2014 m. gegužės 10 d., šeštadienis

Knyga: Marcel Proust "Prarasto laiko beieškant. Svano pusėje"
 PROUST M. 2004. Prarasto laiko beieškant. Svano pusėje. Vilnius: Vaga.

Sveiki, literatūros mėgėjai,

Viena didžiausių svajonių jau seniai buvo prisiliesti prie legendinio literatūros korifėjų Marcel Proust ir jo gyvenimo kūrybos ciklo Prarasto laiko beieškant, kurio visas dalis turime išverstas į lietuvių kalbą: Svano pusėje, Žydinčių merginų šešėlyje, Germantų pusėje, Sodoma ir Gomora, Kalinė, Pabėgėlė Albertina ir Atrastas laikas. Kai kur gali šie pavadinimai varijuoti, kadangi nėra galutinai sutarta dėl tikslaus jų vertimo.

Prarasto laiko beieškant. Svano pusėje – tai pirmoji septinių dalių romanų ciklo dalis. Žinote, prieš pradedant skaityti šį kūrinį, reiktų žinoti, kad tai kūrinys iššūkis net pačiam didžiausiam knygų gurmanui. Taip, tai gali būti malonus iššūkis arba nuviliantis, bet dėl to pats kūrinys neturėtų būti kaltinamas. Savaime suprantama, Prarasto laiko beieškant, nesuskaitysi keliais pritupimais supamajame fotelyje ar hamake – tai tekstas gurmanui, kuriame yra formulė, ta intonacija, ta mintis, kuri reikalauja lėto skaitymo, todėl nerekomenduoju šios knygos lengvam savaitgaliui prie jūros ar šiaip sergant patale, bet, aišku, pabandyti galima, tačiau man skaityti lengva nebuvo. Skaitymas visų pirma asocijuojasi su malonumu, o Prarasto laiko beieškant malonumas patiriamas neskubant, atmetus pretenzijas į stilių, netgi priešingai – reikia ieškoti savyje santykio su subtiliu M. Proust teksto stiliumi, raiškos, minties bei pasakojimo struktūromis, kurios yra sudėtingos, daugiasluoksnės ir XX amžiaus literatūros kontekste novatoriškos.

Žinoma, tai įspūdinga knyga. Neginčiju, kad ji man padarė be galo gerą įspūdį, nors vietomis ir „buksavausi“, priekaištavau, kad pernelyg užtęsta, pernelyg sentimentalu, pernelyg sureikšminta, netgi pykau už pasikartojimus, kurie tuo metu, kai skaičiau, atrodė, kad niekur neveda tik prie gražbyliavimai, žodžių pompastikos. Tačiau ta dvikova tarp manęs ir teksto buvo įdomi, verta pergalės. Verta mano pralaimėjimo.

Prarasto laiko beieškant. Svano pusėje – tai tikra žodžių katedra. Kitaip ir nepasakysi, kaip tik Vytauto Bikulčio straipsnio Prarasto laiko katedra, kuris buvo publikuotas 2004 metais šio romano leidime. Šis straipsnis leido artimiau susipažinti ne tik su kai kuriais esminiais Marcel Proust gyvenimo faktais, bet ir konstruktyviai pažvelgti į XX a. pasaulinę literatūrą. Vytautas Bikulčius savo straipsnyje mini apklausų statistikas iš Švedijos ir Prancūzijos, kuriose buvo apklausta, kas, anot apklausos dalyvių, yra didžiausias literatūros patriarchas. Prancūzijoje vienareikšmiškai buvo nurodomas M. Proust‘o romanų ciklas Prarasto laiko beieškant, o Švedijoje ši jis tapo antruoju po Don Kichoto. Labai įdomu, kaip šioji apklausa suskambėtų Lietuvoje šiomis dienomis. Balta drobulė? Altorių šešėlyje? Dievų miškas? Rugiuose prie bedugnės? Musių valdovas? Faustas? Kas dabar žino, bet tokius tyrimus būtų galima padaryti.

Grįžkime prie M. Prousto ir jo Prarasto laiko beieškant. Svano pusėje, kuri savo apimtimi irgi nėra vienos nakties knygelė, reikalauja šiokio tokio maratono. Pirmąją šio ciklo dalį sudaro trys skyriai: Kombrė, Svano meilė ir Vietovardžiai: vardas. Būsiu labai subjektyvus ir pasakysiu, kad iš visų šių dalių didžiausią įspūdį padarė Kombrė, netgi paslapčiomis šiam skyriui sukūriau eilėraštį, kurio, aišku, nepublikuosiu. Bent jau kol kas. Nuostabus stilius, atminties, laiko ir erdvės vitražas – aišku, sureikšmintas, bet nuo to jis tik dar nuostabesnis. Be jokios abejonės jau šiame skyriuje aiškėja psichoanalizės principas, o juk M. Proust‘as yra laikomas vienas pirmųjų psichoanalizės skleidėju grožinėje literatūroje – čia galima įžvelgti daug filosofinių srovių įtakos, pradedant Z. Froidu ir pabaigiant K. Jungu. Ilgi, poetiški ir sodrūs sakiniai, kuriuose jausmas, kvapas, emocija, prisiminimas susivijęs į vientisą raizgalynę. Ir iš tikrųjų, pradėjus skaityti romaną, pasijunti įžengęs į nuostabią katedrą. Ne tik žodžių, bet ir to, kas nepagaunama. Įspūdis toks, kad pasakotojas vaikosi prisiminimus, bando juos prikelti ir iš naujo išgyventi potyrius. Nuostabus jausmas, kai mirkant sausainį į arbatą, galima prisiminti ištisą miestelį su jų gyventojų likimais – pirminis šio romano pavadinimas skambėjo Sodai arbatos puodelyje. Nuostabus atminties juslių žemėlapis. 

Antroji Svano pusėje dalis vadinasi Svano meilė pasirodė šiek tiek per sentimentali, nors lygiai tokia pat geniali. Čia daugiau veiksmo, kadangi veiksmas vyksta dar prieš pasakotojui gimstant, todėl pasakojimo pobūdis iš esmės skiriasi, skiriasi ir tam tikros laikmečio tendencijos. Šioji dalis man panašėjo į prieš kelerius metus skaitytą Stendalio Raudona ir juoda – daug sentimento, meilės išraiškos; mylėti pačią meilės idėją, nepaisant moralės naštos. Trečioji dalis vadinosi gana neįprastai Vietovardžiai: vardas, kuriame jaunasis pasakotojas pirmą kartą susitinka su Žilberta (Odetės ir Svano dukra), ją įsimyli, ir iš esmės atkartoja Svano meilės kančių kelią. Įspūdingai aprašomas Bolonės miškas, kuriame lyg izoliuotoje gamtos katedroje klesti prostitucija, meilė, moralė ir kt.: Mat medžiai tebegyveno savą gyvenimą ir nubyrėjus lapams ji dar skaisčiau spindėjo ant kamienus gaubiančio žalio aksomo ar amalo rutulių baltame emalyje, kurie, apvalūs tartum Mikelandželo „Pasaulio sutvėrimo“ saulė ir mėnulis, laikėsi pasklidę tuopų viršūnėse. Bet kadangi medžiai, jau prieš daugel metų savotiškai suskiepyti, norom nenorom gyveno drauge su moterim, tai man atmintyje prikėlė jie driadę, vikrią ir įraudusią aukštuomenės gražuolę, kurią jie dengia savo šakomis, idant ji pajustų, kaip ir jie patys, rudens meto galybę; jie priminė man tą laimingą mano patiklios jaunystės laiką, kai aš godžiai veržiaus į tas vietas, kur moteriškos elegancijos šedevras turėjo valandėlei įsikūnyti tarp lapų, nesąmoningų jos bendrininkų (p. 397-398).


Rašytojas Marcel Proust.
 
