2010 m. gruodžio 14 d., antradienis

Knyga: Sergejus Lazarevas "Karmos diagnostika" (9 knyga)

Sveiki visi,

Šiandien noriu pristatyti itin ypatingą knygą – Sergėjaus Lazarevo „Karmos diagnostiką“. Šį kart tai devintoji šio daugiatomio ciklo knyga, kuri vadinasi labai aktualiai – „Kaip išgyventi“. Iš viso garsus rusų ezoterikas, gydytojas, gyvenimo išminčius S. Lazarevas parašė dvylika knygų, kurios vadinasi „Karmos diagnostika“. Tai labai kruopštaus ilgo dešimtmečio tyrinėjimo rezultatas, kuris keičia žmones, jų gyvenimus, likimus. Kažkada, labai seniai, teko intensyviai skaityti jo knygas, kurios, sakyčiau, totaliai keitė mano mąstymą ir pasaulio suvokimą. Ilgą laiką nuo knygų atitolau, negalėjau jų skaityti, nes nebeturėjau to poreikio. Matyt, buvau praėjęs tas poreikis, kadangi buvau persisotinęs informacija.

Ir pagaliau šiemet vėl griebiausi Lazerovo „Karmos diagnostikos“. Visai neatsitiktinai išsirinkau įdomų tomą – „Kaip išgyventi“, nes turėjau individualių sumetimų ir vėl keistis. Įspėju, jog šios knygos nėra žaislai. Esu susidūręs su žmonėmis, kurie bijojo šią knygą skaityti. Ir tų žmonių buvo vienas ir ne du. Knyga yra energetiškai labai įteigi ir griaunanti senąjį pasaulio suokimą, todėl, jeigu negalite ir bijote jos skaityti – geriau to ir nedaryti, nes nėra poreikio keistis. Tačiau būna ir atvirkščiai, kada norisi keistis, bet mumyse glūdi baimė keistis, todėl sakau, kad vis tiek kažkiek paskaityti patartina. Kas žino, gal „užsikabinsite“.

Knyga keičia žmogų iš esmės tik tada, kai jis priima informaciją ir sutinka su Lazerovo mąstymo modeliu. Sakyčiau, šis rusas sukūrė naują filosofinę koncepciją, tačiau ši literatūra dar vadinama ezoterine, o į ezoteriką daug kas žiūri su pašaipa. O be reikalo. Iš esmės Lazerovo knygos kitokios. Dabar Lietuvoje ypač paklausios iš vakariečių verstos knygos apie taip kaip veikia mūsų pasąmonė, kaip prisijaukinti sėkmę, kaip praturtinti savo gyvenimą ir panašiai. Visa vakarietiškoji ezoterika nukreipta į žmogų, į jo troškimų pildymąsi ir kaupimą. O juk naudos besigviešiantis žmogus yra tarsi vėžinė ląstelė, todėl jis ilgai neišgyvens. Iš dalies neteisingos knygos gali dar labiau sužlugdyti civilizaciją ir kultūrą. Lazerovo „Karmos diagnostika“ iš esmės yra gydomoji ezoterika, o gydoma yra per mąstymą. Ne visada Lazerovo pateikiami pavyzdžiai yra gražūs ir patetiški mūsų atžvilgiu. Labai daug drąsių ir šokiruojančių faktų, apie kuriuos net nesusimąstydavome ir net nežinojome, jog apskritai reikia apie tai mąstyti ir analizuoti.

Daug dėmesio Lazerovas skiria pavyzdžiams ne tik žmogaus gyvenime, bet ir istorijoje. Iš esmės devintoji knyga tęsia jo senesnes idėjas apie veržimąsi į dieviškumą. „Kaip išgyventi“ atskleidžia ir naujų idėjų, kaip antai apie dvipolį mąstymą, kuris žmogui ir mums yra tarsi naujas iššūkis. Pasirodo ir gėris, ir meilė taip pat yra griaunamoji energija, o blogis, jis turi egzistuoti, nes turi gydomosios, apsivalymo tendencijos. Apskritai Lazerovas nori pasakyti, kad dvipolis mąstymas yra būtinas, norint išlikti. Mums įprasta mąstyti, kad tai yra blogai, o tai yra gerai. Iš to gaunasi smerkimas ir kiti dalykai, o iš rutuliojasi ligos ir nelaimės. Kad to nebūtų, reikia keisti požiūrį, supratimą ir vertinimo kritėjus, atsisakyti kategoriško vertinimo tiek žmoguje, tiek situacijose. Iš esmės vėl kalbama, kad dabar doras ir garbingas žmogus nebeišgyvens, nes jis per savo dorybę, pamina aukščiausią siekiamybę – meilę. Problema yra tame, anot Lazarevo, kad mes siekiame dvasingumo, tikėjimo idealų, dorybės, gerų santykių ir per juos kenčiame, žudome save ir vaikus, nes paminame Meilę Dievui ir pasauliui.

„Jeigu kraują atiduodi su meile, su gera širdimi, be baimės, tada iškyla meilė ir tuo pat metu paniekinama gyvybė bei atmetami troškimai. Štai kodėl anksčiau gydydavo paprasčiausiai nuleisdami kraują. Pacientas žinojo, kas ne kartą nuleidus kraują bus labai efektyviai išgyjama, todėl nusiteikdavo teigiamoms emocijoms. Baimės jokios, todėl natūralu, kad toks gydymas duodavo nuostabų efektą.“ (p. 582) Na, ir iš tikrųjų Lazarevas kalba apie gyvenimo džiaugsmų siekimą per meilę, nes visi kiti keliai dažniausiai yra kenksmingi. Džiaugtis, kad ir žemiškosiomis gėrybėmis, reikia tik meilės vardan. Nemažai devintojoje knygoje kalbama apie energijos atidavimą ir mainus su kitais žmonėmis. Vėl primenama, kad žmonija yra tarsi audinys, kad subtiliuosiuose sluoksniuose esame vieni su kitais surišti. Ezoterikas pateikia ir tikslių samprotavimų apie apsivalymų galią ir mūsų ištinkamų nelaimių svarbą, kaip būtinybę išlikti. Čia ir vėl primenama, kad Lazarevas mato biolauką, ir pagal jo parametrus fiksuoja žmogaus dvasinę ir kūnišką sveikatą.

Knyga, kaip ir kitos „Karmos diagnostikos“ rašytos gydymo tikslais, nes knyga turi gydomosios galios. Ši knyga padėjo tūkstančiams visame pasaulyje. Ji gydo, leidžia kitaip pažvelgti į egzistenciją, kitus žmones, mus traumuojančias situacijas. Iki šiol nežinau stipresnio teksto, kuris keistų žmogaus mąstymą, todėl didelį darbą atliko ir vertėjai, kadangi, jie taip pat daug prisideda prie knygos energetikos. Būdavo ir taip, kad blogai verstas tekstas, tiesiog tyčia būdavo blokuojamas ir tiesiog knygos tiražai nepasirodydavo lentynose, taip buvo su anglų vertimu Amerikoje. Labai svarbu, kad tekstas būtų gerai išverstas. Lietuvių leidykla „Asveja“ yra išvertusi visas „Karmos diagnostikas“ ir sakyčiau tikrai neblogai. „Kaip išgyventi“ vertė Vaclovas Mikailionis, vertė tiksliai, suprantamai, logiškai. Svarbiausia – perduoti informaciją, manau, jam tai pavyko.

Pats Seregejus Lazerovas yra lankęsis ir Lietuvoje. 2006 metais jis svečiavosi Vilniuje ir buvo surengęs diagnostikos seminarą, kurio kaina buvo 50 lt, bet salė lūžo sausakimšos. Iš tikrųjų „Karmos diagnostika“ suteikia viltį, jog pasikeitus individualiai galima pasiekti ne tik savo asmeninės laimės, bet ir visos žmonijos. Ji gali išlikti ir nesusinaikinti, tik reikia noro ir inercijos keistis. O kaip tai padaryti? Sužinosite skaitydami „Karmos diagnostiką“. Rekomenduoju skaityti nuo pirmosios knygos. „Kai myli – stengiesi padėti kitam pasikeisti. Kai meilės nėra – reikalauji iš kito teisingos elgesio linijos, niekini ir neapkenti, kai jis nebegali ar nebenori taip elgtis“ (p. 586).

Jūsų Maištinga Siela

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą