kas kitas davė Povilui įgaliojimą teikti " sakramentus" , jei ne Liuciferis?“

  Nebijo patys Žėkai Dievo Sutverėjo, kad taip niekina sakramentus .Katiliukuose yra raganavimo blynukai, vanduo su titano prakaito lašais. Titanai, kuriuos Povilas aprašo, kaip devus, labai stengias, kad nenugriūtų gaubtas, kuris mus visus saugo nuo Tikrojo Dievo Sutverėjo.Netikri kryžiai. Gaubtą sudaro pargriauti aliuminio kryželiai. Pažiūrėkite gerai, klauskite specialistų, kokie turėtų būti tikri kryžiai.

  AtsakytiPanaikinti
 78. SVARBU KRIKŠČIONIMS2013 m. sausio 18 d. 10:59

  PILNAI APSAUGAI NUO DEMONŲ TITANŲ

  Internete galima paskaityti Žėkų knygą, Povilo " Dvasinė informacija" apie titanus. Kitokio pobūdžio knygos apie vykstančias New age velniavas , tai liečia ir Česukus:knygos būtų tokios: " AKLIEJI" ir kita" AKLAS AKLŲJŲ VADOVAS" arba VOS KELETAS - bažnyčių nuomonė apie Merkinės( Česukų) piramidę. Tiesa ji pseudomistinė, tik strypai bendravimui su dvasiomis. Tinklas to sustiprinimui, nes padarytas iš nuverstų kryželių, neskaitant visus kitus antikristinius. Kur antikristiniai kryžiai - ten gyvuoja A N T I K R I S T A S.

  GALIMAI - TITANAS VALDO ...

  "Šešėlis: Pasirašė Poviliukas sutartį su šėtonu ir kvailina žmones. Arba jį patį kvailina šėtonas, o Poviliukas svaiguliuoja. " Tą rodo visi ženklai Česukų komplekso titanams būstinėje, aplink , Žėko knyga, raštai, Bažnyčių perspėjimas dėl Newage ten, šėtono darbai( ratai, komunija, vanduo, nukryžiuota Dievas Tėvas, Dievas Šventoji Dvaia, tinklas taip pat iš parverstų kryželių). Ši būstinė tikrai ne Dievui Sutverėjui, o Antikristui ir jo agentams. Jeigu Česukų piramidės garbėjai žinotų, kad eis po mirties pas kažkokią dvasią, o ne pas Dievą Sutverėją, tikiu, kad niekada ten nevyktų. Visa tai yra Žėkų knygoje aprašyta... papildyta guglėje Dvasinė informacija I ir II dalys, kurias surašė Povilas pagal titano diktą.  AtsakytiPanaikinti
 79. Ž I N O M I R A G A N I A I L I E T U V O J E2013 m. sausio 23 d. 10:07

  Lietuvoje gerai žinomi trys New age "adeptai" - raganiai: Besiskelbianti vyriausiąja ragana Vilija Lobačiuvienė, kuri bando "narpliot" tryliktus metus daugžodžiavimu . Yra dar daug nežymių personų - tik užburimais arba užkeikimais( vandens, drusko užkalbėjimais), Liuciferio " sakramento" dalijimu užsiimančių .
  Tokie, kurie nori užvaldyti visą pasaulį: RAŠTUOSE " DVASINĖ INFORMACIJA" Povilas Ž. rašo pats apie save Česukų piramidės svetainės skaitiniuose: " Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija." NEVERTA, NES TOKIA KOLKAS , IŠSKYRUS SIRIJŲAUS TIK VIENA. VIRŠŪNĖ. LYGIS...??? JIS TĘSIA: “ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą." ČIA VIRŠŪNIŲ VIRŠŪNĖ. TIK LIUCIFERIS TOKIĄ BLOGIO GALIĄ TURi ???DIEVAS YRA TIK GĖRIS IR MEILĖ. MEILĖ NETURI BLOGIO. Daug netikrų pranašų atsirado visame pasaulyje .Jie raganauja skelbdami pasaulio virsmą. Mums žinomi Povilas Žėkas ir Visarionas tai kalba, rašo nuo 2009 metų nuolat. Raganių pranašystė neišsipildė.Žėkas puikuojasi , kad jo info aukščiausioji, įsivaizduoja, kad jo raštai apšvies pasaulį. Savo antibiblinę knygelę pavadino " Žodis, apšviečiąs pasaulį. Visarionas save pavadino “antruoju Kristumi“. Bet toks savęs įvardijimas yra labai abejotinas. Galime pažvelgti į Naujojo Testamento tiesas: Jėzus Kristus sakė – “Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailiais, bet viduje yra plėšrūs vilkai. Iš jų vaisių juos pažinsite“. Jėzus Kristus ištarė ir kitus žodžius – “Kiekvienas augalas, kurio nepasodino mano Dangaus Tėvas, bus išrautas. Palikite juos. Jie akli aklųjų vadovai. O jei aklas ves aklą, abu įkris į duobę“...

  AtsakytiPanaikinti
 80. Nuodėmė žmogui burtininkauti,kalbėti su dvasiomis2013 m. balandžio 18 d. 22:19

  PIRMOJI IR DIDŽIAUSIA NUODĖMĖ,KURI GALIOJA IKI ŠIŲ DIENŲ: Dievo Tėvo perspėjimas dar iki Kristaus, kuris galioja dabar : Šventajame rašte rašoma Dievas sako: „O bailiams, neištikimiesiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“. (Apr 21, 8 ) Žmonės visais laikais siekė sužinoti ateitį. Retas kuris ir šiais laikais nėra įsipainiojęs į kokią nors spiritizmo formą. Gal tai paprasčiausias „žaidimas“ adata, staliuko kilnojimas, lėkštės sukimas, horoskopų skaitymas ir tikėjimas jais, būrimas pes Sekmines, Jonines ar Kalėdų naktį, gal kortavimas ar būrimas iš delno. Gal kas nuėjo tiek toli, kad susigundė kreiptis į ekstrasensus ar mirusiųjų iššaukėjus. Jei taip įvyko, dar galime atsisakyti viso to ir prašyti Dievo atleidimo.----------------- ŠIMTAPROCENTINĖ BIBLINĖ TIESA BURTININKAVIMAS - PASAULIO NUODAI. Pirmasis vardas, kurį randame Biblijoje, nurodant demonų pasaulio atstovą, kaip visi žinome, yra Žaltys , senoji Gyvatė, didysis Slibinas, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kaip jį pristato Apokalipsė. Gyvatė hebrajų kalboje yra nahash, šiuo vardu nurodomas tiek šliaužiantis gyvūnas, tiek magijos praktika. Tik kirčio vieta tariant žodį skirtinga: nahash = “būrimas”; išvestinis žodis nihesh reiškia “praktikuoti burtus”. Be to, hebrajų kalboje yra ir daugiau žodžių, reiškiančių gyvatę, pavyzdžiui, saraf (saraf = deginantis, iš jo ir „serafinas”) ir tannim (Septuagintoje ir Vulgatoje išverstas kaip Didysis Drakonas, kaip matysime toliau). Grįžtant prie mūsų žodžio, lhsh reiškia šnypštimą, kurį gyvatė išleidžia prieš puldama, bet taip pat ir tylų šnabždėjimą, kuriuo kerėtojas užburia žmones ir gyvūnus, pagaliau vartojamas ir nurodant pačius kerus bei burtininko sugebėjimus, kaip pavyzdžiui TM Ps 58,5-6: “Jų nuodai – kaip nuodai gyvačių, kaip kurčiõs, ausis užsikimšusios angies, kuri nebegirdi kerėtojų balso ar įgudusio gyvačių žavėtojo kerų”

  AtsakytiPanaikinti
 81. Atrodo, kad piramidė pragarui2013 m. rugpjūčio 1 d. 20:23

  Iš Povilo biblijos- kas yra devas(ištrauka)

  : Povilas Žėkas rašo:”Tėvo egzistencija jūsų žemišku supratimu apibrėžiama kaip liepsnojančioji. Dievas Tėvas jums atrodytų, jeigu jūs jį pamatytumėte, kaip liepsningasis ugnies kamuolys….” :” “Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.” „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu..“ TITANAI YRA KRIKŠČIONIŠKAI KALBANT DEMONAI ARBA ANTIKRISTAI. Titanai iš istorijos: Atsiradimas: iš infointerneto •Titanai yra gimę iš pirmosios vampyrės – Titanės, Lilith. •Titanų tėvai dažniausiai būna Demonai. •Titanai gali gimti tada, kai jų abudu tėvai yra Titanai, arba tada, kai motina yra Titanė, o tėvas labai senas vampyras.


  Stebėtojas

  Pažystami vežė sergantį tėvuką į tuos pragaro vartus. Lauke pasakojo išrikiuota juodosios keramikos vazos į kurias dedama didelės sumos už įėjimą, atsieit savanoriškos aukos.
  Tačiau vos grįžo namo, kadangi tėvukas buvo labai tikintis, jam nepadėjo piramidė ir vos tik pasiekė lovą, numirė.

  AtsakytiPanaikinti


 82. Okultistai raganiai iškviečia tik demonus - liūdija: Siaip jau ta IP: 82.12.8.63 Cesuku- zeku piramide, igyvendintas 3d metodas, kaip issikviest demona. Demonai isskvieciami apskritime nubrezus trikampi su atitinkamais zenklais- simboliais kampuose, ir kalbant atitinkamus zodzius. Kas tingi biblija ir knygas skaityt, paziurekit seriala 'supernatural' apie demonu, vampyru ir kt butybiu egzistavima ir ju naikinima, apie sielos pardavima, norint sekmes ar ka isgelbeti is artimuju. Vercia apie daug ka pamastyti, o kam idomu ir giliau pakapstyti, pasidometi ar tikra ar ne. Tai kaip minejau, ta piramide demonu issaukimo vieta, o ne kazkas tauraus, nors atrodo labai graziai.Kazkaip nebuvau nusistacius nei uz, nei pries, tiesiog mano pastebejimas formoje, kad zmones gali gauti kazka blogiau, kartu su pagerejimu ar trumpalaiku pagerejimu. p.s.Jei rusiskai suprantat, ta seriala 'supernatural' rasit www.friday.ru (gal ir kitur, bet ne ieskojau). 10. pone Palmyra 2013-11-26 21:14 IP: 88.148.40.1 2 -1 gerbkite LT zmones,jusu melas jau tapo meslo kruva, kai nera kaip uzsidirbti pinigu, reikia uzsiimti horoskopu, pigi tu durne, tokiu keliu uzsidirbdama kapeiku.... 9. tiket horoskopais 2013-11-26 21:07 IP: 88.148.40.1 2 -1 kaip nueit ir po trankiniu atsigult, kieikviena diena juoda, tipo tavo gyvenimas pragaras, nebejuokinkitm jus zmoniu su savo horoskopais, kvailiu saika, kad kas nors dar tiki horoskopais, tai dalis biznio, ir jokio suptaimo, tesiog tauta baugina, kiekviena diena juoda..nu durniuk, un ti ryojus vel blogas................ kada ta saule patikes?????????????? niekada, nes kiekviena tavo diena bloga.........................te padeda tai durniai

  AtsakytiPanaikinti
 83. Galiu pasveikint tik „maištingą sielą“. Dėl kitų... nei verkti nei juoktis. Nesistenkit būti gudresniais už kitus tada nei dievai nei velniai jūsų neskriaus.

  AtsakytiPanaikinti
 84. Dabar patariama tuos vaflius sukarpytus gaubte rastus išmesti į šiukšlinę arba atiduoti paukščiukams,pridėsiu,jai praryjote, tai išspiaukite ...cesiukai blokuoja Dievo malonę perten esancius titanus velnius,todėl aplink nelaimių ir bėdų Alytaus ir aplinkiniuose rajonuose apstu.

  AtsakytiPanaikinti
 85. Įveskite google: Burtininkavimas Albinas Bartelis. Pasakoja jatubėje.Dėkui, kurie perspėja apie tai.

  AtsakytiPanaikinti
 86. Povilas ar dirba? Geras byzniukas iš tų titanų.Visa giminė išsilaiko.

  VISI STEBUKLADARIAI OKULTISTAI VIENODAI MĖGSTA EURUS. APIE JUOS SUŽINOSITE ĮRAŠĘ: JURGIS PURLYS TELEFONINĖ PROVOKACIJA. . "Įrašykite google: Burtininkavimas Albinas Bartelis. Žmogus Albinas papasakos apie Jūs."

  AtsakytiPanaikinti
 87. jus nezinot 2012 ivyko pasaulio pabaiga mes visi mire jau senai, patekom i 7 fazes paralelini "pragara" kuriame gyvenam kaip pasauly, yra irodymai tam tikru kampu pasisukus sitam paralelinim pasauliuj pasimato setoniskuju kiausiniu gaurai. yra nuotraukos googlej strange spirals in the sky ir t.t. yra budas patekti i 8 faze reikia atlikt apeigas - issitustintinima piramides centre

  AtsakytiPanaikinti
 88. KITI PASIRAŠĖ ,ATIDAV$ SAVE TITANAMS DEMONIJAMS.
  POVILAS MOKĖSI MAGIJOS ALYTUJE,KAUNE IR KITUS PAS BIOENERGETIKUS.IŠGIRDO BALSĄ TITANO PASAK JO RAŠTUS PRISISTATANTĮ DIEVAIS.PRADĖJO NEVA KALBĖTIS. TIE JAM NURODĖ KĄ DARYTI JŲ LABUI.


  IP: 82.12.8.63 Cesuku- zeku piramide, igyvendintas 3d metodas, kaip issikviest demona. Demonai isskvieciami apskritime nubrezus trikampi su atitinkamais zenklais- simboliais kampuose, ir kalbant atitinkamus zodzius. Kas tingi biblija ir knygas skaityt, paziurekit seriala ‘supernatural’ apie demonu, vampyru ir kt butybiu egzistavima ir ju naikinima, apie sielos pardavima, norint sekmes ar ka isgelbeti is artimuju. Vercia apie daug ka pamastyti, o kam idomu ir giliau pakapstyti, pasidometi ar tikra ar ne. Tai kaip minejau, ta piramide demonu issaukimo vieta, o ne kazkas tauraus, nors atrodo labai graziai.Kazkaip nebuvau nusistacius nei uz, nei pries, tiesiog mano pastebejimas formoje, kad zmones gali gauti kazka blogiau, kartu su pagerejimu ar trumpalaiku pagerejimu.

  “Povilas » Ket Sau 07, 2010 8:36 pm Esu skaitęs Satja Sai Babos pranešimų, matęs Sai Baba Sirdi nuotraukų…Su Ošo susipažinau dar vaikystėje, kai mamai teko dalyvauti keliuose Ošo seminaruose. Po to seminare buvo rodomi vaizdo įrašai iš Ošo meditacijų. Šokinėjau ir šūkavau drauge su visais. Vėliau su Ošo susidūriau draugų kauniečių dėka. Tuo metu detaliau susipažinau ir su Ošo dinaminės meditacijos etapais. Išbandžiau Ošo meditaciją (žinoma, mėgėjiškai) būdamas vienas. Tačiau Kundulini suvaldyti Ošo dinaminės meditacijos pagalba tikrai įmanoma. Apie Satja Sai Baba teko daugiau išgirsti, skaityti, klausytis žmonių liudijimų. Aš jį laikau šių laikų šventuoju,” Tai tikras okultistas, daugiau negal pasakyt. Paties Povilo negąsdina magija, šamanizmas, visks, kun jis dara.Muset tik velnia supront, ku anas daro su žmoniem piramidoj po kupolu. Merkinės piramidėje kaip tik tinka,mums raganoms ir parapsichologams patinka daug išmanantis ezoteriką ir okultizmą žmogus. Jis patikimas mūsų partnioras. Mūsų svetainėje Širdžių Šventovė, kaip puošmena.

  AtsakytiPanaikinti