Šią knygą sunku prisiminti, turiu galvoje, sunku pasakyti, kas joje vyko, apie ką ji? Žinoma, apie meilę, bet ne tokią, kokią mes esame įpratę skaityti Svajonių romanų serijoje – tokių knygų apskritai reiktų leisti mažiau. Laikas šiame romane yra labai svarbus, nes jis yra varomasis pasakotojo variklis – romanas prasideda prieš pasakotojui užmiegant, kada mintys ir jausmai leidžia prisiminti. Romano eigoje pasakotojas vėlei trumpam sugrįžta į savo kambarį ir prisimena naujus dalykus. Laikas netolygus – Svano meilės dalyje pasakotojas netgi grįžta dar toliau į praeitį, tada, kai pasakotojas net nebuvo gimęs. Laikas romane yra ir kertinis romano struktūros komponentas, nes pagal jį sudaromi skyriai, laiko šuoliai.

Tikriausiai iš knygos labiausiai prisiminsiu gudobeles, varpinės aprašymus, „sergančios“ tetos ir jos tarnaitės Fransuazos charakterius, tėvą, nuolat kalbantį tik apie orą. Kartais vienas pasivaikščiojimas mintyse gali atsikartoti tūkstančius kartų ir virsti vis kitokiu. Pasakotojui nėra svarbu atkurti grynąją tiesą, jo prisiminimai kintantys, turintys daug prasmių, aliuzijų į kitus kūrinius, kultūrinius įvykius. Kartais atrodo, jog pasakotojas interpretuoja prisiminimus, o kartais taip, lyg jis juose gyventų. Ryškus Marcel Proust autobiografiškumo kvapas, bet kūrinys visgi nėra autobiografija.

Vienas įdomiausių momentų buvo homoseksualios tematikos atsiradimas romane. Marcel Proust buvo homoseksualus, tačiau savo romano ašį kuria heteroseksualios meilės pagrindu, turiu galvoje kūnišką trauką, o ne lyties neturinčią pačią meilės idėją. Romane esama ir homoseksualių personažų, bet jos moteriškos lyties ir nėra pirmojo plano personažai. Įdomu ir tai, kad vienas iš ciklo romanų pavadintas Sodoma ir Gomora, kurioje vėlgi kalbama apie moterų homoseksualumą. Aišku, tuo metu pats autorius savo pirmąjį romaną Svano pusėje laikė nepadoriu, netgi iškrypusiu, bent jau taip apie šį kūrinį rašė savo motinai laiške – apie tai daugiau mini Vytautas Bikulčius straipsnyje Prarasto laiko katedra.

Romanas architektoniškas, todėl jis vadinamas ne šiaip sau katedra. Iš viduramžių paveldėta kūrinio architektonika yra skrupulingai sudėliota tarsi vitražas. Pačiame tekste taip pat daug kalbama apie Kombrės miestelio architektūrą – varpinę, vitražus, altorių, skulptūras. Ir priešingai – Paryžius romane gana blankus, salonų pompastiška slogi, bent jau Svano pusėje. Svarbi muzika – ji ne tik pasakotojo ir personažų dvasinės būsenos diagnozės kreivė, bet kartu ir kamertonas, kuris skamba pačiame tekste. Pasakotojui svarbu suvokti garso ir dvasios rezonanso procesą, sužadinti prisiminimus, mylėti žmones atmintyje, o ne dabartyje, kaip tai nutiko Šarliui Svanui su Odete. Apskritai mąstymo, atminties procesas, jo fiksacija šiame kūrinyje skamba nuostabiai ir daro puikios, geros literatūros įspūdį.

Nežinau, su kuo reikėtų palyginti šį romaną. Deja, mes daugiau neturime jokių pavyzdžių pasaulio literatūroje. Visi mėginimai kurti taip, kaip M. Proust baigdavosi nesėkme, nes neįmanoma taikyti interpretacijos ar principo, nes jis vienetinis, unikalus ir tik Marcel Proust‘o. Jau vien dėl to, kad turime tikrai gerą Aldonos Merkytės Svano pusėje vertimą, galime džiaugtis, skaitydami šį įstabų kūrinį, kuris tikriausiai bus vienas geriausių šiais metais mano paties perskaitytų kūrinių, bet neperšokęs griovio, nesakyk „op“, argi ne taip?

Jūsų Maištinga Siela

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą