2012 m. rugpjūčio 24 d., penktadienis

Sal Rachele (Selas Reičelas) - sentecijos ir mantros kiekvienai dienaiSveiki visi,

Tiesiog kartais paskaitinėju Virgio tinklaraštį „Šviesos keliu“, kuriame jis puikiai ir įdomiai perteikia ezoterinias žinias apie pasaulį, žmogaus dvasios sandarą. Ir tiesiog šįkart noriu pasidalyti tokiais teiginiais – sentencijoms, kurios man padėjo vieną vakarą ir tikiuosi padės dar ateityje pozityviai mąstant ir jaučiant save, pasaulį ir tarpusavio ryšį – kartu ryšį su savo siela. Gal kai kam bus įdomu, o gal kai kam eilinės tiesos...

Selas Reičelas – žmogus, per kurį kalba pirmapradžiai kūrėjai, kurie nupasakoja kiek įmanoma žmonių kalba apie Visatos struktūrą, žmonijos misiją, individualios sielos peripetijas bei apie 2012 metais laukiantį dvasinį pakylėjimą. Apie tai galite paskaityti daugiau Virgio tinklarašytje „Šviesos keliu“. Šįkart nuvoksiu tik Selo Reičelo sentencijas, kurias galima pritaikyti savo gyvenime kaip mantras, kurios prasilenkia su krikščionybės idėjomis – nuolat žmogų juodinti, priminti jo nuodėmingumą, kaltę, savigraužą. Daugiau apie autorių ir jo knygas – www.salrachele.com
  
Sal Rachele
Tarpusavio santykių ir savigarbos:
Aš noriu priimti kitus tokius, kokie jie yra, nebandant jų pakeisti.
Aš išreiškiu save intuityviai ir spontaniškai.
Aš mokausi jausti kitus intuityviai, iš širdies.
Pats geriausias būdas sutikti gerą žmogų – būti geru žmogumi.
Visi mano santykiai apima pamokas, kurias reikia išmokti. Žmonės stengiasi atspindėti mano savęs jautimą. Aš renkuosi partnerius, atspindinčius mano sąmonę.
Aš išsivaduoju nuo santykių, kurie stabdo mano augimą, sulaiko mane.
Aš suvokiu, kad kažkas mano gyvenime veikia kaip mano aspektas.
Aš sugebu tiksliai klausyti ir skirti pilną dėmesį žmonėms, išreiškiantiems save.
Geriausias būdas padėti kitiems – padėti sau.
Aš sau švelnus ir kantrus. Aš priimu save, net kai atrodo, kad aš patyriau nesėkmę.
Aš pritariu sau. Aš pasitikiu savo gabumais. Aš seku savo intuiciją.
Aš duodu sau viską, ko noriu. Man aišku, ko aš noriu ir kaip tai išreikšti.
Aš myliu savyje viską. Aš myliu save nežiūrint į nieką. Aš myliu save visą laiką. AŠ ESU MEILĖ. AŠ ESU NEKALTYBĖ.
Aš myliu visas savo dalis be jokių sąlygų.
Aš myliu save visą, dabar ir amžinai.
Aš teisingai derinu visus santykius mano sielos visiems norams pasireikšti.
Aš – beribė ir kūrybinė būtybė. Aš galiu sukurti viską, ką tik noriu. Aš leidžiu išeiti kovai ir atsiveriu sukūrimui be pastangų.
Aš sąmoningai suvokiu visus būties lygius.
Aš pilnai priimu save emociškai čia ir dabar. Aš vienis ir išbaigtas.
Aš leidžiu išeiti ego apsaugai, klausau savo širdies realybės.
Aš leidžiu išeiti praeičiai ir atstatau savo tikrąjį "aš”.
Aš kuriu stebuklus, kur tik nueičiau, todėl kad aš ESU stebuklas.
Aš atleidžiu save už kiekvieną ir visas klaidas,  negatyvias mintis, kurios kada nors pas mane buvo apie save, mano tėvams, kitiems žmonėms ir Visatai.
Aš atleidžiu save už kiekvieną veiksmą ir įvykį, patirtį, kokia kada nors pas mane buvo.
Aš atsilaisvinu nuo bet kokio tėvų poveikio, kurie netarnauja mano gerovei.
Aš užsitarnavau gražių, mylinčių tarpusavio santykių. Aš pritraukiu į savo gyvenimą atvirus ir nuoširdžius žmones.
Aš pritraukiu tokius tarpusavio santykius, kurie geriausiai tinka mano augimui.
 Mano Aš, gauna pagalbą ir bendradarbiavimą iš tų būtybių, kurios labiausiai tinka norimų rezultatų pasiekimui.
Man nereikia apsimetinėti ar sudaryti žmonės įspūdį, kad pritraukti jų dėmesį. Būnant savimi, man dalyvaujant, leidžia kitiems būti daugiau atviresniems ir tikresniems.
Aš – besąlyginės meilės išraiška čia ir dabar.
Aš visada gaunu pakankamai meilės ir paramos. Aš noriu suteikti sau pasitenkinimą ir surasti meilę, kurios aš nusipelnau. Aš sukuriu saugią aplinką sau ir kitiems.
Man nereikia kovoti ir siekti meilės. Ji jau yra, kadangi AŠ ESU MEILĖ.
Viskas, ką aš darau – gerai. Aš gerai išreiškiu savo emocijas. Aš su žmonėmis sąžiningas ir išlieku pats savimi.
Aš jaučiu save gerai, ką besakyčiau ir bedaryčiau. Aš jaučiu save gerai, net jeigu susinervinęs, pykstu, esu depresijoje arba bejėgis.
Aš nekaltas ir visada buvau nekaltu, nežiūrint į tai kas vyko praeityje.
Aš ištaisau visas savo klaidas ir neteisingą savęs bei kitų supratimą.
Aš saugiai atveriu savo širdį. Mano atvirumas – mano jėga.
Aš graži, užjaučianti, jautri būtybė.
Aš gražus, gabus ir mylintis.
Su kas kiekviena diena aš myliu save vis daugiau ir daugiau. Mano meilė plečiasi, kad sutalpinti visus.
Aš sugebu besąlygiškai mylėti kitus, nepaimant jų energijų ir problemų. Aš už juos neatsakau.
Man nereikalingas pritarimas, kad būti laimingam. Aš galiu būti laimingas, likdamas pats savimi.
Neturi reikšmės ką kalba ar daro kiti. Aš geras toks koks esu.
Kuo daugiau aš atiduodu, tuo daugiau gaunu.
Pas mane pakankamai laiko, pinigų, energijos, meilės ir išminties visų savo norų pasiekimui.
Aš pakankamai geras.

Seksualumas
Aš noriu peržengti per bet kokius baimės, kaltės ir pavydo barjerus taip, kad pareikšti apie savo seksualumą.
Aš išreiškiu savo seksualumą taip, kad stimuliuotu mano dvasinį augimą.
Aš užsitarnavau seksualinio malonumo. Aš pasitenkinu seksualiniu gyvenimu.
Nuostabu būti seksualine būtybe.
Nuostabu būti vienam. Viengungystė nuostabu.
Aš – sveika, jautri, seksualinė būtybė. Aš pasitenkinu meile ir suteikiu sau malonumą.
Aš pasirenku seksualinius partnerius remiančius mano augimo procesą, įnešančius naujas kokybes mano gyvenime.
Aš išreiškiu savo seksualinius jausmus sąžiningai atvirai ir vietoje.
Man gerai, yra pas mane seksas ar ne. Aš žinau ko seksualiai noriu.
Man lengva prašyti mano partnerio apie tai ko noriu. Aš galiu duoti jai/jam tai ko nori. Aš pasirenku partnerį, kuris žino ko nori.
Aš išsivaduoju nuo bet kokių ir visų tėvų pozicijų, tikėjimų ir programų.
Aš išlaisvinu visus gimstamumo,ligų ir aborto aspektus.
Aš gražus, gabus ir žinantis mylimasis. Man nereikia apsimetinėti, kad gauti pritarimą.

Sveikata
Aš myliu savo kūną ir maitinu jį geru maistu ir mylinčiomis mintimis.
Aš esu tobuloje, spindinčioje fizinėje būklėje.
Aš mėgstu išreikšti savo dvasinę prigimtį spindinčio fizinio nešėjo pagalba.
Kiekvieną dieną mano ląstelės maudosi mano dieviškosios būtybės tobulume.
Aš leidžiu išeiti visiems apribojantiems tikėjimams ir elgesio paternams, kurie išsklaido energiją ir sukelia ligas.
Aš naudojuosi protu, kad matyti ir užbaigti su visais konfliktais mano viduje.
Aš išsilaisvinu nuo visų medicininių mitų, skaitančių ligas ir mirtį neišvengiamais dalykais. Mano kūnas visada gali būti sveikas ir gerbūvyje.
Visi mano gyvenimo ir dietos aspektai juda link išlyginimo ir harmonijos su mano būtybe.
Mano kūno protas apsaugo mane nuo kenksmingų medžiagų ir supančių sąlygų.
Mano kūnas ir protas nekalti, atspindi mano širdį.
Aš laimingas, kad gimiau. Visata džiaugiasi mano fiziniu būvimu.
Pas mane visada yra viskas, kas reikalinga laimei.

Vaizduotės/kūrybos vystymas
Aš vystau nuostabią vaizduotę ir kūrybinius sugebėjimus.
Mano vaizduotė – galingas instrumentas, naudojamas atminties ir proto informacijos suvokimui ir realybės sukūrimui.
Aš mokausi atpažinti, kada vaizdai atsiranda iš atminties,o kada iš fizinių įspūdžių.
Aš visada naudojuosi vaizduote ir fizine informacija taip, kaip naudinga mano augimui ir gerbūviui.
Aš visada gerbiu kitų žmonių laisvą valią, kai naudojuosi savo vaizduote ir psichiniais sugebėjimais.
 Informacijos priėmimui, kurios nesugeba priimti mano protas, aš vystau savo aukščiausiąjį protą ir vaizduotę.
Aš naudojuosi savo psichiniais ir kūrybiniais gabumais, kad įnešti į savo gyvenimą pozityvius harmoningus dalykus.

Jūsų Maištinga Siela,
Man galite parašyti: cirkininkas@gmail.com

1 komentaras: